Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Eğitim Milli Savunma Üniversitesi (MSB) - Astsubay başvuruları nasıl yapılır? 2017

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz, Hava Harp Okullarına ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okullarına öğrenci alımı için başvurular başladı. Peki 2017 Milli Savunma Üniversite Harp ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına başvurular nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? Tüm detaylar haberimizde...

    HARP OKULLARINA BAŞVURU DETAYLARI

    Milli Savuma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları hazırlık ve birinci sınıflara erkek ve bayan askeri öğrenci alımı yapılacaktır. Başvurular 19 Nisan - 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın www.msb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecektir.

    HARP OKULLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ... HARP OKULLARI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ...
    REKLAM

    HARP OKULLARI BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLARI

    Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır.

    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 yaşında olmak (1996 ve sonrası doğumlu) [Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 21 dâhil daha küçük olmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.],

    3. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016, 2015 yıllarında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

    4. Başvuru için 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (180 ve üzeri) almış olmak, yerleştirme için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na katılmış olmak,

    REKLAM

    5. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

    a. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

    b. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

    c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

    ç. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

    d. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürümtasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayritabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

    REKLAM

    e. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

    6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

    7. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

    8. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği“nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

    9. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlerinde şaşılık renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

    REKLAM

    10. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen ve TABLO-2’de yer alanboy-kilo sınırları içinde olmak,

    11. Harp Okulları Kanunu ve Harp Okulları Yönetmeliğinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Şartlarını” taşımak,

    12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

    13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

    14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

    15. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

    REKLAM

    16. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

    17. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

    ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA BAŞVURU DETAYLARI

    Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okullarına erkek askeri öğrenci alımı yapacaktır. Başvurular 19 Nisan - 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, Milli Savunma Bakanlığı'nın www.msb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirebileceklerdir.,

    ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ... ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

    ASTSUBAY MYO BAŞVURU ŞARTLARI

    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 22 yaşında olmak (1995 ve sonrası doğumlu) [Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 22 dâhil daha küçük olmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.],

    3. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016, 2015 yıllarında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

    4. Başvuru için 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (150 ve üzeri) almış olmak, yerleştirme için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na katılmış olmak, (Bando MYO’na müracaat edecek adaylardan Konservatuvar liselerinin müzik bölümü için YGS giriş şartı aranmaz. Diğer lise bölümleri için YGS puanları esas alınır.)

    5. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

    a. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

    b. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

    c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

    ç. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

    d. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürümtasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayritabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

    e. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

    6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

    7. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

    8. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği“nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

    9. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlerinde şaşılık renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

    10. Nişanlı, evli, dul, çocuklu veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

    11. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

    12. Meslek Yüksek Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

    13. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

    14. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

    15. "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği"nde belirtilen ve TABLO-2'de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

    16. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ