İlkokul ve anaokullarında kodlama ve algoritma dersi nasıl veriliyor?

Kodlama dersi denilince aklınıza 5 yaşındaki çocuğunuzun harı harıl klavye başında kod yazacağı gelmesin. Küçük yaş grupları için hazırlanan eğitim programlarında materyal bilgisayar başında değil oyun olarak başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Teknolojik Eğitimi Müdürlüğü YEĞİTEM tarafından koordine edilen, 2017’den bu yana pilot bölgelerde uygulamaya aldığı küçük yaşta kodlama ve algoritma dersleri için hazırlanan araçlar ahşap, karton oyunlar ve masallar. Bu derslerdeki hedef çocukların küçük yaştan itibaren kodlama dilinin mantığını öğrenmesi, sorun çözme becerilerinin gelişmesi.

Bilgisayarsız kodlama eğitimi

Küçük yaşta başlayan bilişim ve teknoloji derslerinde algoritma tasarlama ve problem çözme becerisi kazandırmayı amaçlıyor. Öğrenciler algoritmanın nasıl tasarlanacağının mantığını öğrenerek başlıyorlar. Örnek vermek gerekirse, anaokullarındaki çocuklar algoritma dersinde yumurtadan yeni çıkmış deniz kaplumbağalarını denize ulaştıran bir masalla öğreniyorlar. Uygulamalı materyallere geçtiklerinde define sandığına giden yolu bulmaya çalışıyorlar. Robotik derslerinde ise ahşap parçaları bir araya getirerek hareket edebilen robotlar oluşturuyorlar. Ayrıca MEB’in hazırladığı özel çizgi filmler de derslerin bir başka materyali oluyor.

Dersler kodlama diline hazırlık

Anaokullarında ve ilköğretimin ilk yıllarında kodlama, algoritma dersleri bilgisayarsız olarak başlıyor. Asıl kodlama dillerini öğrenmeden önce yazılımı düşünce olarak öğreniyorlar. Hikayeler ve oyunlarla algoritma mantığını eğlenerek kavradıktan sonra code.org ve scratchJR uygulamalarında geçiş yapıyorlar. Yaşları ilerledikçe ortaokul seviyesinde kodlamanın yazılım dillerini, android ve oyun yazılımlarını öğrenmeye başlıyorlar.

Kodlama dersleri tıpkı İngilizce eğitimi gibi

Anaokullarında çocuklar İngilizceyi basit kelimeler, şarkılar, sayılar, renkler, çizgi filmler, oyunlar ile sözlü olarak öğreniyorlar. Kodlama ve algoritma da benzer şekilde önce fikir olarak öğreniliyor. Temelde iki dersin de öğretilme şekli aynı...

Kodlama ve algoritma dersleri kaç yaşında başlıyor?

Kodlama ve algoritma, anaokulunda başlıyor. Pek çok özel anaokulunda 3-4 yaş gruplarına ahşap materyallerin kullanıldığı robotik kodlama ile başlıyor. Algoritma eğitimi ise 5 yaşından itibaren veriliyor. Yazılım dillerine geçiş müfredat tarafından planlanarak kademeli olarak yapılıyor. Özel okullarda ise kodlama dillerine geçiş ilkokulun ilk sınıflarından itibaren başlayabiliyor.

Kodlama ve algoritma dersleri hangi okullarda veriliyor?

Algoritma, kodlama ve robotik kodlama dersleri MEB’e bağlı YEĞİTEM tarafından ilçe müdürlükleri tarafından organize ediliyor, henüz genişleme aşamasında olduğunu söyleyelim ancak Balıkesir’den Ağrı’ya kadar tüm okulları kapsamaya başladı. Ayrıca büyük teknoloji kuruluşları anaokullarında kodlama ve algoritma eğitimi projeleri geliştirerek sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalar yapıyorlar. Özel anaokulları ve ilköğretimlerde müfredata uygun olarak daha kapsamlı şekilde eğitim veriliyor, pek çok kreşte İngilizce ile birlikte kodlama dersi de bulunuyor. Eğer çocuğunuzun okulunda kodlama ve algoritma dersi yoksa özel kursları da araştırabilirsiniz.