Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019'a ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıkladı. Türkiye'de kültür harcamaları 2019'da bir önceki yıla oranla % 4.7 yükselerek 56 milyar 957 milyon 673 bin TL'ye ulaştı.
Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı % 59.8 oldu.
Özel harcamaların payı ise % 40.2 olarak gerçekleşti.
Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2019'da % 1.3 oldu.
Bu oran 2018'de % 1.5 seviyesindeydi.

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2019'da bir önceki yıla oranla % 2.5 azalarak 34 milyar 66 milyon 938 bin TL'ye geriledi.
Harcamaların % 71.7'si merkezi devlet bütçesinden, % 28.3'ü ise mahalli idareler bütçesinden gerçekleştirildi.
Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalar şu şekilde gerçekleşti;

Mimarlık: % 28.5
Kitap ve yazılı basın: % 12.3
Gösteri sanatları: % 10.3
Görsel / işitsel ve multimedya: % 9.7
Kültürel miras: % 6
Doğal miras: % 5.2

Hane halklarının 2019'da gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımı;
Televizyon ve ekipman: % 21.9
Kitap: % 13.9
Kırtasiye ve çizim malzemeleri: % 11.4
Kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretleri: % 10.8
Veri işlem ekipmanları: % 10.4
Sinema, tiyatro ve konser: % 6.2

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu, 2019'da bir önceki yıla oranla % 11.4 artarak 84 milyar 220 milyon 477 TL olurken, bu sektörlerdeki çalışan sayısı aynı dönemde yüzde 3,9 düşerek 256 bin 129'a geriledi.
Kültürel mal ihracatı, 2019'da bir önceki yıla oranla % 26.5 artarak 43 milyar 38 milyon 448 bin TL'yi buldu.
Bu oran, ana mal ihracatında % 26.4 olurken, ikincil mal ihracatında % 29.7 olarak gerçekleşti. 2019'da kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı % 4.2 oldu.

Kültürel mal ithalatı ise 2019'da bir önceki yıla oranla % 29.6 yükselerek 29 milyar 399 milyon 920 bin TL'ye ulaştı.
Ana mal ithalatı % 61.4, ikincil mal ithalatında ise %10.3 arttı.
Geçen yıl kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı % 2.5 oldu.

Kültürel alanlara göre en yüksek paya sahip el sanatlarının ihracat tutarı toplamı 33 milyar 105 milyon 162 bin TL olarak gerçekleşti.
El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı % 76.9'u buldu.
Görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı geçen yıl 11 milyar 637 milyon 934 bin TL'ye ulaşırken, toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı % 39.6 olarak kaydedildi.