MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifi tartışılıyor ancak 2016’da AK Parti hükümetinin çıkardığı 671 sayılı kanun hükmünde kararnameyle de benzer şekilde bazı hükümlüler için ceza indirimi getirilmişti. İkisi arasındaki en büyük fark, kapsadığı suçlar; OHAL KHK’si, uyuşturucu satışını kapsam dışında bırakmıştı.

OHAL kararnamesi ile MHP’nin teklifi arasında başka farklar da var ancak sayı olarak bakıldığında 40-50 bin kişilik, “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları yasalaşırsa son düzenlemeden yararlanabilecek. MHP, çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu kökenli bu çocukların ıslah edilebilmesi, topluma kazandırılması ve haksızlığın giderilmesi için bu teklifin verildiğini savunuyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın verdiği teklife göre, 162 bin tutuklu ve hükümlü ve bu düzenlemeden yararlanabiliyor. İşkence, cinsel suçlar, terör gibi devletin güvenliğine karşı suçlar kapsam dışı bırakılıyor. 19 Mayıs 2018 öncesinde işlenen suçları kapsayan 5 yıl infaz indirimi, en fazla sayıları 50 bin civarında olan uyuşturucu ticareti yapanları etkiliyor. Feti Yıldız, indirimden yararlanacakların büyük bölümünün çocuk yaştaki, “torbacı” diye tabir edilen kişiler olduğunu söylüyor. MHP, bu çocukların topluma kazandırılmaları, ıslah edilmeleri ve yüksek ceza almaları nedeniyle yaşanan hakkaniyetsizliğin giderilmesi için bu maddeyi teklife eklediklerini savunuyor. Teklife çok farklı kesimlerden farklı eleştiriler ve tepkiler var ancak itiraz maddelerinden biri de bu uyuşturucu ticareti meselesi.

YA KAPASİTE ARTIŞI YA AF

MHP, öncelikle cezaevlerinde halihazırdaki durumun, teklifin yasalaşmasının doğuracağı sonuçlardan çok daha ağır ve tehlikeli olduğunu savunuyor. ‘Cezaevlerindeki doluluğun istiap haddini aşması, yeni cezaevlerinin bitirilememesi, FETÖ’nün adi suçlu mahkumları ve çocuk yaştaki hükümlüleri etkilemesi, cezaevlerinde nümayiş olayları/isyan çıkarma girişimleri, FETÖ’cüler dışındaki mahkumların ıslahının zorlaşması, kontrol dışına çıkması’ şeklinde gerekçelendiriliyor.

270 bin gibi rakama ulaşan cezaevlerinin nüfusu, her yıl yüzde 20 büyüyor ve yenileri bitirilemezse 210 bin toplam kapasiteli mevcut cezaevleri ihtiyacı karşılamıyor.

İNFAZ SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Aslında cezaevlerindeki doluluk oranını ve kapasite artışı ihtiyacını AK Parti de gördü ve bu nedenle 17 Ağustos 2016’da çıkarılan OHAL kararnamesiyle infaz kanununda değişikliğe gidilerek ceza indirimi getirildi. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde ile 1 Temmuz 2016’ya kadar işlenen suçlar bakımından bir kerelik ceza indirimi sağlandı. Düzenleme aynen şöyle:

“Türk Ceza Kanunu’nun kasten öldürme suçları (madde 81, 82),üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105),özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138),uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere…”

ERKEN TAHLİYE OLDULAR

Sayılan suçlar hariç olmak üzere denetimli serbestliğin kapsamı genişletildi ve infaz süresi yarı yarıya düşürüldü. Koşullu salıvermeye ilişkin süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. 38 bin kişi, bu maddeden yararlanarak erken tahliye oldu.

Süreli hapis cezasına mahkum edilenlerin de cezaevlerinde geçirecekleri süre kısaldı. Daha önce cezasında 3’te 2 infaz indirimine gidilen bir mahkum, bu düzenleme ile cezasının yarısını hapiste geçirdi. 9 yıl ceza alan bir mahkum, 4 buçuk yıl kaldıktan sonra cezaevinden tahliye oldu. Önceden 6 yılını cezaevinde geçirmesi gerekiyordu. Yıllar içinde bu düzenlemeden yararlanacakların sayısının 100 bini bulacağı hesaplanıyor. MHP, bunun bir af düzenlemesi değil, yasayla getirilecek ceza indirimi olduğunu, ihtiyaç doğrultusunda hazırlandığını, yakın geçmişte kararname ile çıkarılmış örneği olduğunu gerekçelendirse de AK Parti, toplumda rahatsızlığa yol açabileceğini ve genelleşebileceğini belirterek bazı itiraz kayıtları düşüyor. Sonucunu bekleyip göreceğiz…

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri