Epileptik nöbet hastalığı beyin hücrelerinde aniden ortaya çıkan anormal elektrik yayılması sonucunda oluşan bir klinik tablo oluşmasıdır. Bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluğun ortaya çıkması sınırlı süreyle görülmektedir. Her epileptik nöbeti geçiren epilepsi hastası değildir. Nöbetler her hasta da farklı seyreder, bazen kendiliğinden bazen ise etkileyen faktörler ile ortaya çıkar. Sık sık tekrarlanması epilepsi (Sara) teşhisi konulmaktadır. Çocukluk ve ergenlik döneminde sık görülen nörolojik bir hastalıktır. Ayrıca her yaşta olabilme ihtimali vardır.

Tedavisi uzun süren bir hastalıktır ve yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Nöbetlerin kontrol edilmesi ile düzeltilerek normal yaşantı sağlanabilir. Bazılarında ise; ilaç yan etkileri çıkması nedeni ile cerrahi uygulamaya başvurulur.

Epilepsi Tedavisi

Tanının doğru konulması suretiyle tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bazı durumların tetkik edilmesi ile ilaç tedavisi başlatılmaktadır.  Bazı durumlarda nöbet bir kez gelebilir ve tekrarlamaz bu durum nedeni ile ilaç tedavisi uygulanmaz. Düşük dozda ilaç tedavisi başlatılarak zaman içerisinde artırılır. Sürekli tetkikler yenilerek kontrol edilir. Düzenli olarak hastanın da iştirak etmesi ile bir sonuç alınabilmektedir. İlacın yan etkileri zaman içerisinde kaybolur bu süreç takip edilir. Dozlar duruma göre ayarlanmaktadır.

Epilepsinin dirençli olması halinde ameliyat uygulaması yapılarak sonuca gidilmektedir. Epilepsi hasta ve yakınları iyi bir takip sağlayarak hastalığın başlarda tedavi edilmesini sağlamalıdırlar.

1881 -
1938