Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Yargı İşte yeni infaz sistemi! Hangi suçların cezası nasıl artırıldı?

    Yeni İnfaz Kanunu’nda hükümlülerin çeşitli haklardan yararlanabilmeleri için iyi halli olmaları bir ön şart olarak kabul edildi. Bugüne kadar iyi hal değerlendirmeleri idare ve gözlem kurulu tarafından otomatik olarak uygulanmaktaydı.

    Bu kapsamda, iyi halli olmayı ölçecek enstrümanlar/kriterler artırıldı. İyi hal değerlendirmesi en geç 6 ayda bir düzenli olarak yapılacak. İyi hal değerlendirmesi, ıslah odaklı infazın başlıca araçlardan biri olarak sistemin temel göstergelerinden biri haline getirildi. İdare ve gözlem kurulunda Cumhuriyet Savcısı başkanlığında Aile ve Sağlık Bakanlıklarından uzman katılımı gereken haller: 10 yıl ve üzerinde cezalardan mahkum olanlarla terör, kasten öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti suçlarından mahkûm olanların açık kurumlara ayrılmaları, denetimli serbestlikle cezalarının infazı, koşullu salıverilmeleri gibi durumlarda söz konusu olacak. İyi hal değerlendirmesine ilişkin değişiklikler 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

    REKLAM

    İYİ HAL GEREKTİREN HALLER

    Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarından diğer kurumlara geçişte, açık cezaevine ayrılmada, ağırlaştırılmış müebbette açık hava ve spor hakkını kullanmakta, disiplin cezalarının infaz edildikten sonra kaldırılmasında, koşullu salıverilmede, mazeret izninde, denetimli serbestlikle cezanın infazında, koşullu salıverilme sonrası bihakkın tahliyede, mükerrerlerinşartla tahliyesinde iyi hal gerekecek.

    4 SUÇUN CEZASI ARTIRILDI

    Yasa ile ise suç ve ceza bağlamında Türk Ceza Kanunu’nda dört yerde dokunuldu. 86. maddenin 3. fıkrasına yeni bir bent eklenerek tıpkı adam öldürme suçunda olduğu gibi yaralamada da ‘‘canavarca his’’ nitelikli hal sebebi oldu. 87/4. maddede düzenlenen ‘‘kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi’’ fiilinin cezasının üst sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarıldı. 220. maddede örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarının cezaları artırıldı. 241. maddede tefecilik suçunun cezası artırılmış, örgütlü tefecilik nitelikli bir hal olarak maddeye eklendi.

    KOŞULLU SALIVERİLME 1 / 2 OLDU

    REKLAM

    Yeni İnfaz Yasası ile koşullu salıverme için genel kural 1/2 oldu. Yani koşullusalıverilmeden yararlanabilmek için cezaevinde iyi hâlli olarak geçirilmesi gereken süre hükmolunan cezanın yarısı oldu.

    1 / 2 İNFAZIN İSTİSNALARI

    Ancak bazı suçlar infaz indirimin kapsamı dışında tutuldu. Bu suçlar ve koşullu salıverilme oranları şu şekilde;

    KOŞULLU SALIVERİLME ORANI 2 / 3 OLANLAR

    • Kasten öldürme,

    • İşkence ve eziyet,

    • Yüzde sürekli değişikliğe neden olan yaralama

    • Sarkıntılık, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,

    • Özel hayatın gizliliğine karşı suçlar

    • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

    • MİT Kanunu kapsamındaki suçlar,

    • Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti dolayısıyla işlenen suçlar,

    • Çocukların işlediği tüm cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti suçu, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terör suçları,

    • Tekerrür.

    REKLAM

    KOŞULLU SALIVERİLME ORANI 3 / 4 OLANLAR

    • Cinsel saldırı (tecavüz)

    • Çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar

    • 15 yaşını doldurmuş çocuklarla ensest ilişki (15 yaşından küçükse de cinsel istismara giriyor yine 3/4)

    • Terör suçları

    • Uyuşturucu imal ve ticareti

    1 YILLIK KALICI DENETİMLİ SERBESTLİK

    Yasa ile denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama aynen muhafaza edildi. Yani; açık cezaevinde bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm değişmedi. Buna göre; 30 Mart’tan sonra işlenen bir suçtan 24 ayın altında hapis cezası alan bir kimse cezaevine hiç girmeyecek. Çünkü 24 ayın infazı 12 ay olacak. Bu 12 ay da denetimli serbestlikte geçirilecek.

    3 YILLIK GEÇİCİ DENETİMLİ SERBESTLİK

    REKLAM

    Ancak yasa ile geçici olarak üç yıllık denetimli serbestlik uygulaması da getirildi. 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenmiş suçlar bakımından; şartla tahliyesine 3 yıl veya daha az süre kalanlara denetimli serbestlikle tahliye imkanı getirildi. Bu sayede; 30 Mart’tan önce suç işleyenler 6 yıldan daha az hapis cezası alanlar hiç cezaevine girmeyecek.

    3 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİĞİN İSTİSNALARI

    Ancak, bazı suçlar 3 yıllık geçici denetimli serbestlik süresinden istisna tutuldu. 3 yıllık denetimli serbestlik uygulamasından faydalanamayacaksuçlar şöyle;

    • Kasten öldürme,

    • Üst soy, alt soy, eş, kardeş ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişilere karşı yaralama,

    • Yüzde sürekli değişikliğe neden olan kasten yaralama suçları

    • İşkence ve eziyet

    • Cinsel suçlar

    • Özel hayata karşı suçlar (haberleşmenin gizliliğinin ihlal, dinleme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin ele geçirme/ifşa etme)

    • Uyuşturucu imal ve ticareti

    • Terör suçları ile terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ