Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı'na bağlı Akademik Hospital'dan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Serdar Fak, Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması'nın, kadınlarda hipertansiyonun daha sık görüldüğünü ortaya koyduğunu belirterek, ''Kadınlarda hipertansiyonun bu kadar sık olmasının en önemli nedeninin obezite olduğu düşünülmektedir'' dedi.

Fak, yaptığı açıklamada, Türkiye'de hipertansiyonun görülme oranının çok sık olduğunu, her üç kişiden birinde farkında olsun veya olmasın yüksek tansiyon bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de, hipertansiyonun nadir olduğu düşünülen 30 yaş öncesinde bile yüzde 11,8 oranında görüldüğünü belirten Fak, bu durumun 30 yaş altında her 10 kişiden 1'inde hipertansiyon olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Fak, çalışan iş gücünün en önemli kısmını oluşturan orta yaş grubunda (35-64 yaş) hipertansiyon sıklığının yüzde 42,3 olduğunu ifade ederek, bu yaş grubunda erkeklerde oranın yüzde 34,8 iken, kadınlarda bu oranın yüzde 50 olduğunu kaydetti.

Türkiye'de yaşam süresinin artmasına paralel olarak giderek artan geriatrik adı verilen 65 yaş üstü grupta ise hipertansiyon sıklığının yüzde 75,1 olduğunu vurgulayan Fak, bu yaş grubunda da hipertansiyonun kadınlarda daha sık görüldüğünü dile getirdi.

Ali Serdar Fak, Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması'nın, kadınlarda hipertansiyonun daha sık olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

''Bu tablo Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışması da dahil olmak üzere ülkemizde yapılmış çalışmaların tamamında ortaya konulmuştur. Kadınlarda hipertansiyonun bu kadar sık olmasının en önemli nedeninin obezite olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde yapılan epidemiyolojik çalışmaların hepsinde kadınlarda vücut kitle indeksinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Nitekim, Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması'nda vücut kitle indeksi kadınlarda ortalama yaklaşık 27 kg/m2 iken, erkeklerde 25 kg/m2 bulunmuştur. Benzer şekilde kadınlarda obezite sıklığı yüzde 31,5, erkeklerde ise yüzde 15,3'tür.''

Kadınlarda, kan basıncı yüksekliğinin bir diğer nedeninin de menopoz olarak düşünüldüğünü kaydeden Fak, menopoza girmiş kadınlarda ortalama sistolik kan basıncının büyük tansiyonun 5-10 mmHg, diyastolik kan basıncının yani küçük tansiyonun ise 3-5 mmHg daha yüksek olduğu saptanmıştır'' dedi.

TÜRKİYE'DE HİPERTANSİYON OLDUKÇA YAYGIN BİR SORUN

"Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması, ülkemizde hipertansiyonun oldukça yaygın bir sorun olduğu gerçeğini net olarak ortaya koymuştur'' diyen Fak, 2003 yılı nüfus verilerine göre Türkiye'de 18 yaş üzerindeki 46 milyon kişiden 15 milyonunda hipertansiyon olduğunu kaydetti.

Fak, hipertansif 15 milyonun yaklaşık 3 milyonunun 18-34 yaş arasında, 8 milyonunun 35-64 yaş arasında ve 4 milyonunun da 65 yaş üzerinde olduğunu vurgulayarak, ''Dünya Sağlık Örgütü, hipertansiyonun dünyadaki bütün kardiyovasküler olayların yani kalp krizi, felç, kalp yetersizliği gibi hastalıkların ve ani ölümlerin yaklaşık yarısından sorumlu olduğunu da ortaya koymuştur'' diye konuştu.

Prof. Dr. Fak, 2005 yılında yapılan bir analize göre, 50 yaşında hipertansiyonu olanların tansiyonu normal olan aynı yaştaki kişilere kıyasla ömür beklentilerinin ve kardiyovasküler hastalık, miyokard enfarktüsü veya inme olmaksızın bir ömür beklentisinin daha kısa olacağını ortaya koyduğunu kaydetti.


AA

1881 -
1938