Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Personel alımı Sözleşmeli Personel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2020 - Sosyal Güvenlik Haberleri

    4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." denildi...

    REKLAM
    REKLAM

    BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

    • Türk Vatandaşı olmak,
    • Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
    • Askerlik durumu itibariyle;
    • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
    • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
    • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
    • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
    • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
    • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

    olmak.

    • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra olmalı.
    • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B

    maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

    • Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde
    • Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış
    • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
    • Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler.
    • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda
    Haberi Hazırlayan: Mehmet Kılıç
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ