Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması

MELTEM ERSOY/HT GAZETE

Çalıştığı kuruma şikâyet edenlerin oranı sadece yüzde 33. Olayla ilgili işlem yapmayanların oranı ise neredeyse şikâyet edenler kadar: Yüzde 30. Çalışanların çoğunluğu yalnızca arkadaşlarıyla dertleşmekle yetiniyor. 

İşyerinde psikolojik şiddet, taciz ve rahatsız etme anlamına gelen mobbing ile ilgili farkındalık yavaş yavaş artsa da rakamlar henüz mobbing ile nasıl mücadele edileceğinin bilinmediğini ortaya koyuyor. Mobbing ile Mücadele Derneği’nin verilerine göre, işyerinde mobbinge uğrayan Türklerin yüzde 6.6’sı istifa ederken, yüzde 14.8’i tayinini istiyor. Yani mobbinge uğrayan 5 kişiden 1’i kaçmayı tercih ediyor. Çalıştığı kuruma şikâyet edenlerin oranı sadece yüzde 33. Herhangi bir işlem başlatmayanların oranı ise yüzde 30. Mobbinge uğrayan çalışanların en sık uyguladığı yöntem arkadaşlarıyla dertleşmek. Mağdurların yüzde 46.4’ü bu yönteme başvururken, dava açanların oranı yalnızca yüzde 7.3. Mobbinge uğrayanların yüzde 87’si işyerinde başkalarının da mobbinge uğradığına tanık olduğunu söylüyor. Mobbinge uğrayanların yüzde 58’i kadın. En çok mobbinge maruz kalınan yaşlar ise 23 ile 32 yaş aralığı. Bu yaş grubuna denk gelenler toplamın yüzde 44’ünden fazlasını oluşturuyor. Bir başka deyişle, işe ilk girilen yıllar en çok psikolojik baskıya maruz kalınan yıllar olarak öne çıkıyor.  

 

EVLİLERİN YÜZDE 36'SI LİBİDO KAYBINA UĞRUYOR

Mobbinge uğrayanların yüzde 50’den fazlası evli. Evli olanlara mobbingin özel hayatlarını nasıl etkilediği sorulduğunda evliliklerin ciddi hasar gördüğü ortaya çıkıyor. Kişilerin yüzde 56.5’i, mobbinge uğradığını açıktan eve yansıtmamaya çalıştığını söylüyor. Ancak sonuçları bunun başarılı olmadığını ortaya koyuyor. Mobbinge uğrayanların yüzde 86’sı agresifleştiğini kaydederken, yüzde 54.3 gibi önemli bir kısım daha sık tartışma yaşandığını belirtiyor. 3 kişiden 1’i mobbinge bağlı cinsel isteksizlik ve libido kaybı yaşadığını dile getirirken, çocuklara daha sert davranma eğilimine girdiklerini ifade edenlerin oranı yüzde 45. Ayrıca, alkol ve sigara kullanımında artış yaşadığını söyleyenlerin oranı da yüzde 32.4. 

 

YÖNETİCİ VE CEO’LAR DA MOBBİNG MAĞDURU


Mobbinge uğrayanların yüzde 85’ini beyaz yakalılar oluşturuyor, ancak mobbinge maruz kalanlar sadece genç ve deneyimsiz çalışanlar değil. ‘Uzman’ kategorisinde olanlar yüzde 21.5 ile en çok mobbinge uğrayan çalışan sınıfıyken, orta düzey yöneticiler yüzde 14.5’i meydana getiriyor. Mobbinge uğrayanların yüzde 2.7’si ise üst düzey yönetici ve CEO’lar. Sektörel dağılıma bakıldığında, mobbingin en yoğun yaşandığı sektörlerin hizmet ve eğitim sektörleri olduğu ortaya çıkıyor. Bunu sağlık, adalet ve finans sektörleri takip ediyor. Sadece erkekler tarafından mobbinge uğrayanlar yüzde 42.2’yi, sadece kadınlar tarafından mobbinge uğrayanlar yüzde 15’i oluşturuyor.MAĞDURLARIN YARISI ÜNİVERSİTE MEZUNU

Eğitim durumu
Yüzde Lise 12
Önlisans 16
Lisans 50
Lisansüstü 15
Doktora 7