Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Eğitim Tarih Osmanlı Devleti'nin Kaybettiği Savaşlar Hangileri? Osmanlı İmparatorluğu'nun Kaybettiği Savaşlar ve Kronolojik Yılları Neler?

    Hazırladığımız bu yazımızda, ayrıntılı bir şekilde; Osmanlı Devleti toplam kaç savaş kaybetti? Osmanlı Devleti yenildiği savaşlar nelerdir? gibi cevabı en çok merak edilen sorulara değindik.

    İşte tüm detaylarıyla, Osmanlı Devleti kaç savaşa girdi? ve Osmanlı’nın kaybettiği savaşlar ve yılları.

    Osmanlı’nın Kaybettiği Savaşlar ve Yılları

    Yazımızın başında, tarih sahnesinden silindiği güne kadar, Osmanlı Devleti’nin kazandığı zaferlerin yanı sıra birçok savaştan da mağlup ayrıldığından bahsetmiştik. Şimdi gelin, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kaybettiği savaşlar ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da yenildiği savaşlar nelermiş, birlikte göz atalım.

    REKLAM

    Dubravnika Muharebesi (1380 veya 1381)

    Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında gerçekleşen bu savaş, Osmanlıların, Sırbistan topraklarında gerçekleştirdiği ilk saldırı olması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Savaşın 1380’de mi yoksa 1381 yılında mı olduğu net olarak bilinmemektedir.

    Ploşnik Muharebesi (1386)

    Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında yaşanmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin kaybettiği ilk savaş nedir? sorusunun cevabı da 1386’da yaşanan Ploşnik Muharebesi olacaktır.

    Bileca Muharebesi (1388)

    Osmanlı Devleti ile Bosna Krallığı arasında gerçekleşmiş bir savaştır.

    Rovine Muharebesi (1395)

    17 Mayıs 1395 günü Osmanlı Devleti ile Eflak Prensliği arasında yapılmıştır. Eflak Prensliğine bağlı askerler sayıca az olmalarına rağmen bu savaştan galip ayrılmayı başarmışlardır.

    Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı (1416)

    REKLAM

    Tarihte ilk Osmanlı – Venedik deniz savaşı olan bu mücadelenin neticesinde tecrübesiz ve Venedik’e göre zayıf bir donanmaya sahip olan Osmanlı Devleti yenilmiştir.

    Osmanlı – Macar Savaşı (1437 - 1444)

    Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında gerçekleşen bu savaşın neticesinde 1444 yılında Edirne – Segedin Antlaşması imzalanmıştır.

    Torviol Muharebesi (1444)

    29 Haziran 1444 yılında, Torviol Ovası’nda gerçekleşen savaş, Arnavut Birliği ile Osmanlı Devleti arasında yaşanmıştır.

    1. Mokra Muharebesi (1445)

    Osmanlı Devleti ile Arnavut Birliği’ni karşı karşıya getiren muharebe, Makedonya’da bulunan Yakupitsa Dağı yakınlarında gerçekleşmiştir.

    Otonete Muharebesi (1446)

    Osmanlı Devleti ile Arnavut Birliği arasında yapılan bu savaş, Debre yakınlarındaki Otonete mevkiinde gerçekleşmiştir.

    Albulena Muharebesi (1457)

    İskender Bey yönetimindeki Arnavut Birliği ile Osmanlılar arasında yapılan bir muharebedir.

    2. Mokra Muharebesi (1462)

    REKLAM

    Osmanlı Devleti ile Arnavut ve Karadağ Prensliklerinin oluşturduğu Arnavut Birliği arasında, bugünkü Arnavutluk’un kuzey doğusunda gerçekleşmiş olan bir savaştır.

    Ohri Muharebesi (1464)

    Osmanlı Devleti ile Arnavut Birliği – Venedik İttifakı arasında yapılmış olan bir savaştır. Bu savaşın neticesinde, savaş alanındaki Osmanlı subayları esir alınmışlar ve Osmanlıların 40 bin duka tazminat ödemesi sonucu serbest bırakılmışlardır.

    Racova Muharebesi (1475)

    III. Stefan komutasındaki Boğdan Prensliği ile Hadım Süleyman Paşa önderliğindeki Osmanlı orduları arasında gerçekleşmiş bir muharebedir.

    Ekmek – Otlak Muharebesi (1479)

    Osmanlı Devleti ile Macaristan Krallığı arasında yaşanmış olan bir savaştır.

    İnebahtı Deniz Muharebesi (1571)

    Osmanlı Devleti yenildiği savaşlar düşünüldüğünde ilk akla gelen ve Türk denizciliği için ağır sonuçlar doğurmuş olan İnebahtı Deniz Muharebesi; Osmanlı Devleti ile İspanya, Papalık, Ceneviz, Venedik ve Malta kuvvetlerinden oluşan Haçlı donanması arasında yapılmıştır. Gerçekleşen bu savaşta Osmanlı Devleti, donanmasının neredeyse tamamına yakınını kaybetmiştir.

    REKLAM

    Kulpa Savaşı (1593)

    Kulpa Savaşı ya da bir diğer ismiyle Kulpa Bozgunu; Osmanlı Devleti ile Avusturya – Hırvatistan İttifakı arasında gerçekleşmiş olan bir savaştır.

    Cape Corvo Deniz Muharebesi (1613)

    Osmanlı Devleti ile İspanya arasında, Karaburun açıklarında gerçekleşen bir deniz muharebesidir.

    Gelidonya Burnu Muharebesi (1616)

    14 – 16 Temmuz 1616 tarihinde Osmanlı Devleti ile İspanya arasında gerçekleşmiştir.

    Foça Deniz Muharebesi (1649)

    Foça Deniz Muharebesi, 1645 – 1669 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı – Venedik Savaşları içerisinde yer almaktadır.

    Saint Gotthard Muharebesi (1664)

    1663 – 1666 Osmanlı – Avusturya Savaşı’nın son büyük çarpışmasına sahne olan savaş; Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun başı çektiği ittifak arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği bu savaşın sonunda 1664 yılında Vasvar Antlaşması imzalanmıştır.

    REKLAM

    Ciğerdelen Muharebesi (1683)

    7 – 9 Ekim 1983 tarihleri arasında gerçekleşen bu savaşta, Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Lehistan tarafından oluşturulan ikili ittifak, karşı karşıya gelmişlerdir. Savaşın meydana geldiği yer, bugün Macaristan sınırında bulunan Sturova kasabasıdır.

    2. Mohaç Savaşı (1687)

    12 Ağustos 1687 tarihinde, Osmanlı Devleti ile Habsburglar arasında yapılmıştır. Bu savaşın sonunda IV. Mehmed tahttan indirilmiş ve yerine II. Süleyman geçirilmiştir. Ayrıca Güney Macaristan bu savaşta Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır.

    Salankamen Muharebesi (1691)

    1683-1699 Osmanlı Devleti – Kutsal İttifak Savaşları’nın bir parçası olan Salankamen Muharebesi; Osmanlılar ile Habsburgları karşı karşıya getirmiştir. Bu savaş sırasında Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa şehit düşmüştür.

    Zenta Muharebesi (1697)

    REKLAM

    1683-1699 Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları’nın bir parçası olan Zenta Muharebesi; Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılmıştır. Bu savaşta alınan yenilginin ardından Karlofça Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti, o tarihe kadar olan en büyük toprak kaybını yaşamıştır. Ayrıca bu antlaşma ile beraber, Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemi sona ermiş; gerileme dönemi başlamıştır.

    Mora Savaşı (1699)

    Osmanlı Devleti ile Venedik arasında gerçekleşen bu savaşın neticesinde, Mora Yarımadası Venediklilerin eline geçmiştir.

    Petrovaradin Muharebesi (1716)

    1715 – 1718 tarihleri arasında gerçekleşen, Osmanlı – Venedik – Avusturya Savaşları’nın bir parçası olan Petrovaradin Muharebesi sonunda, Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır.

    Osmanlı – Rus Savaşı (1768 -1774)

    Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bu savaşın sonunda, Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmış ve Kırım Rusya’nın eline geçmiştir.

    Osmanlı – Rus Savaşı (1787 – 1792)

    Osmanlı Devleti’nin; Kırım başta olmak üzere kaybettiği toprakları geri almak istemesi üzerine gerçekleşen bu savaşın sonunda Yaş Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti; Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır.

    REKLAM

    Osmanlı – Rus Savaşı (1806 – 1812)

    Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bu savaşın sonunda Bükreş Antlaşması imzalanmış ve Osmanlılara bağlı olan Sırplar, iç işlerinde bağımsız hale gelmişlerdir.

    Osmanlı – Rus Savaşı (1828 – 1829)

    Rusya’nın, Yunan bağımsızlık hareketini desteklemesi üzerine çıkmış bir savaştır. Osmanlı Devleti’nin mağlup olduğu savaşın sonunda Edirne Antlaşması imzalanmış ve Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır.

    Osmanlı – Rus Savaşı (1877 – 1878)

    93 Harbi olarak da bilinen bu savaşın neticesinde Berlin Antlaşması imzalanmış; Sırbistan, Karadağ ve Romanya, bağımsızlıklarını gerçekleştirmiştir.

    1. Balkan Savaşları (1912 – 1913)

    Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan tarafından oluşturulan ittifakın, Osmanlı Devleti’ne karşı başlatmış olduğu bir savaştır. Balkan coğrafyasındaki Osmanlı varlığına tamamen son vermeyi hedefleyen bu savaşın neticesinde Osmanlı Devleti, Balkanlar’daki topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmiştir.

    REKLAM

    On İki Ada, Girit ve Ege Adaları’nın da kaybedildiği bu savaşın sonunda, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kalan toprakları 26 bin kilometrekareye düşmüştür.

    1. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

    1. Dünya Savaşı; Osmanlı Devleti, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ve Almanya’dan oluşan İttifak Devletleri ile İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşan İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir.

    Savaşı kazanan İtilaf Devletleri, savaşı kaybeden İttifak Devletlerini ağır antlaşmalar imzalamak zorunda bırakmışlar ve Osmanlı Devleti de Mondros Ateşkes Antlaşması’na imza atmıştır. Bu antlaşmanın sonunda; Osmanlı Devleti toprakları, İtilaf güçleri tarafından işgale uğramış ve Osmanlı Devleti, 1918 yılında fiilen sona ermiştir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ