Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Büyük Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer, Sultan Melikşah'ın oğludur. Türk tarihinin büyük hükümdarından birisi olan Ahmed Sencer 1086 yılında Sincar'da dünyaya geldi. Büyük Selçuklu İmparatoru Sultanı Melikşah'ın oğlu olan Sultan Sencer’in hayatı, ölümü, tarihi başarılarıyla her zaman merak edilen konulardan olmuştur. Küçük yaştan itibaren devlet yönetiminde önemli tecrübeler edindiği, kabiliyet ve tecrübeleri sayesinde Türk tarihinin önemli sultanlarından birisi olmuştur. Peki, Tarih unutulmayacak isimlerden biri olan ve adından övgü ile bahsedilen Ahmed Sencer kimdir? Sultan Melikşah'ın oğlu Ahmed Sencer'in hayatı merak edenler için detayları ile birlikte derledik.

Ahmed Sencer Kimdir?

Ahmed Sencer, Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer, babası Sultan 1.Melikşah, annesi cariye kökenli olan Taceddin Seferiyye Hatun'dur ve Babasının 1086 yılında gerçekleştirdiği bir sefer sırasında, Sincar’da dünyaya gelmiştir. Ahmed Sencer babası 1092 yılında öldüğünde henüz 7 yaşındaydı.

Babasının ölümü ile 1094 yılında sultan olan Sultan Berkyaruk, 1097 yılında henüz 12 yaşında olan kardeşi Ahmed Sencer'e Merv şehrinde merkezi olan Horasan valiliğini verdi. Ahmed Sencer bundan sonra 1097-1118 tarihleri arasında 20 yıl boyunca Horasan'ı idare etti ve Horasan'da Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı Horasan Selçuklu Devleti sultanı oldu. Sultan Ahmed Sencer, Horasan valilisi olduğu dönemde yani 1102'de Kaşgar'dan ilerleyen Ebrail Arslan Han'ı Tirmiz civarında ağır bir yenilgiye uğratarak Kaşgarlı istilacıyı geri püskürtmeyi başardı.

Horasan Valisi olan Ahmet Sencer yeğeni Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'ın oğlu olan II Mahmut'un Sultan olmasını ve kendisinin de yeğeninin himayesinde ona bağımlı olarak Horasan'ı idare etmesini kabul etmemiş başkaldırmıştı. Bunun üzerine Sultan II. Mahmut Horasan'da Ahmet Sencer’i Sultan olarak ilan etti. Devletin merkezini de Irak-ı Acem’den Horasan’a nakletti. Sultan ilan edildikten sonra çevresinde büyük savaşlar ve fetihler yapan Sultan Ahmet Secer, başarıları ile Sultan-ül A’zam unvanını kazandı.

Sultan Ahmet Sencer ve Sultan Berkyaruk'un amcası olan Sultan Alpaslan’ın oğlu Tutuş ya da Tacüddevle Ebu Said Tutuş, Suriye'ye ilerleyerek Şam ve Halep şehirlerini eline geçirip 1118-1157 yılında Büyük Selçuklu Sultanı olarak Suriye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olmuştur.

Sultan Ahmed Sencer, 26 Mayıs 1132’de Karahanlıların, 1136’da Gaznelilerin, 1141’de Karahitayların ve 1147’de de Harezmlilerin isyanını bastırmasının ardından 1152 yılında da Gurluları mağlup ederek başarısına başarı kattı.

Türk Tarihini anlatan kaynaklarda yer alan bilgilere göre esir edilen Sultan Ahmed Sencer'in karısı Turkan Hatun Sultan Oğuzlar tarafından salıverilmesinden önce 1156 yılında ölmüştü. Sultan Ahmet Sencer ise 8 Mayıs 1157'de 71 yaşındayken Merv’de hayata gözlerini kapadı ve yine Merv’de kendisinin yaptırdığı türbeye gömüldü.

Babası Melikşah döneminde de bulunmuş ve görev almış olan o devrin en büyük âlimi İmam-ı Gazali ile Sultan Ahmed Sencer’in ilişkileri ünlüdür ayrıca Ahmet Namık-i Camî ile de yakın ilişkileri olan Sultan Ahmed Sencer, alim, bilgin ve şairleri sarayından eksik etmez onlarla sürekli iletişim halinde olurdu. Bundan dolayı, Sultan Sencer’in uzun süren saltanatı zamanında Sultanın iltifatını ve ilgisini gören pek çok bilgin, sanatçı, tabip yetişmiştir. Sultan Sencer, onların yanında bulunmaktan pek keyif alır, mutlu olurdu, öğütlerini can kulağı ile dinler, hata yaptığında onlardan kendisini uyarmalarını isterdi. Kim tarafından olursa olsun, kendisine yapılan şikâyetleri sabırla dinler, sonunda çözüme kavuşturarak adaleti sağlardı.

Sultan Ahmed Sencer, henüz babası Melikşah’ın sağlıklı olduğu zamanda, onun kadar büyük bir hükümdar sayılmış ve saygı duyulmuştu. Sultan Ahmed Sencer, ölümünden sonra da yazılan kaynaklarda yine Melikşah ile birlikte, örnek hükümdar olarak gösterilmiş olduğu belirtilmektedir. Hadi ilminde yetkinlik kazanması sebebi ile hadis âlimleri arasında sayılmış olan Sultan Ahmed Sencer’in ayrıca Farsça şiirler yazdığı da bilinmektedir. Henüz yaşıyorken Merv’de kendisinin yaptırdığı türbesi, büyük bir sanat eseri olup, devrinin uygarlık düzeyi hakkında oldukça önemli fikir vermektedir.