Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

GAZETE HABERTÜRK

Enerji ihtiyacını yüzde 70’in üzerinde ithalattan karşılayan ve son dönemde yerli kaynakların kullanımına daha fazla vurgu yapılan Türkiye’de, kömür potansiyelinin maksimum seviyede kullanılmasıyla yılda 7.2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatına gerek kalmayacağı belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2016 Yılı Bütçe Sunumu’na göre, yeraltı kömür üretim miktarının artırılması için projeler yürütülüyor.

Kömürün daha çevre dostu olarak tüketilmesi ve değişik kullanım alanlarının oluşturulması için de Ar-Ge çalışmaları geliştirilirken, bu projeler sayesinde düşük kalorili kömür rezervlerinin de ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Türkiye’nin kömür stratejisine göre, elektrik üretiminde yerli kaynaklardan biri olarak kullanılan linyitten elde edilebilecek enerji üretim potansiyelinin yaklaşık 25 bin megavat seviyesinde bulunduğu öngörülüyor. Bu kapasitenin devreye alınmasıyla yaklaşık 7.2 milyar dolar karşılığı olan 32.5 milyar metreküplük doğalgazdan elde edilebilecek elektrik üretimi sağlanabilecek.

2016 bütçe sunumuna göre, yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarına teşvik uygulanmasının izlenerek ihtiyaçlara göre güncellenmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

AFŞİN ELBİSTAN HAVZASINA ÖZEL MODEL

-Afşin-Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile daha düşük kapasiteli diğer rezervlerin değerlendirilmesi için özel bir finansman yöntemi geliştirilmesi ve uygulanması.

-Kamu elinde olup redevans usulüyle yeni ihale edilecek sahaların özel sektöre devrinin sağlanması.

-Kömür aramalarına hız verilerek rezervlerin artırılması.

-Yerli kömürün temiz kömür teknolojileri ile üretilmesi, gazlaştırılması, sıvılaştırılması gibi alanlarda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi.

-Yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarına yönelik teşvik uygulamasının izlenerek ihtiyaçlara göre güncellenmesi.

-Kamu elinde bulunan linyit yakıtlı termik santralların rehabilite edilmesi.

2018’DE 57 MİLYAR KİLOVATSAATE ÇIKACAK

Kamunun elindeki linyit yakıtlı termik santralların rehabilite edilmesi hedeflenirken, geçen yıl 35 milyar kilovatsaat olan yerli kaynaklı elektrik üretiminin, 2018’de 57 milyar kilovatsaate çıkarılması planlanıyor.

ÖZEL BİR FİNANSMAN MODELİ UYGULANACAK

Yerli kömür aramalarına hız verilmesi planlanırken, Afşin- Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile daha düşük kapasiteli diğer rezervlerin değerlendirilmesi için özel bir finansman yöntemi geliştirilmesi ve uygulanması da gündemde. Kömürle ilgili gelecek dönemde gerçekleştirilecek planlar arasında bu model büyük önem taşıyor.

ÇEVRE İÇİN YASAL DÜZENLEMELER YAPILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın soru önergesine verdiği yanıtta Maden Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun 2004’te yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye genelinde kayaç ve taş grubunda 8 bin 923 adet ruhsat ile hammadde üretim izni verildiğini bildirdi. Albayrak, “Madencilik faaliyetlerinin çevreye duyarlı yöntemlerle yapılabilmesi ve doğal dengenin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenlemeler yapıldı” dedi.