Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Kültür-Sanat Müzik Candan Erçetin ile Ferhat Göçer'e sahte imza suçlaması

    31 Mart 2018'de MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) seçimlerine 'Değişim rüzgarı' sloganıyla giren Candan Erçetin ve Ferhat Göçer yönetimine büyük suçlama...

    Bazı MSG üyeleri, seçimde seçime katılamayan / katılmayanların yerine sahte imzalarla oy kullanıldığı iddiasıyla Candan Erçetin yönetimine dava açmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı. MSG Başkanı Candan Erçetin ile yardımcısı Ferhat Göçer'in tespit edilen sahte imzaların belgesini mahkemeden gizledikleri iddia edildi.

    MSG üyesi Cengiz Erdem, Burhan Bayar, Gönül Özçarkçı, Haluk Gazez ve Kemal Araboğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dava konusu 'seçimin iptali' talebiyle ilgili yöneticiler tarafından bilirkişilere yaptırılan imza incelemesinde usulsüzlükler tespit edildiği ve bununla ilgili tutanağın mahkemeden gizlendiği iddia edildi. Davalı MSG'nin Olağan Genel Kurulu'nun sahte imzalarla ve usulsüz şekilde yapıldığı gerekçesiyle kurulda alınan kararların iptali için dava açıldığı hatırlatılan dilekçede, usulsüzlüklere konu üye imzalarının incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderildiği ve bilirkişilerce incelemenin halen devam ettiği kaydedildi.

    REKLAM

    MSG'nin Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre, davalı birlik avukatı Hande Kırkkoyun tarafından bilirkişi İbrahim Bayşu'ya imza incelemesi yaptırıldığı ve bilirkişinin 28 Mayıs 2018 tarihli teknik uzman mütalaasını birliğe sunduğu vurgulanan dilekçede, şu ifadeler kullanıldı; "İmzalarla ilgili bu teknik uzman mütalaasının, mahkemeyi yanıltmak ve delil gizlemek amacıyla dosyaya sunulmadığı ve gizlendiği açıkça görülmektedir. Nitekim, söz konusu teknik uzman mütalaasının hazırlanması için grafoloji inceleme işi için, bu alanla bir ilgisi bulunmayan ve daha önce kurumun hiç tanımadığı Özlem Ayyıldız Taylan isimli bir yeminli mali müşavire akıl almayacak derecede yüksek bir bedel olan 96 bin 775₺ ödediler. Bir grafoloji incelemesi için bu meblağların ödenmesinin mantığa aykırı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, ödenen bedelin, sahte imzaları gizlemek için bu denli yüksek olduğu sonucunu doğurmaktadır."

    Aynı denetleme kurulu raporunda, "MSG'nin maaşlı birçok deneyimli avukatı olmasına rağmen, davanın avukatlığını yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Candan Erçetin tarafından, Galatasaray Kulübü'ne yakın, arkadaşı olduğunu bilinen Duygun Yarsuvat'ın hukuk bürosuna vekalet verildiği ve bunun için 198 bin₺ ücret ödendiği" bilgisinin de yer aldığı aktarılan dilekçede, raporda, "Yönetim kurulu başkan yardımcısı Ferhat Göçer'in kendi özel avukatına 36 bin 750₺ ödediğinin belirtildiği" de ifade edildi.

    Denetleme kurulu raporlarıyla belgelenen duruma göre, davalı meslek birliği yönetiminin kendi yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla çeşitli kişilere fahiş bedeller ödediği öne sürülen dilekçede, "Sadece huzurdaki davada gerçekleri gizlemek adına üyelere ödenmesi gereken paradan 330 bin ₺'den fazla para harcadıkları, bu hususta da bu gerçekleri gizleyenler, meslek birliği ve birliğe üye olanları zarara sokan yönetim dahil tüm şahıslar hakkında gerekli hukuki, cezai, idari tüm yasal hakların da takibinin yapılacağını da bildiriyoruz" denildi.

    REKLAM

    Teknik uzman mütalaasının incelenmesi ve bilirkişi heyetine tebliğ edilmesi talep edilen dilekçede, davalı MSG'nin yönetim kurulu üyeleri olan Candan Erçetin, Ferhat Göçer, Harun Tekin, Ömer Özgür ve Şakir Askan ile diğer yönetim kurulu üyelerinin, meslek birliğinin ve üyelerinin menfaatlerine aykırı hareket ettikleri, haksız ve hukuksuz bir biçimde sahte imzaların varlığını destekleyen delili gizledikleri iddia edildi.

    Birlik yöneticilerinin kendilerine ve yakınlarına yarar sağlamak amacıyla meslek birliği bütçesini gereksiz ve fahiş rakamlarla harcadıkları da öne sürülen dilekçede, 11 yöneticinin tedbiren yönetimden el çektirilmelerine karar verilmesi istendi. "Yöneticilerin görevde oldukları her gün, yanlışlara ve hukuksuzluklara yenilerini ekledikleri" ileri sürülen dilekçede, "Bu yönetim yaklaşık 70 bin üyesi bulunan MSG'nin telif dağıtım sistemleriyle ilgili önemli tüzük değişikliklerini sadece 171 kişiyle yapıp, milyonlarca₺ telif ödemesini de bu tüzüklerle geriye dönük hukuksuz yaparak binlerce üyesini mağdur etmiştir. Bu yüzden üyelerce mahkemeye bir dava daha açılmış ve birçok üye de bu davaya müdahil olmuşlardır. Yok hükmünde olan bu genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin, her geçen gün daha da fazla telafisi olmayan durumlar yaşatacağı malumdur" denildi.

    .png
    .png
    REKLAM

    Dilekçede, MSG 10. Olağan Genel Kurul seçimlerinde hukuka aykırı işlemler yapıldığı gerekçesiyle yönetim kurulu ve diğer üst kurullarının seçimlerinin yok hükmünde olduğu iddia edilerek, usulsüz olarak seçilen ve yok hükmünde olan yönetim kurulu ve üst kurullarına, dava süresince göreve devam edilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına ve mahkemece tarafsız bir kayyum tayinine karar verilmesi talep edildi. Söz konusu teknik uzman mütalaasının mahkemeyi yanıltmak ve delil gizlemek amacıyla dosyaya sunulmadığı, aynı bilirkişiden teknik uzman mütalaası alınmak suretiyle başka bir rapor hazırlattırılıp mahkemeye sunulduğu belirtilen dilekçede, teknik uzman mütalaasının davalı MSG kayıtlarından da sorulması ve bu mütalaa üzerinde de inceleme yapılması istendi.

    Dilekçeyle birlikte mahkemeye sunulan bilirkişi İbrahim Bayşu imzalı iki teknik uzman mütalaasında, farklı sonuçlar yer alıyor.

    Uzman Bayşu'nun 22 Mayıs 2018 tarihli raporunda, MSG'nin 31 Mart 2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurulu toplantısında, toplantı katılım veya oy kullanım haziran listelerinde imzaları bulunan 13 kişinin imzalarının, MSG üyelik başvuru belgesi asılları üzerinde bulunan imzalarla karşılaştırıldığı belirtilerek, imzaların birbirleriyle tamamen aynı olduğu sonucuna ulaşıldığı kaydediliyor. Aynı bilirkişinin 28 Mayıs 2018 tarihli raporunda, MSG bünyesinde kayıtlı olan 20 kişinin MSG üyelik başvuru belgesi üzerinde bulunan imzaları ile Beşiktaş 7. Noteri tarafından onaylanan vekaletnameler üzerinde bulunan ıslak imzaların karşılaştırıldığına dikkat çekilerek, 20 imzanın birbirinden tamamen farklı olduğu, 7 kişinin imzasının ise birbiriyle aynı olduğu sonucuna ulaşıldığı bildiriliyor.

    .png
    .png

    MSG yöneticilerinin Yarsuvat Hukuk Bürosu avukatlarından Burçin Şişmanyazıcı Tuzlacı tarafından, dava dilekçesine karşı 22 Mayıs 2018'de sunulan cevap dilekçesinde, "iptal" talebi için ön şart niteliğinde olan genel kurul tutanağına şerh düşürme işleminin davacılar tarafından gerçekleştirilmediği, 10. Olağan Genel Kurul toplantısının mevzuata uygun yapıldığı ve toplantının haziran listesiyle oy kullanma listesinin birbiriyle uyumlu olduğu savunuluyor. Usulüne uygun yapılan oylama neticesinde Candan Erçetin'in listesinin 121 oy farkla seçildiği belirtilen dilekçede, davacılar tarafından belirtilen imzaların çoğunun kişilerin kendi el ürünü olduğunun sabit olduğu, davacıların dilekçelerinin ekinde imzalara ilişkin sunulan rapora itibar edilmemesi gerektiği kaydediliyor. Davacıların iddialarının genel kurulun ve alınan kararların iptaline sebep olabilecek nitelikte olmadığı da vurgulanan dilekçede, davacıların ihtiyati tedbir talepleri ile davanın reddine karar verilmesi isteniyor.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ