Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Abonelik sonlandırılırken nelere dikkat edilmeli? - İş-Yaşam Haberleri

    Abonelik bir ailenin hem temel giderlerinden hem temel sorunlarından birisi haline gelmiş durumda. Abonelik konusunda da vatandaşın haklarını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenliyor. Bu kanun gereğince yayımlanan “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği” vatandaşlara bu alanda önemli haklar getiriyor.Aboneliklerin feshine ilişkin söz konusu yönetmeliğin 22. maddesinde tüketicilerimizi çok yakından ilgilendiren ve tüketiciler lehine önemli düzenlemeler yapılmış. Öncelikli 2 madde şunlar:

    -Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

    REKLAM

    -Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici yine sözleşmeyi feshedebilir.

    TAAHHÜTLÜ ABONELİK İPTALİNE DİKKAT

    Ancak son dönemlerdesorun taahhütlüaboneliklerde çıkabiliyor. Kurumlar belirli bir süre taahhüt verilmesi halinde daha avantajlı fiyata abonelik sözleşmesi yapıyor. Çeşitli nedenlerle bu sözleşmeleri sona erdirmek istediğimizde ise dikkat edilmesi gereken en önemli konu sağlanan avantajların geri alınması.

    Yönetmelik şöyle diyor:Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

    REKLAM

    Yasal düzenleme çok açık. Örneğin 1 yıl vadeli bir internet hizmet sözleşmesi yapmışsanız ve 6 ay sonra bu hizmeti sonlandırmak istiyorsanız size 6 ay boyunca sağlanan hizmet nedeniyle yapılan indirimler sizden geri istenebilir. Henüz almadığınız bir hizmetin indirimi sizden talep edilemez.

    TAŞINIRSANIZ SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKINIZ VAR

    Yönetmelikteki diğer önemli madde taşınma durumda ve taahhüt konusu hizmetin yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda vatandaşın herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilmesi hakkı.

    En önemlisi şirketler abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü. Taahhütlü aboneliklerde, aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirmekle sorumlu.

    Tüketicinin fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile (örneğin mail yoluyla) hizmet verene yöneltilmiş olması yeterli. Hizmetveren şirket gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkânını sağlayabilir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.

    REKLAM

    7 GÜN İÇİNDE İŞLEME KONULMALI

    Şirketler vatandaşın fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlü.

    Diğer yandan şirketler yine abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlü. Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemiyor.

    ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ NOKTALARI

    -Satın alınan mal veya hizmete ilişkin olarak mevzuata uygun olarak hazırlanan abonelik sözleşmesi ve taahhütname tüketici ile imzalanarak birer örneği verilecek.

    -Tüketicilerin alacakları mal veya hizmete ilişkin olarak ödeyecekleri bedel başta olmak üzere taraflarının hak ve yükümlülükleri sözleşmede ayrıntılı olarak yer alacak.

    -Hizmetlere ilişkin ücretlendirmeye ön ödemeli hizmetler haricinde hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlanılacak.

    -Tüketiciler, abonelik süresince; imzaladıkları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile abone oldukları tarifeye ilişkin ayrıntılara ücret ödemeksizin erişebilecek.

    -Faturalandırma dönemi sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkçabir ayolacak ve dönem değişikliği yapılarak birim fiyat arttırılamayacak.

    -Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalarla ilgili olarak tüketiciden devlet alacakları için öngörülen gecikme zammı oranını aşmayan oranda gecikme faizi alınabilecek.

    -Tüketicinin açık talebi veya onayı olmaksızın abonelik sözleşmesi kendiliğinden uzatılamayacak. Sözleşme süresinin sonunda tüketicinin talep veya onayı olmaksızın mal veya hizmet sunumunun devamı halinde sunulan bu mal veya hizmetler için tüketiciden hiçbir bedel talep edilemeyecek.

    -Tüketiciler, elektronik haberleşme şebekesi üzerinden kendilerine içerik erişimi sağlayan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili sorunlarda hizmet aldığı sağlayıcıya da başvurabilecek.

    -Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında değişiklik yapılamayacak.

    -Sağlayıcı da taahhüt kapsamında verilen malın ayıbından sorumlu olacaktır:

    -Tüketicilerin ödeme bildiriminin ayrıntılarına ücretsiz erişim ve bildirimin ücretsiz gönderilmesi hakları mevcut olup, bu bildirimin tüketiciye son ödeme tarihindenen az yedi gün öncegönderilmesi gerekiyor..

    -Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibarenbir yıl içerisindeitiraz edebilecek.

    -Tüketiciler, istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olup, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibarenon beş gün içindetüketicilere bedel iadesi yapılacak.

    -Hizmet bedelini sonradan ödeyen tüketicilere fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibarenon gün içinde son bir faturagönderilerek borçları konusunda bilgilenmeleri sağlanacak.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ