Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842'de doğdu, 10 Şubat 1918'de öldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahıydı. TRT'de 2017'de yayın hayatına başlayan Payitaht: Abdülhamid dizisinde Bülent İnal tarafından canlandırılmaktadır.

ABDÜLHAMİD HAN'IN HAYATI

Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti.

31 Ağustos 1876'da tahta çıktı ve 31 Mart Vakası'ndan kısa bir süre sonra, 27 Nisan 1909'da, tahttan indirilene kadar ülkeyi yönetti. Meşrutiyet yanlısı Genç Osmanlılar ile yaptığı anlaşma sonucunda 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasasını ilan etti ve böylece ülkenin demokratikleşme sürecini destekleyeceği izlenimini verdi.

Ancak kısa bir süre sonra meclis ile yaşadığı anlaşmazlıkları öne sürerek 1878'de meclisi kapattı. Meclisi kapattıktan sonra gücünü pekiştirerek mutlak hakimiyetini başlattı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesine yönelik çabalar II. Abdülhamid tarafından devam ettirildi. Bürokraside yapılan reformların yanı sıra Rumeli Demiryolu ve Anadolu Demiryolu'nun uzatılması ile Bağdat Demiryolu ve Hicaz Demiryolu'nun inşası gibi projeler bu dönemde yapıldı. Bu demiryolları ve telgraf sistemleri Alman firmalar tarafından geliştirildi.

1898'de modern anlamda ilk yerel hukuk fakültesi açıldı, ayrıca nüfusun kayıt altına alınması ve basın üzerindeki baskının artması sağlandı. Bu dönemin reformlarında eğitime geniş yer ayrıldı: hukuk, sanat, ticaret, inşaat mühendisliği, veteriner, gümrük, tarım ve dil okulları dahil olmak üzere birçok mesleki okul kuruldu.

Kendisi 1881'de İstanbul Üniversitesi'ni kapatsa da 1900'de yeniden açılmasına karar verdi, imparatorluk genelinde ilk, orta ve askerî okullardan oluşan eğitim ağını genişletti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu dönemlerdeki batık ekonomisi Abdülhamid'in saltanatının ilk yıllarında Düyûn-ı Umûmiye'nin kurulmasına yol açtı.

ABDÜLHAMİD HAN'IN EŞLERİ

Kızı Ayşe Sultan'a göre, babası II. Abdülhamid'in 13 eşi olmuştur. Bazı kaynaklara göre ise, bu sayı 16'dır.

Kadın Efendileri

Nâzikedâ Kadınefendi: Başkadınefendi
Bedrifelek Kadınefendi: İkinci Kadınefendi
Safinaz Nurefzun: İkinci Kadınefendi
Bidâr Kadınefendi: İkinci Kadınefendi
Dilpesend Kadınefendi: Üçüncü Kadınefendi
Mezîde Mestan: Üçüncü Kadınefendi
Emsalinur Kadınefendi: Üçüncü Kadın Efendi
Müşfika Kadınefendi: Dördüncü Kadınefendi

İkballeri

Sazkâr Hanım: Baş İkbal
Peyveste Hanım: İkinci İkbal
Fatma Pesend Hanım: Üçüncü İkbal
Behice Hanım: Dördüncü İkbal
Saliha Naciye Hanım: Dördüncü İkbal

Gözdeler

Dürdane Hanım: Baş Gözde
Calibos(Caliboz) Hanım: 2. Gözde
Simperver(Nazlıyâr) Hanım: 3. Gözde
Nevcedid Hanım
Bergüzar
Levandit
Ebru
Sermelek
Gevherriz

Erkek çocukları

Mehmed Selim Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi'nin oğlu
Ahmed Nuri Efendi
Mehmed Abdülkadir Efendi
Mehmed Burhaneddin Efendi
Abdürrahim Hayri Efendi, Peyveste Hanımefendi'nin oğlu
Ahmed Nureddin Efendi
Mehmed Bedreddin Efendi
Mehmed Abid Efendi, Saliha Naciye Hanımefendi'nin oğlu

Kız çocukları

Ulviye Sultan
Zekiye Sultan
Naime Sultan
Naile Sultan
Şadiye Sultan
Ayşe Sultan
Refia Sultan
Hatice Sultan
Aliye Sultan
Cemile Sultan
Samiye Sultan
Saliha Sultan