Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Güngör KARAKUŞ - GAZETE HABERTÜRK 

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Ataköy sahilde Baruthane binalarının da bulunduğu 564 ada 160 parselde yapılması düşünülen Ataköy Blumar Projesi’yle ilgili kiralama ihalesini iptal etti. İçerisinde 1792 yılında 3. Selim tarafından yaptırılan Baruthane binalarının da bulunduğu 60 dönümlük arazi TOKİ tarafından 2010 yılında yıllık 6 milyon TL’den 49 yıllığına Çelebican A.Ş.’ye kiralanmıştı

TOKİ’den kiralanan 60 dönümlük arazide 2 yıl önce temel kazıkları çakıldı ancak, hiçbir inşaat çalışması başlatılmadı. 70 metre yüksekliğinde 7 blok yapılması düşünülen proje için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bakırköy Belediyesi’ne bir yazı göndererek hiçbir inşaat faaliyetine izin verilmemesini istemişti.

Bu talimat üzerine, tescilli Baruthane yapılarının bulunduğu Ataköy sahilinde yapılması düşünülen Blumar Projesi’ni Bakırköy Belediyesi mühürlemişti.

Daha önce iki kez mühürlenen projeye en büyük darbe ise İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nden geldi. Kiralama ihalesini iptal eden idare mahkemesi kararında şu ifadelere yer verdi: “Mahkememiz tarafından 2015 ve 2016 tarihli ara kararlarla davalı idareden niçin kiralama yönteminin tercih edildiği, ihaleye kaç katılımcının katıldığı ve ihalenin hangi teklifi veren firma üzerinde bırakıldığı açıklanarak dayanağı bilgi ve belgelerle ihale işlem dosyasının onaylı ve okunaklı örneğinin gönderilmesi davalı idareye iki ara kararda da tebliğ edilmiştir. Dava konusu ihaleye ilişkin bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyası istendiği halde ara kararlara cevap verilmediği ve istenilen belgelerin gönderilmediği görülmekle hukuki dayanakları ortaya konulamayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

BLUMAR PROJESİ NEDİR?

TOKİ’nin yıllık 6 milyon TL’den 49 yıllığına Çelebican A.Ş.’ye kiraladığı parselde dördü 70 metre, üçü 40, 25 ve 19 metrelik, toplam 7 blok inşa edilecekti. Otel, konut, ofis ve AVM konsepti ile oluşturulan Blumar Ataköy Projesi’nde ofis bloğu 8 bin metrekare olarak tasarlandı. Ataköy Blumar Residence kapsamında konut alanı ise 30 bin metrekare şeklinde tasarlandı. Projedeki otel bloğu ise 20 bin metrekare olarak belirlenmişti.

BARUTHANE INŞAATININ GEÇMIŞI

59 bin 800 metrekare turizm ve rekreasyon alanı parsel, üzerindeki tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla yıllık 6 milyon liradan 49 yıllığına TOKİ tarafından ihaleyle Çelebican A.Ş.’ye kiralanmıştı.

Şirket içinde tek bir anıt ağaç bulunduğu gerekçesiyle inşaat iznini İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Komisyonu’ndan çıkarmıştı.

İnşaat çalışmalarına başladıkları sırada içindeki tescilli tarihi eserler nedeniyle de izin alması gereken 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu çalışmaların durdurulmasını talep etmişti. Bakırköy Belediyesi de bu gerekçeyle inşaatı mühürlemişti.

Çelebican şirketi yargıya başvurmuş, mahkeme yetkinin Tabiat Varlıkları Komisyonu’nda olduğuna karar verince Bakırköy Belediyesi mührü sökmek zorunda kalmıştı. İstanbul 4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu, 10 Eylül 2015 tarihinde yeni bir karar aldı. Karadra ‘‘Yeni bir karar alınıncaya kadar tescilli parsel üzerinde herhangi bir fiziki ve inşai faaliyette bulunu-l mamasına’’ denilmişti.