Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Beş yıl kışlada görev yapan askeri uzman tabibe 325 bin TL tazminat - Sosyal Güvenlik Haberleri
    .png
    .png

    Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) uyarınca Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri hastanelerdeki öğretim üyeleri ve askeri tabipler Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hekim ihtiyacı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden karşılanmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı hesabına eğitilmek üzere tıp fakültelerindeki öğrencilerden alım yapıldı.

    Ancak, özellikle askeri harekâtlarda ve operasyon yürütülen birliklerde cerrahi branşlarda askeri hekim ihtiyacı ortaya çıktı. Bu amaçla, çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun taslağı hazırlandı. Taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor.

    REKLAM

    Taslağın gerekçesinde, TSK tarafından icra edilen harekâtlar kapsamında muharebe sahasında muharip unsurlarla birlikte askeri sağlık personelin de görev yaptığı vurgulandı. TSK’ya harekât alanında sağlık hizmeti veren hastanelerdeki uzman tabiplerin muharebe yaralanmalarına karşı tecrübeli, 24 saat esasına göre görev yapabilen, gerektiğinde muharebe hattındaki yaralıya stabilizasyon cerrahisi uygulayabilecek nitelikte olması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, özellikle harekât alanında kurulan seyyar cerrahi hastaneler ile sınır ötesinde kurulan cerrahi seyyar sağlık teşkilleri için askeri vasfa sahip uzman tabip ihtiyacı bulunduğu kaydedildi.

    YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMAYANLARA DÖNÜŞ MECBURİYETİ

    Taslak aynen yasalaştığı takdirde, GATA ve askeri hastanelerin personeliyle birlikte devriyle ilgili 6756 sayılı kanuna geçici bir madde eklenecek. Buna göre, Sağlık bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen subay ve astsubaylardan beş kişilik bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilenlerden yükümlülük süresini tamamlamamış olan subay ve astsubaylar ile yükümlülüğünü tamamlamış olduğu halde TSK’ya dönmek isteyenler ve devredilmeden önce sözleşmeli çalışan personelden kimlerin dönebileceğini belirleyecek. Komisyon, geri dönecek kişileri belirlerken FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı olup olmadıklarına bakacak. Devredilmeden önce uzmanlık eğitiminde bulunanlar, MSB nam ve hesabına subay olarak eğitimlerine devam edecekler.

    REKLAM

    Yükümlülüğünü tamamlamamış olanlardan komisyon tarafından göreve başlaması kararı verilen subaylar ile sözleşmeli subay ve astsubaylar, yasal bir mazeret olmaksızın atandıkları kadrolara bir ay içinde katılacaklar. Bu sürede katılmayanlar, kalan yükümlülük süresince hekimlik yapamayacaklar. Örneğin, yükümlülüğünü tamamlaması için 3 yıl gereken bir kişi, TSK’ya dönmediği takdirde, 3 yıl boyunca mesleğini icra edemeyecek. Bu kişiler hakkında ayrıca, Askeri Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak.

    Çağrıldığı halde dönmeyen “sözleşmeli” subay ve astsubaylar ise Sağlık Bakanlığı’na devredilirken kendilerine verilen mali ve özlük haklara ilişkin güvenceleri yitirecekler. Devir sırasında askeri tabiplerin ücretlerinin düşmeyeceği, görev yaptıkları yerdeki ücret düşük ise aradaki farkın tazminat olarak ödeneceği güvencesi verilmişti.

    ÖZEL STATÜLÜ SÖZLEŞMELİ TABİP SUBAY ALINACAK

    Taslak uyarınca, 4678 sayılı TSK’da sözleşmeli subay astsubay istihdamına ilişkin kanuna geçici bir madde eklenecek. Buna göre, TSK’nın askeri tabip ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025 yılı sonuna kadar tabip subay istihdam edilecek. Sözleşmeli tabip subay olarak çalışacak kişiler, beş yıllık sözleşme imzalandıktan sonra öncelikle askeri eğitime tabi tutulacaklar. Sözleşmeli tabip subaylar yüzer birlikler ile birinci derece kritik iller ve bakanlık tarafından belirlenen diğer illerdeki birliklere atanacaklar.

    REKLAM

    ÜÇ YIL YER DEĞİŞTİREMEYECEKLER

    Sözleşmeli tabip subaylar, ilk üç yıl boyunca aile birliği mazereti dahil hiçbir suretle tayin isteyemeyecekler. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde eşler, askeri tabiplere tabi olacak. Ancak, MSB’nin uygun görmesi ve ihtiyaç duyulması halinde, söz konusu illerdeki birlikler veya yüzer birlikler arasında atama yapılabilecek.

    Beş yıllık sözleşme süresinin son iki yılında, söz konusu illerde çalışıp çalışmamak isteğe bağlı olacak.

    325 BİN TL’YE KADAR TAZMİNAT

    Özel statülü sözleşmeli tabip subaylara, yasada belirtilen birliklerde ve yüzer birliklerde görev yaptıkları süre boyunca tazminat ödenecek. Bu tazminat, diğer mali haklarından bağımsız olarak ve her yıl, sözleşme yapılan tarihi takip eden yılın sonunda ödenecek. Tazminattan damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmayacak.

    REKLAM

    Tazminat ödenirken, birlikte fiilen görev yapılan günler dikkate alınacak. Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yıllık izin fiili çalışmadan sayılacak. Ancak, yıllık izin dışındaki her türlü izin, istirahat, hava değişimi, kurs, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma süreleri için tazminat ödenmeyecek.

    Tazminat tutarı, kanunla belirlenecek gösterge rakamının her yıl memur maaş katsayısı ile çarpımı suretiyle belirlenecek. 2019 yılı memur maaş katsayısına göre, beş yıl boyunca kanunda belirtilen birlik ve yüzer birliklerde görev yapan sözleşmeli askeri tabiplere 258 bin 665 lira, uzman tabiplere ise 324 bin 836 lira ödenecek.

    Sözleşmeli askeri tabip ve uzman tabiplere ödenecek tazminat (TL)
    Sözleşme yılı Tabip Uzman tabip
    1.Yıl 36.093 48.124
    2.Yıl 42.108 54.139
    3.Yıl 54.139 66.170
    4.Yıl 60.155 72.186
    5.Yıl 66.170 84.217
    TOPLAM 258.665 324.836
    Not: Bu tutarlar her yıl memur maaş katsayısına bağlı olarak artacak

    TUS’TA YÜZDE 5 PUAN TEŞVİK

    Beş yıllık sözleşme sonunda TSK’dan ayrılanlar girecekleri ilk 3 tıpta uzmanlık sınavında (TUS) yüzde 5 oranında ilave puana hak kazanacaklar. Bu kişiler aynı zamanda askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ