Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK, başvuruların nereye, nasıl yapılacağına dair ayrıntılara ilişkin tebliğ ve genelge yayımlayacak. Yapılandırma başvurularının internet üzerinden de yapılması bekleniyor ancak bunun ayrıntıları söz konusu tebliğ ve genelge ile belirlenecek.

2020 BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Borcunu yapılandırmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Yapılandırma kapsamında en fazla 18 taksitte ödeme yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Başvuruların ardından ilgili kurumlar kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırarak, ödenecek tutarı tebliğ edecekler.

Borçların anaparası her durumda tahsil edilecek. Gecikme faizi ve gecikme cezaları yerine, Yurtiçi Tüketici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden enflasyon farkı alınacak. Enflasyon farkı konusunda ise kolaylık sağlanacak. Ekim 2016 tarihine kadar enflasyon makul seviyelerde seyrettiği için, o tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı gerçek Yİ-ÜFE artışları dikkate alınacak. Kasım 2016 tarihinden sonraki dönemde enflasyon çok yüksek seyrettiğinden, yapılandırmayı cazip hale getirmek amacıyla Yİ-ÜFE artışı aylık 0.35 olarak kabul edilecek.

Mükelleflerden, bu şekilde hesaplanan enflasyon farkı ile anaparayı ödemeleri istenecek. Mükellefler 6, 9, 12 veya 18 aylık taksit tercihinde bulunabileceği gibi, ilk taksit veya ikinci taksit süresi içinde tamamını ödeyebilecekler.

Taksitle ödemeyi seçenler, taksit süresine göre belirlenen faizi ödeyecekler. Taksit faizi borcu 6 taksitte ödeyenler için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenlerde yüzde 8.3, 12 taksitte ödeyenlerde yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Taksitle ödenecek toplam tutarın hesaplaması, kurumun hesaplayacağı anapara ve enflasyon farkının katsayı ile çarpımıyla bulunacak. Örneğin, anapara ve enflasyon farkı 1000 TL olan kişi 6 ayda ödemeyi seçerse, ödeyeceği toplam taksitli tutar 1000 TL X 1.045 = 1045 TL olacak. Bu parayı 174.17 TL’lik 6 taksit halinde ödeyecek.

Aynı kişi 18 taksitte ödemeyi seçerse bu kez 1000 TL X 1.15 = 1150 TL’yi 63.89 TL’lik 18 eşit taksitte ödeyecek. Yıllık enflasyonun yüzde 10-12 seviyesinde olduğu dikkate alınırsa taksitle ödemeyi seçenler önemli bir avantaj elde edecek.

PEŞİN ÖDEYENDEN ENFLASYON FARKININ SADECE YÜZDE 10’U ALINACAK

Borcun anaparasını ilk taksit süresinde peşin ödeyenler için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek, sadece yüzde 10’luk enflasyon farkı alınacak.

Borcun anaparasını ilk iki taksit süresinde ödeyenlerden ise enflasyon farkının yüzde 50’si alınacak, kalanı silinecek.

Örneğin, 1 Kasım 2016 tarihinde ödenmesi gereken 10 bin TL anapara vergi borcu bulunan kişinin gecikme faiziyle birlikte toplam borcu normalde bugün 17 bin 710 TL düzeyinde bulunuyor. Anaparanın yüzde 77.10’u düzeyinde ceza söz konusu.

Bu mükelleften gecikme cezası yerine yüzde 16.1 oranında enflasyon farkı istenecek. Bu da borcunun 11 bin 610 liraya inmesi anlamına geliyor. Ödemeyi peşin yaptığı takdirde ise 1610 liralık enflasyon farkının sadece 161 lirası alınacak, kalan enflasyon farkı silinecek. Böylece, borcun anaparasını peşin ödeyen kişi, normalde 17 bin 710 lira ödemesi gerekirken 10 bin 161 lira ödeyerek borçtan kurtulacak. Borcu daha eski tarihe ait olanlar için ise daha büyük bir avantaj söz konusu olacak.

2020 BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Mesliste kabul edilen kanunu kapsayan borçlar şöyle:

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları
Trafik, seçim, nüfus para cezaları
Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları
Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları
Haksız alınan destekleme ödemeleri
Kaynak kullanımı destekleme fonu
Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları
Madenlerden alınan devlet hakkı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar Yapılandırmadan faydalanmak
Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları
İl özel idarelerine olan borçlar
Emlak vergisi
Çevre temizlik vergisi
İlan ve reklam vergisi
Su, atık su, katı atık ücretleri
Yol katılım payları
Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri
TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri
KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları
İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları
Kalkınma ajanslarının il özel idareleri
Belediye ve sanayi odalarından olan alacakları
Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları