AA

Ticaret Bakanlığı'nın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Çin menşeli "diğer çapa makineleri" ürününün ithalinde CIF ithalat bedelinin yüzde 49.49'u ile yüzde 92.25'i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemin uygulandığı hatırlatıldı.

Mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlenerek, söz konusu ürün için nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM

Bir diğer tebliğde de Çin menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler"in ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Kamboçya menşeli ya da çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla inceleme başlatıldığı anımsatıldı.

İnceleme sonucu, Kamboçya menşeli ya da çıkışlı bu ürünlerin ithalatında mevcut önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.