Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem 'Yeşil Yol' projesi hakkında flaş karar

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak ve kamuoyunda "Yeşil Yol" olarak adlandırılan 2 bin 600 kilometrelik projeyi de kapsayan "Çevre Düzeni Planı"nını Danıştay kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek onaylandı.

    Edinilen bilgiye göre, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) "Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı"nı için TEMA Vakfınca 2011'de planın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açılmıştı.

    Davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, 2015'te planda kısmi olarak yürütmenin durdurulmasına ilişkin ek karar alınırken, planda, "Yayla turizmi kapsamında yaylalar arası entegrasyon" konusuna ilişkin "entegrasyon" ifadesinin belirsizlik taşıyan bir kavram olduğu ve dava konusu plan hükümlerinde de söz konusu entegrasyonun niteliğini, amacını, temel ilke ve hedeflerini ortaya koyan düzenlemelere de yer verilmediği kanaatine varıldı.

    Bu kararın ardından Bakanlık tarafından, Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak ve kamuoyunda "Yeşil Yol" olarak adlandırılan 2 bin 600 kilometrelik projeyi de kapsayan "Çevre Düzeni Planı"nındaki "turizm alanları" başlığı altındaki ilgili hükümleri yeniden düzenlendi.

    Bu kapsamda, mahkeme kararında yer alan ve belirsizlik taşıyan bir kavram olarak nitelendirilen, "Yayla turizmi kapsamında yaylalar arası entegrasyon" konulu ifadenin yerine yeni bir düzenleme yapıldı.

    "YAYLA KORİDOR" TANIMLANDI

    Yapılan yeni düzenlemede, "Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı"nında Orta Karadeniz'de Samsun ilinden Hopa'ya kadar uzanan koridorun, içerisinde yayla ve doğa turizminde öne çıkan merkezleri barındıran "Yayla Koridoru" olarak belirlendiği ifade edildi.

    Doğa ve kültür turizminin Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm faaliyeti ve potansiyeli olduğuna vurgu yapılan düzenlemede, "Karadeniz Bölgesi'nde yayla, kıyı, kültür ve sağlık turizmi ana temaları çerçevesinde yeni bir turizm gelişim senaryosuna yönelik uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca bölgede yer alan yaylaların diğer turizm türleri ile bütünleştirilmesiyle bölge ulusal ve uluslararası ölçekte doğa turizmi temelinde yayla koridoru varış noktası olarak öne çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    DOKAP'ın kapsadığı alanın Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon illerinin tamamı olduğu ve "Yeşil Yol" projesinin güzergahında bölgedeki tüm yaylaların yer almadığı belirtilen düzenlemede, "Bu iller içerisinde yer alan tüm tarihi, kültürel, turistik ve doğal değerler planlama alanının konusudur. Buradan hareketle bölgede bulunan tüm yaylalar planlama alanı kapsamına girmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

    EKOLOJİK ZENGİNLİĞE ZARAR VERECEK FAALİYETLERDEN AZAMİ ORANDA KAÇINILACAK

    Öte yandan, mahkeme kararı yürütmesi durdurulan, "Karayolu" başlığı altında yer alan "Planlama alanında, yaylaları birbirine bağlayan ve yayla turizminin gelişmesine katkı sağlayabilecek olan yayla yolları planda gösterilmemiş olup, bu yollara ilişkin fizibilite çalışmaları ilgili idarelerce yapılması sonunda karar verilmesi halinde, alt ölçekli planlarda karar alınarak bu yollar uygulamaya geçirilebilir." ifadesinin yerine şu düzenleme eklendi:

    "Diğer yandan DOKAP kapsamında mevcut yol üzerinde yapılan iyileştirme çalışmaları dışında yeni açılacak güzergahlarda ekolojik zenginliğe zarar verecek faaliyetlerden azami oranda kaçınılması gerekmektedir."

    Ayrıca, bilirkişi raporu dikkate alınarak revize edilen plana yaylaların güzergahları, yayla isimleri ve yol kademelenmesini gösteren "Doğu Karadeniz Turizm Master Planı 1. Öncelikli Yol Güzergahı Etaplama Haritası" da konuldu.

    Danıştay kararına uygun şekilde revize edilen plan, Bakanlıkça yeniden onaylandı.

    AA

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ