Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun 1029 yılında temelleri atılmış ancak 1037 yılında resmen Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiştir ayrıca Bağdat şehrini kendilerine başkent yaparak önce Mezopotamya, daha sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar ilerleyerek sınırlarını genişletmiş ve dönemin en büyük ve ilk Türk Devleti haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Devletinin yönetiminde bulunan sultanları, 1029-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Peki, Büyük Selçuklu Sultanları kimlerdir? Merak edilen Büyük Selçuklu Sultanları Listesi aşağıda detayları ile birlikte sunulmuştur.

Büyük Selçuklu Devletini yöneten sultanlar, 1029 ile 1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Bu devlete ismini veren Oğuz Türklerinden Kınık Boyunun mensubu ve sü-başı unvanlı ordu komutanı, lideri Selçuk Bey tarafından 1020’li yılında Cend şehrinde temelleri atılmış, yeğenleri Tuğrul ve Çağrı beyler tarafından bağımsız bir devlet haline getirilmiştir. Karahanlılar ve Samanîler arasındaki hakimiyet mücadelesinde Sâmânîler’in, topraklarını işgal eden Karahanlılar’a karşı Selçuk’tan yardım istemeleri karşısında Samanîlerin yanında yer alan Selçuk Bey, i ve onun oğlu Arslan’ın (Arslan Yabgu) yardımıyla kaybettikleri toprakları geri almaları Selçuk ve ailesinin hayatında önemli dönüm noktalarından birisi olmuş böylece Selçuk Bey, mahallî bir bey olmaktan çıkıp iki devlet arasındaki olaylara müdahale eden bir lider vasfını kazanmıştı buna istinadn, Sâmânîler, bu yardımlara karşılık Buhara yakınlarındaki Nur kasabasını Selçuk’a bağlı Oğuzlar’a vermişlerdi.

Selçuk Bey bir savaşta ölen oğlu Mikail'in oğulları olan Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’i yanına alarak iyi bir devlet adamı olarak kendisi ilgilendi ve yetiştirdi. Kesin olmamakla birlikte 1007 ya da 1009 yılında Cend'de hayata gözlerini yuman Selçuk Bey’in yerine yeğeni Tuğrul Bey geçti ve Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen ilk kurucusu ve ilk hükümdarı olarak adledildi.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından resmen 1037 yılında kuruldu. Tuğrul Bey yönetimi devraldıktan sonra, kendisini büyüten dedesi ve Oğuz Yabgu Devleti'nde yüksek makam sahibi olan Selçuk Bey’in, adını hem ülkeyi yöneten hanedana hem de kurulan imparatorluğa verdi. Büyük Selçuklu Devlet’i kurulduktan kısa bir süre sonra İslam’ı seçmiş ve Müslüman olmuşlardı ayrıca İslam dünyasının merkezi, otoriteden yoksun parçalanmış siyasi haritasını birleştirdi ve daha sonra Haçlı Seferlerinin birinci ve ikincisinde kilit rol oynadı.

MELİKŞAH'IN OĞULLARI KİMLERDİR?

Ahmed
Davud
Berkyaruk
Muhammed Tapar
Ahmed Sencer
I. Mahmud
Tuğrul
Emir
Humar

BÜYÜK SELÇUKLU SULTANLARI: MELİKŞAH'TAN SONRA TAHTA HANGİ PADİŞAH GEÇTİ?

Taht ismi: Selçuk Bey
Asıl isim: Selçuk bin Dukak
Unvanı: Büyük Selçuklu Devleti Kurulmasına öncülük eden ordu komutanı Sü-başı
Doğum ve Ölüm Yılı: d. 960 - ö. 1009
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 978 - 1009
Aile bağlantıları: Dukak Bey’in oğlu

Taht ismi: Tuğrul
Asıl isim: Tuğrul bin Mikail
Unvanı: Ruknedein, Abutalip, Bey,Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 995–1063
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1029 -1063
Aile bağlantıları: Selçuk Beyoğlu Mikail'in oğlu

Taht ismi: Alp Arslan
Asıl isim: Muhammed bin Davud Çağrı
Unvanı: Adudeddevle Ebu Şuça, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1039 –1072
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1063 -1072
Aile bağlantıları: Tuğrul Bey'in kardeşi Davud Çağrı Bey'in oğlu

Taht ismi: I. Melikşah
Asıl isim: Hasan
Unvanı: Sultan Celalü'ldevle ve'd-din Müizzuddin Ebu'l Feth Melikşah
Doğum ve Ölüm Yılı: 1055 –1092
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1072 - 1092
Aile bağlantıları: Alp Arslan'ın oğlu

Taht ismi: I. Mahmud
Asıl isim: Mahmud
Unvanı: Nasireddin, Abulkasem, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1086–1094
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1092 - 1093
Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu

Taht ismi: Berkyaruk
Asıl isim: Muhammad Berkyaruk bin Melikşah
Unvanı: Ebu Muzaffer Rükneddin
Doğum ve Ölüm Yılı: 1080–1105
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1094 - 1105
Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu

Taht ismi: II. Melikşah
Asıl isim: Muizzeddin Melikşah
Unvanı: Muizziddin, Ebulfeth, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1099 - 1105
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1105 - 1105
Aile bağlantıları: Berkyaruk'un oğlu

Taht İsmi: Muhammed Tapar
Asıl isim: Muhammed Tapar
Unvanı: Giyaseddin, Ebuşucca, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1082–1118
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1105 - 1118
Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu

Taht ismi: Sencer
Asıl isim: Ahmed
Unvanı: Muizziddin, Ebulhareth, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1085- 1157
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1118 - 1157
Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu