Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem FETÖ'nün tarihçesi - FETÖ nedir? Ne zaman kuruldu?

    15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz Darbe Girişimi Raporu'nu açıkladı. Raporda FETÖ'nün 1970'lerdeki kuruluş yıllarına kadar gidilip, kuruluş aşaması, Türkiye'de ve dünyada örgütlenmeye başlaması ve yıllar ile dönemler itibariyle nasıl devlet içerisinde yapılandığı tüm detaylarıyla yer aldı.

    FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE YAPISI

    FETÖ’NÜN GENEL TARİHÇESİ

    Giriş

    FETÖ gibi gizlilik ve takiye esasına dayalı bir örgütün tarihçesinin tüm yönleriyle ve sağlıklı bir şekilde ortaya konabilmesi güçtür. Bu sebeple öncelikle söz konusu örgüt hakkında kapsayıcı ve tutarlı bilgiler serdetmek bakımından bu bölümün kronolojik kısımlarına geçilmeden önce örgütün niteliği, yapısı, zihniyeti, vb. hakkında genel bilgi, açıklama ve değerlendirmelere yer verilmesi uygun görülmüştür.

    REKLAM

    Fetullah Gülen liderliğindeki yapılanma, 2013 yılı sonlarına kadar başta “Cemaat” ve “Gülen Cemaati” olmak üzere, “Fethullah Gülen Cemaati”, “Fethullahçı Yapılanma”, “Fethullah Gülen Örgütü”, “Camia”, “Hizmet Hareketi”, “Gönüllüler Hareketi” vb. ifadelerle anılmıştır. 2013 yılında hükümete karşı tertip edilen 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından ise yapılanmanın özüne, maksadına, karakteristiğine ve eylemlerine daha uygun analitik ve teknik tanım ve ifadeler kullanıma sokulmuş ve “Paralel Devlet Yapılanması (PDY)” ve “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)” olarak anılmaya başlanmıştır.

    Örgütün kuruluşundan itibaren, örgüt mensupları bu yapılanma hakkında her mecrada, her fırsatta ve ısrarla “Camia”, “Hizmet Hareketi”, “Gönüllüler Hareketi” vb. ifadeler kullanmayı tercih etmiş ve içinde “örgüt” ya da “yapılanma” gibi kelimelerin yer aldığı ifadeleri kullanmadıkları gibi bu tür kullanım ve söylemleri sürekli eleştirerek reddetmişlerdir. Bu, örgütün takiye stratejisi ve karakterini ele veren sayısız işaretten biridir. Zira “cemaat” kelimesi anlam ve kullanım açısından geleneksel bir dinî algı yaratmaktadır. Başından beri “radikal” görünmekten ve hatta klasik bir dinî hareket olarak algılanmaktan kaçınarak “farklı, zararsız ve ılımlı” bir görüntü sergilemek isteyen örgüt için “cemaat” gibi kelimeler bile “tedbiren sakıncalı” muamelesi görmüştür. Örgüt hiçbir zaman tamamen dinî bir hareket olarak algılanmak istememiş ve bu uğurda, cemaat kelimesinin bile kullanımından - tavandan tabana kadar - özenle ve ısrarla kaçınmıştır. Son tahlilde, örgütün kendini isimlendirme tercihlerindeki bu bilinçli ve kolektif tutum dahi bu yapılanmanın sosyolojik süreçlerin doğal akışıyla ortaya çıkan ve gelişen bir sivil toplum hareketi değil, başından beri gizli hedefler için organize ve devamında ise terörize olan bir örgüt olduğunu göstermektedir.

    REKLAM

    Örgütün kurucusu ve lideri olan Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 tarihinde Erzurum’un Pasinler ilçesinin Korucuk köyünde doğmuştur. Gülen'in babası Ramiz Gülen cami imamı, annesi Refia Gülen ev hanımıdır. Fetullah Gülen, altısı erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin ikincisidir.

    Örgüt hakkında dikkat çeken hususlar en başta, Gülen’in isminden başlamaktadır: Gülen’in nüfus kayıtlarındaki ismi “Fethullah” değil “Fetullah” olarak geçmektedir. İki kelime arasındaki “h” farkı, ince ve önemli bir nüans oluşturmaktadır: “Fethullah” tercihi sayesinde Gülen, her mecrada ismi “Feth” yani “Fetih” içeren bir dini lider olarak anılmakta ve telaffuz edilmektedir; “Fethullah”, “Allah’ın fethi” demektir. Bu kullanımla daha en başından, örgüt liderinin isminden başlayarak, daha sonra büyüyecek ve önce Türkiye’ye ardından da tüm dünyaya yayılacak bir “Fetih” hareketi için bu isim üzerinden bir manevi ve kutsal işaret, sırlı bir keramet ve kudsiyet algısı yaratılarak “dinî fenomen” hâline gelmenin hedeflendiği anlaşılmaktadır.

    REKLAM

    Gülen’in nüfus kayıt bilgileri hakkında başka hususlar da dikkat çekmetedir. Fetullah Gülen'in doğum yılı 1942 iken nüfus kayıtlarında 1941 olarak düzeltilmiştir. Vaiz sıfatıyla memur olmaya yaşı yetmediği için doğum tarihini 1 yıl geriye çektirerek yaşını büyütmüştür.

    Fetullah Gülen’in 1945 yılında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye başladığı ve kısa zamanda Kur'an-ı Kerim’i hatmettiği de rivayet edilmektedir (“Kısa zamanda Kur'an-ı Kerim’i hatmetmek, küçük yaşta hafızlık yapmak vb.” gibi dinî olağanüstülük, “mistik harikuladelik” çağrıştıran bu gibi rivayetlerin, örgütte yüceltme ve efsaneleştirme yoluyla “Seçilmiş Kişi, Mehdi” ve “lider kültü” algısını inşa sürecinin temelinde yer aldığı gözden kaçmamalıdır.

    Fetullah Gülen’in babasının sert ve otoriter biri olduğu, bunun yol açtığı ataerkil aile ortamının Gülen’in yetişmesinde ve kişiliğinin şekillenmesinde etkili olduğu da söylenmelidir. Nitekim uzun yıllar bu yapılanma içerisinde yer alan Latif Erdoğan ve Hüseyin Gülerce medyaya da yansıyan kimi ifadelerinde Fetullah Gülen’in öteden beri yakın çevresindekilere şiddet uyguladığını ifade etmişlerdir. Fetullah Gülen üst üste sınıfta kalarak ilköğreniminin ikinci yılında okuldan ayrılmış ve yaşı geçtikten sonra ilkokulu dışarıdan girdiği imtihanlarla tamamlayıp ilkokul diplomasını almıştır. Babası ile birlikte Pasinler ilçesine bağlı Alvar Köyü’ne giden Gülen bir süre Alvarlı Efe Hoca'nın dinî sohbetlerinde bulunmuş, fakat alıngan ve agresif tavırları sebebiyle bu sohbetlerde uzun süre devamlılık gösterememiş, buna rağmen ezberinin ve hitabetinin kuvvetli olmasından dolayı vaiz olmuştur. İlk vaazlarını Alvarlı Köyü'nde vermiş ve sonrasında Erzurum'a giderek Sıtkı Efendi isimli bir hocadan dersler almıştır. Muratpaşa Medresesi'nde kurs görmüş, camilerde hocalardan ders almıştır. Gülen 17 yaşındayken, Mehmet Kırkıncı Hoca’nın davetiyle Erzurum'a gelen Said Nursi'nin talebeleri ile tanışmış ve Risale-i Nur derslerine katılmaya başlamıştır. Gülen’in tartışmalı “Nurculuğu” böylelikle başlamıştır.

    REKLAM

    Fetullah Gülen, gerek takipçilerinde gerekse kamuoyundaki yaygın düşüncenin aksine, Nurculuk Hareketinin kurucusu olan Said Nursi ile tanışmamış ve hiç görüşmemiştir. Bu durum örgütün “dışa başka, içe başka”, ikiyüzlü, istismarcı ve pragmatist tavrının ilk örneklerinden biridir. Zira Fetullah Gülen takipçileri tarafından -tevazu ve mahviyet nazarıyla değerlendirilerek- “ihlaslı bir ‘Nur Talebesi’” olarak görüldüğü gibi, Said Nursi’nin müellifi olduğu Risale-i Nur Külliyatında “İman ve Kur’an hizmetinde kendisinden sonra gelecek kişi” olarak işaret edilen, dolayısıyla bu anlamda Said Nursi’nin (ve doğal olarak da Nurculuğun) “varisi” olarak da görülmüş ve zamanla bu anlayış Gülen’in mehdiyetine dair kati bir inanca dönüşmüştür.

    İlerleyen bölümlerde de açıklanacağı üzere, Fetullah Gülen Said Nursi’nin Nurculuğunu farklı bir yaklaşımla yeniden üretmiş; “Üstadın müjdelediği kişi” rolüne bürünmüş, bu durumun sonucu olarak, aslen Fetullahçı olan bu yapılanma pek çoklarınca Nurculuk ile karıştırılmış, Nurculuk çoğu kez Fetullahçılık ile bir tutulmuş ve son tahlilde Gülen ve örgütü her vesileyle bu “karıştırmanın” semerelerinden yararlanırken esasen Nurcu olan diğer gruplara ise bu karışıklığın olumsuz sonuçlarına katlanmak düşmüştür.

    Fetullah Gülen tarafından örgütün kuruluşu ve çekirdek kadrosunun oluşturulması, 1966 yılında İzmir Kestanepazarı’ndaki İmam-Hatip Derneği ve İlahiyat Öğrenci Yetiştirme Derneğine ait olan Kur’an Kursu’nda öğreticilik ve yine aynı derneğe ait olan öğrenci yurdunda müdürlük yaptığı dönemde olmuştur. Oluşumundan kısa bir süre sonra “cemaatten örgüte” ve zamanla güç zehirlenmesi yaşayarak “terör örgütüne” evrilen Gülen Cemaatinin örgüt olarak gelişimi üç ana aşamada değerlendirilebilir: İlk aşama, yeraltı faaliyeti denilebilecek düzeyde büyük bir gizlilikle işleyen ve 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar süren “kuruluş, temellenme ve kadrolaşmaya başlama” aşaması; ikinci aşama örgütün devlet kadrolarının “kılcal damarlarına kadar”sızarak devleti ele geçirme planını uygulayabilmek için kullandığı takiye taktiğine dayalı ikiyüzlü örgüt mekanizmasının hızla işlediği, gizlilik ve “tedbir” ile “güçlenerek yayılma ve yayılarak güçlenme” stratejisinin uygulandığı ve 28 Şubat 1997 post-modern darbe sürecine kadar devam eden “hem toplumda hem devlette yayılma ve her alanda iktidarı ele geçirme” aşaması; üçüncü aşama ise nihai hedef olan “altın vuruş-kıyam-huruç” için “kadrolaşmanın tamamlanması ve asıl niyet için harekete geçilmesi” aşaması olup 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar sürmüştür.

    REKLAM

    İlk aşamada “Işık Evleri” denilen öğrenci evleri açılmıştır. Gerek cemaatin taban kadrolar gerekse de kamu kurumlarına yerleştirilecek olan kadrolar buralardan yetiştirilecektir. Işık evlerine ekonomik kaynak sağlamak için bilindik yöntemler kullanılmış, zengin hayırseverlerden ya da zengin olmamakla birlikte hayır hasenata düşkün kişilerden temin edilen yardımlarla bu evler idame edildiği gibi hızla yenileri açılmıştır.

    12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonraki ikinci aşama, örgüt için okullaşma ve kurumsallaşmanın başladığı ve büyük bir hızla yayıldığı aşamadır. ANAP iktidarı ile liberal politikaların uygulanması, teknolojik yeniliklerin ülkeye girişi ve revaç bulması karşısında Fetullah Gülen boş durmamış, kendisini “liberalizme uygun, modern ve farklı hoca” profili ile “Ilımlı İslam’ın Gülen yüzü” olarak konumlandırma yoluna gitmiştir. "Hoşgörülü, barışçıl ve devletçi" bir tutum izleyerek, “okullaşma” ve “kamu kurumlarındaki kadrolaşma hareketini” tamamlamıştır.

    Bu dönemin 1990’lı yıllardaki ikinci yarısı cemaatin hedef büyüterek yurt dışına açıldığı dönem olmuştur. Eğitim faaliyetlerindeki hızlı başarı ve yayılmanın verdiği güç ve rüzgâr, yapılanmanın sadece devletin değil toplumun da kılcallarına sızması konusunda cesaret vermiş, diyalog çalışmaları bu aşamada başlamıştır. Kamu kurumlarına yerleşmeler geometrik bir hızla artarak kitlesel boyutta kadrolaşmaya dönüşmeye başlamıştır. Okullaşma ve kurumsallaşma ile birlikte ekonomik kaynak sağlama yöntemleri bakımından şirketleşme ve holdingleşmeye gidilmiştir. Bank Asya’nın kuruluşu buna en bariz örnek olup, eğitim alanının yanında sağlık, bilişim, finans, taşımacılık, basın yayın gibi alanlarda da faaliyetlere başlanılmıştır.

    REKLAM

    Üçüncü aşama 28 Şubat 1997 postmodern darbe vakasından sonra başlamaktadır. Bu aşamada Fetullah Gülen 1999 yılında sağlık sorunlarını bahane ederek yurt dışına kaçmış ve ABD’ye yerleşmiş; cemaatin söylemini değiştirerek daha çok evrensel ve küresel ifadeler kullanmaya başlamış; “dinler arası diyalog”, “evrensel insan hakları” gibi küreselleşme konseptine uygun yeni bir söylem geliştirmiştir. “Ilımlı İslam” söylemi artık daha belirgin olduğu gibi daha küreseldir: Bu söylem, sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya karşı vurgulanmakta ve yeni küresel “İslami terörizmin” panzehri olarak sunulmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü, küresel güç odaklarının menfaatleri doğrultusunda Ilımlı İslam şeklinde formüle edilen siyasi projenin bir aracı olarak kullanılmıştır.

    Gerek takipçilerine gerekse de dindar insanlara İslami düşünceyi yayma ve İslam’a hizmet etme niyet ve gayretinde olduğu izlenimi vermeye çalışan Fetullah Gülen, -12 Eylül ve 28 Şubat dönemleri de dâhil olmak üzere- her dönemde içinde bulunduğu sosyo-politik koşullara çok iyi uyum sağlamış, iktidar dengelerini gözetip siyasi konjonktür ve gidişatı iyi okumuş, siyasi partilerden uzak kalır gibi görünmeye, ancak esasen bu uzaklık görüntüsü nispetinde yakın olmaya özen göstermiş, kendi ifadesiyle her zaman “tekme mesafesinde” durmuş, kendisini dönemin güçlü siyasi partisi hangisiyse ona destek veriyormuş gibi göstererek cemaatine alttan alta “kazandıran” bir güç odağı olduğu fikrini telkin etmiştir; sonuç olarak, siyasetten azade bir sahte tavırla siyasetin merkezinde olmayı başarmış ve bunun her türlü nimet ve getirilerinden sonuna kadar istifade etmiştir.

    REKLAM

    Toplumun önemli bir kesimi Gülen Örgütünün yoksul öğrencilere yardım eden ve hayır işleriyle iştigal eden bir dini cemaat olduğu düşüncesiyle, dini, milli ve manevi hassasiyetlerle yapılanmanın sosyal alanda gelişerek kurumsallaşmasına destek olmuş ve imkân sağlamıştır. Bu, devletin örgüte bakışı ve desteği için de geçerlidir. Örgütün yıllarca ve devasa boyutlara varacak şekilde ekonomik kaynak toplaması, kendisine eleman devşirmesi ve devlet kurumlarında örgütlenmesi genelde bu tür iyi niyetli yaklaşım ve hassasiyetlerin sonucudur. Kısacası, toplumun gerek milli gerekse de dini ve manevi duyguları ve hassasiyetleri bu örgüt tarafından kullanılarak istismar edilmiş, taviz ve imtiyazlara dönüştürülmüş ve tüm bunlar Fetullah Gülen’i ve takipçilerini gerek maddi gerekse de psikolojik ve sosyolojik olarak özel bir konuma, fakat aynı zamanda bir o kadar patolojik, kibirli ve sorunlu bir konuma getirmiştir: Örgüt kendisini “Hizmet” için “Seçilmiş” kişiler topluluğu ve Gülen’i de “Kurtarıcı Mehdi” olarak konumlandırmıştır.

    1970 Öncesi Yıllar: Kuruluş Yılları

    Fetullah Gülen 1959 yılının ilkbaharında Edirne'ye gitmiş ve böylece muhit değiştirerek Erzurum’dan uzaklaşmıştır. Edirne'de 1959 yılında şaibeli bir şekilde yaşını büyüterek elde ettiği imamlığı bir süre devam ettirmiş,10.11.1961 tarihinde askere gitmiş, acemi er eğitimini Ankara Mamak’ta, usta birliğini ise İskenderun’da tamamlamıştır. Askerliğini bitirmesini müteakip Edirne’ye dönmeyerek bir süre ailesiyle birlikte Erzurum’da kalmıştır. Erzurum’da kaldığı 1962-1963 yıllarında, Erzurum Komünizmle Mücadele Derneğinin kurucuları arasında yer almış ve dernekte aktif olarak görev yapmıştır. Gülen’in yurt dışı bağlantılarla ilk temasının bu dernek vasıtasıyla gerçekleştiği ve örgütün temellerinin bu süreçte atıldığı kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca bu derneğin yurtdışı kaynaklı “proje” bir dernek olduğu yönünde çok kuvvetli şüphe ve emareler bulunmaktadır.04.07.1964’te Edirne Merkez Kuran kursu öğreticiliğine tayin edilmiştir. 23.07.1965’te naklen Kırklareli Merkez Vaizliğine tayin olmuştur. 21.03.1966’da İzmir merkez vaizliği görevine gitmek üzere Kırklareli’den ayrılmıştır. Fetullah Gülen, 1971 yılına kadar buradaki görevine devam etmiştir.

    REKLAM

    Diyanet İşleri Başkanlığının Komisyona sunmuş olduğu 24.04.2017 tarih ve 126895 sayılı cevabi yazıda, Fetullah Gülen’in vaizlik görevine ilişkin arşiv kayıtları özetle şöyledir:

    Asaletinin tasdiki için Gülen’in Va’z risalesi, 18.02.1966’da Kırklareli Müftülüğünden Din İşleri Yüksek Kurulu’na iletilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İzmir Valiliğine yazdığı 20 Mayıs 1966 tarihli yazıda; 28.04.1966 tarihinde alınan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aldığı karara göre, F. Gülen’in va’a risalesinin mevzu ile alakalı ayeti kerime ve hadisi şerifleri içermediği gibi konu ile ilgisi bulunmayan sözleri de zikrettiği cihetle adaylığı müddetince, asaletinin tasdikine esas olmak üzere talimatnameye uygun olarak hazırlayacağı en az on sahifelik ikinci bir risalenin tetkik edilmek üzere gönderilmesinin temini ile görevindeki başarı derecesinin belirtilmesi rica edilmiştir.

    31.05.1966 tarihinde İzmir Müftülüğünden Vali Muavininin onayı ile Diyanet İşleri Başkanlığına yollanan yazıda, İzmir Merkez Vaizi Gülen’in yazmış olduğu Va’z risalesinin Başkanlığa arz edildiği ve bu görevlinin ehli olup Va’z larıyla İzmir’in münevver halkını tenvir ettiği ve üstün başarı gösterdiği belirtilmiştir. Vaiz adayı iken 05.07.1966 tarihli mucip ile asaleti tasdik edilmiştir.

    REKLAM

    İzmir merkez vaizi iken, 04.12.1967’de Ramazan dolayısıyla Manisa ve Aydın illerinde vaaz etmek üzere görevlendirilmiştir.

    22.01.1968 tarihinde 40 gün izin almış ve bu iznin yurt dışında kullanılmasına, Diyanet İşlerince müsaade edilmiştir.

    07.11.1969’da Ramazan müddetince 1 ay vaaz etmek üzere İzmir kazalarında görevlendirilmiştir.

    Sağcı faaliyetleri olduğu gerekçesi ile Hisar Camii imam hatibi Şaban Düz ile birlikte 03.05.1971’de İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığınca tutuklanmıştır. Sıkı Yönetim Komutanlığınca tahliye edildiği için Diyanet İşleri, İzmir Valiliğine 12.11.1971 tarihli yazıyı ilgide göstererek Gülen’in vazifeye başlattırılması için 09.12.1971 tarihinde yazı yazmıştır.

    1971 yılı Aralık ayında göreve başladığı İzmir’de, Valiliğin şifahi emirleriyle 15.01.1972’den itibaren ikinci bir iş’ara kadar vaazdan menedilmiştir. Gülen’de “Nöroloji” teşhis eden Doç. Dr. Ahmet Satoğlu görüşmeyi yasak ettiğinden, bu emri kendisine tebliğ etmek mümkün olmamıştır.

    REKLAM

    22.01.1972 tarihinde İzmir Valiliğinden Diyanet İşlerine yazılan gizli yazıda; muzır faaliyetleri görüldüğü için İzmir Sıkıyönetim Komutanlığınca 19.05.1971-09.11.1971 arası tutuklu tutulan Gülen’in, İzmir vazifesine devamının Valilikçe kesin şekilde mahzurlu görüldüğü ve bu şahsın il dışına başka bir göreve naklen atanması teklif edilmiştir.

    22.01.1972’de İzmir’den Edremit’e tayin olmuş, 27.04.1972’de Balıkesir Edremit’teki görevine başlamıştır. Edremit vaizi iken; 02.09.1972-23.10.1972 tarihleri arasında 51 gün izin kullandıktan sonra protez tedavisi teşkilatı bulunan İzmir Devlet Hastanesinden 20 gün rapor almıştır.

    29.06.1974 tarihinde Edremit’ten Manisa’ya tayin edilmiştir.

    Gülen, 15.10.1974 tarihinde 30 gün izin almış ve bu iznin yurt dışında kullanılması talebi, Diyanet İşlerince kabul görmüştür.

    30.06.1976 tarihinde Manisa ili merkez vaizliğinden İzmir’in Bornova ilçesi vaizliğine tayin edilmiştir. Manisa Müftülüğünün bu tayini durdurma çabaları sonuç vermeyince, 14.09.1976’da Bornova’da başlamıştır.

    18.02.1977 tarihinde Cuma vaazının sonunda bir emri vaki ile gece sohbetlerini Hisar Camii’ne almak durumunda olduğunu cemaate duyurarak Bornova’da sadece Cuma günleri vaaz edeceğini ilan eden Fetullah Gülen’e Bornova Müftülüğü 31.03.1977 tarihinde bir yazı yazmıştır. Bu yazıda, vaizlerin haftada 3 gün vaaz vermesi gerektiğini, Gülen ile beraber diğer vaizlerin de vaazlarını haftada bire indirme temayülü gösterdikleri için, Bornova’da başka vaaz vermesine mani mazeretine dair Gülen’den yazılı mütalaası istenmiştir.

    REKLAM

    Gülen, 16.02.1977 tarihinde Suudi Arabistan’a umreye gitmek için 30 gün izin almış ve bu iznin yurt dışında kullanılması talebi, Diyanet İşlerince kabul görmüştür.

    Bornova Müftülüğüne yazdığı 25.02.1977 tarihli dilekçede; dışarıya seyahat yapmasının sağlık bakımından kendisini rahatsız edeceğini gerekçe göstererek verilen göreve gelemeyeceğini yazmıştır.

    Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 03.08.1977 günkü telefon emirleriyle Almanya’da Ramazan münasebetiyle görevlendirilmiştir.

    30.09.1977 Cuma günü Ankara Kocatepe Camiinde vaaz ve hutbe vermek için Diyanet İşlerine müsaade için dilekçe yazmıştır.

    Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın talebi üzerine Köln Başkonsolosluğumuzun gözetimi altında, Milli Görüş Teşkilatı’nın tüm masrafları karşılaması koşuluyla, 2 Aralık 1977 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Almanya’da yurttaşlarımızı dini konularda aydınlatmak üzere görevlendirilmiştir.

    16.12.1977 tarihinde Bornova vaizi iken, Ankara ili ve ilçelerinde vaaz etmek üzere 10 gün müddetle (yolluk ve yevmiyesi ödenmek suretiyle) görevlendirilmiştir. Gülen, daha sonra rahatsızlığı ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle bu göreve gidemeyeceğini bildirir tarihsiz mazeret dilekçesi sunmuştur.

    REKLAM

    Gülen, 08.06.1978 tarihinde 30 gün izin almış ve bu iznin yurt dışında kullanılması talebi, Diyanet İşlerince kabul görmüştür.

    28.09.1980 tarihinde Erzurum Nöbetçi Sağlık Ocağından 20 günlük rapor almıştır.

    16.10.1980 tarihinde Kayseri Tıp Fakültesi’nden 45 günlük heyet raporu almıştır.

    12.09.1980 tarihinden beri raporlu olduğundan kendisine 1980 yılı Ekim, Kasım, Aralık ve 1981 yılı Ocak maaşları ödenmemiş ve Çanakkale’ye tayin emri de tebliğ edilememiştir. Bornova İlçesi Vaizi Fethullah Gülen, 25.11.1980 tarihli karar ile Çanakkale İl Vaizliğine naklen tayin edilmiştir.

    05.12.1980 tarihinde Çanakkale’deki görevine başlamıştır. F. Gülen 08.12.1980 tarihinde “Siyatalji” teşhisi ile 20 günlük tek tabip raporu, 30.12.1980’de “Koroner yetmezliği” teşhisi ile Vakıf Guraba Hastanesinden 2 aylık Sağlık Kurulu raporu aldıktan sonra Cerrahpaşa Psikiyatri bölümünden “Reaktif Anksiyete Hali” teşhisi ile aldığı 02.03.1981 tarihli 20 günlük tek tabip raporunu müftülüğe yollamıştır. Müftülüğün 10.03.1981 tarihli yazısında hastalık iznini görev yerinden başka bir yerde geçirmesi için kendisine izin verilmediği, hastalık izni verilmediği halde izinsiz ve özürsüz olarak görevine başlamadığı için 657 Sayılı kanun gereğince hakkında gerekli işlem yapılması istenmiştir.

    REKLAM

    Çanakkale İlinde Merkez Vaizi iken, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemeyeceğini beyan ederek 20.03.1981 tarihinde istifa etmiştir. F. Gülen, istifa dilekçesinde “4 yıldan beri devam eden kalp rahatsızlığım, son 6 aydan bu yana şiddetini artırdığı iki heyet ve buna munzam muhtelif raporlarla tespit edilmiştir. Binaenaleyh, vazife yapamadan maaş almak beni ruhen iz’aç ettiğinden istifamın kabulünü müsaadelerinize arz ederim” ifadelerine yer vermiştir. Öte yandan, istifasından bir gün önce (19.03.1981) son 4 yıl boyunca devam eden kalp rahatsızlığını ve son 6 ayda tedavisi için rapor almak mecburiyetinde kaldığını belirterek maaşsız izin için dilekçe vermiş ama bu talebi Diyanet İşleri Başkanlığınca 13.04.1981 tarihinde reddedilmiştir.

    Ayrıca; Çanakkale Müftülüğünün, Gülen’e 10.03.1981 tarihli (istifasından 10 gün önce) cevabi yazısında “Tek tabipden alarak Müftülüğümüze göndermiş olduğunuz 02.03.1981 gün ve 337 Sayılı raporunuz gerekli mevzuat ve son çıkan ‘Memurların hastalık raporlarını verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları hakkında yönetmelik’in ilgili maddelerine göre geçerli sayılamayacağı gibi aynı yönetmeliğe göre izinli de sayılamayacağı” belirtilmiştir.

    28.10.1980 gün ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Şb.1.C.16228 sayılı teleks yazıları ile Fetullah Gülen’in irticai faaliyetlerde bulunduğu gerekçesi ile Ege Ordu Sıkıyönetim Komutanlığınca arandığı bildirilmiş ve Genel Kurmay Başkanlığınca yayınlanan aranan şahıslar kitabının 3 kategorisinin 15’inci sayfasının 588 sırasında ismi geçen Fetullah Gülen’in 13.01.1986 günü Burdur İlinde yakalandığı, Teleks yazısı ile yakalanmasını isteyen Ege Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı ile temasa geçilmiştir. 14.01.1986 tarihli yazılarında, hakkında herhangi soruşturma emrinin verilmediği bildirilmiş, anılan Komutanlığın yazılarına istinaden serbest bırakılmış, İzmir Emniyet Müdürlüğünce hakkında tanzim edilen yakalama ve tahdit fişinin kaldırıldığı dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır.

    REKLAM

    “Geçmiş hizmetlerimi tamamlamak ve teşkilattaki kudsi vazifeme devam edebilmek için; İstanbul ili merkez vaizi olarak görevime yeniden dönmek istiyorum” diyerek 31.03.1986’da dilekçesini vermiş ama bu konuda Diyanetin olumlu ya da olumsuz bir kararına ilişkin herhangi bir belge görülmemiştir.”

    1970’li Yıllar: Örgütün Temellerinin Atılması

    Fetullah Gülen 1971 Askeri Muhtırası sonrasında Askeri Sıkıyönetim Mahkemesi’nin 54 sanıklı Nurculuk Davasında laik devlet düşüncesine aykırı faaliyetleri nedeniyle yargılanmış hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olsa da, 1974 affı nedeniyle dava düşürülmüştür.

    1971 yılında Vehbi Koç’un evinde bir toplantı düzenlendiği ve bu toplantıya Fetullah Gülen, Vehbi Koç, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve aralarında TSK mensubu olan önemli isimlerin katıldığı iddia edilmiştir.MİT ile ilişkili olduğu düşünülen Yaşar Tunagür Edirne’deki vaizliği sırasında Gülen’le tanışıp derin bir dostluk kurmuş ve Gülen’i himayesine almıştır. 1970’li yıllarda Fetullah Gülen’in Komünizmle Mücadele Derneği üzerinden ABD istihbaratı ile birlikte hareket eden MİT’e angaje edildiği ve Gülen örgütlenmesinin ABD-MİT işbirliği ile kurdurulduğu iddia edilmekte ve söz konusu toplantı bu iddianın en kuvvetli delillerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

    REKLAM

    Fetullah Gülen’in 1960’ların ikinci yarısından itibaren örgütlenip güçlenmesinde rolü olan en kritik isimlerden Yaşar Tunagür’ün garip bağlantı ve ilişkileri ile Diyanet İşleri Başkanlığındaki şüpheli hareket, eylem ve davranışları daha o zamanlarda Cumhuriyet Senatosu’nun dikkatini çekmiş ve Yaşar Tunagür hakkında 14.01.1970 tarihinde bir araştırma komisyonu kurulmuştur. “Diyanet İşleri Başkanlığında Görevli Yaşar Tunagür'ün Faaliyetleri Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu”nun ilginç bulgularından birisi de, komisyonun sorularını yazılı cevaplayan bir önceki dönemin Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı’nın, “Vaiz Fetullah’ın Yaşar Tunagür’ün adamı olduğunu, onun tarafından korunup kollandığını” ifade etmesidir. Hatta Sayın İbrahim Elmalı’nın ifadesine göre, kendisi, Fetullah Gülen ile bir yerde rastlamak suretiyle tesadüfen karşılaşmışlar ve Fetullah Gülen, yanında bulunan müftüden kendisini “Aman beni eski Reise Vaiz Fethullah diye tanıtmayın diye ricada bulunmuştur.”Esasında bu durum, iki açıdan Fetullah Gülen hadisesine ışık tutmaktadır. Birincisi, Diyanet İşleri Başkanı’nın ifadesiyle sabittir ki, Fetullah Gülen, Yaşar Tunagür tarafından korunup kollanmaktadır. İkinci olarak da, bu ikili arasındaki ilişki gizli ve karanlık bir ilişki olmalıdır ki, Vaiz Fetullah, Diyanet İşleri Başkanından bile kendisini gizleme ihtiyacı hissetmektedir. Bu da, bu ikili arasındaki diğer iddiaların da doğruluk ihtimalini güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilebilir.

    Önceleri Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Fetullah Gülen, 1970’li yıllardan sonra İzmir’de görev yaptığı dönemde çekirdek kadrosunu oluşturmaya ve müstakil olarak hareket etmeye başlamıştır. Faaliyetlerini ergenlik ve ilk gençlik dönemlerinde olan öğrenci ve gençler üzerinde yoğunlaştırmış, teyp ve video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları ve özellikle yaz kamplarında görüşlerini ulaştırdığı kişilerden bir sempatizan, taraftar ve takipçi-müntesip grubu oluşturarak, kendi adı ile anılan cemaatini kurmuştur. Günümüzde FETÖ’nün “Üst düzey abileri” olarak nitelendirilen Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi ve İlhan İşbilen, bu dönemde Gülen’in ilk öğrencileri arasında, yani çekirdek kadroda yer almışlardır. Bu çekirdek kadro için 1970 yılında bizzat Fetullah Gülen tarafından bir yemin metni hazırlandığı ve o günkü çekirdek kadronun yemin ederek cemaat adına faaliyet yürütmeye başladığı kayıtlara geçmiştir.

    REKLAM

    Örgütün kurulduğu 1970'li yıllarda Fetullah Gülen son derece katı bir dindarlık içerisinde oldukça mutaassıp bir görüntü çizmektedir: Örneğin kadınlara çarşaf giydirilmesi ve peçe takılması yönünde tavsiyeler vermektedir.Gülen’in “kadınlara çarşaf giydirip peçe taktıracak” noktadan “başörtüsü füruattır” noktasına gelmesi dikkat çekicidir. Benzer şekilde, Gülen’in 1980 yılı öncesi vaaz kasetleri örgüt tarafından yok edilmiştir. Bunun sebebi Fetullah Gülen’in 1980 yılı öncesindeki vaaz kasetlerinde ABD ve yandaşları hakkında küfür ve hakaret derecesinde ağır eleştiriler yapmasıdır. Fetullah Gülen'in ABD'ye yönelik küfürlerini gösteren deliller örgüt tarafından imha edilmiştir. Bu kasetlerin örgüt evlerinde tutulması bile ihanet olarak değerlendirilmiştir.

    Fetullah Gülen 23.02.1972 tarihinde Edremit vaizliğine atanmış, aynı zamanda Manisa ilinde de vaizlik görevlerine devam etmiş ve daha sonra İzmir'in Bornova ilçesi vaizliği görevine atanmıştır. 1975 ve 1976 yıllarında Anadolu’nun bazı şehirlerinde Kur'an ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimaî Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar vermiştir. “Altın Nesil” fikrini ve terminolojisini ilk defa bu yıllarda topluluklara karşı dillendirmeye başlamıştır. “Altın Nesil” ifadesi bir ana umde, özlenen gelecek nesil arzusu ve duasıdır: Gülen cemaatinin beklenen ve müjdelenen yeni neslini, başka bir ifadeyle, “bir elinde Kur’an, bir elinde bilgisayar” tutan, atılan tohumları yeşertecek neşvünema bulduracak ve adeta Asr-ı Saadeti yeniden yaşatacak olan, “Hizmet”i tamama erdirecek olan yakın gelecekteki kutlu bir kuşağı, bir “Huruç” kuşağını ifade etmektedir. Tıpkı “Altın Nesil” gibi, “Hizmet Erleri”, “Işık Süvarileri”, “Adanmış Ruhlar” vb. gibi özel anlamlar ve vazifelendirmeler içeren bu gibi “kodlar”, Gülen cemaatinin esasen başından beri dinî ve ahlâkî bir terbiye ocağı olmaktan ziyade bir örgüt olduğunu ve bir örgüt mantığı ve motivasyonu ile hareket ettiğinin açık bir göstergesidir.

    REKLAM

    Fetullah Gülen, kurduğu örgüte Nurculuk hareketi içerisinden önemli isimleri de katmayı başarmıştır. Başlıca iki örnek Cevdet Türkyolu ve Kemalettin Özdemir’dir. Cevdet Türkyolu Gülen’in yeğeninin eşi olup, Gülen’in yakın asistanı gibi çalışmış, bütün özel ihtiyaçlarıyla ilgilenmiştir. Said Nursi’nin ilk ve has talebelerinden ve Nurculuk hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Said Özdemir’in oğlu Kemalettin Özdemir ise, İzmir Bozyaka Öğrenci Yurdu yıllarından itibaren yapılanmaya katılmış olup uzun yıllar önemli ve etkin isimlerden biri olarak kalmıştır. Fetullah Gülen’in yeğeni ile evlenmiş ve Gülen’in randevularını ayarlama, sağlık sorunları ile ilgilenme gibi özel hizmetlerinde bulunmuştur. Gülen’in en yakın adamı Mustafa Özcan olarak bilinmektedir. Kemalettin Özdemir FETÖ davasında tanık olarak verdiği ifadede “Mustafa Özcan’ın örgüt içerisinde 1970’li yıllardan itibaren yer aldığını, yapının her türlü sorumluluğunda bulunduğunu, Fetullah Gülen’den sonra yapıda ikinci adam konumunda olduğunu, “Fetullah Gülen hakkında yurt içinde ve yurt dışında açılan davaların takibinden, mali işlerin takibinden, basın ve yayından, Fetullah Gülen’in kitaplarının basılıp dağıtılmasından, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu” olduğu, “Başyüceler Divanında” en yetkili şahıs olduğunu” beyan etmiştir.

    Fetullah Gülen ve örgütün çekirdek kadrosunun İzmir’de kurduğu “Işık Evleri” sayısı 1977 yılında 60-70 civarına ulaşmıştır. Örgüt bu evlere öğrenci temin ederken “köylü çocuklarının eğitimde eşit pay sahibi olamadıkları ve bu nedenle Anadolu çocuklarına eğitim konusunda yardımcı olmaları fikrini” telkin etmiş, “Anadolu gençlerinin fakirlikten okuyamadığından bu imkânsızlıklar içerisinde okuyacak öğrencilere yer temini” gerekçesiyle bu işe başlanıldığı ifade edilmiştir. Derslerinde başarılı, ahlaklı ve itaatkâr, dini değerlere, ailesine ve büyüklerine saygılı, herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan, vatanını milletini seven örnek talebeler yetiştirme amacına inanan halk kitleleri bu çalışmaları benimsemiş ve bu faaliyetlerin daha ileriye götürülmesi adına Gülen cemaati dernekleşme yoluna gitmiş ve dernek aracılığı ile cemaatin ilk yurtları kurulmuştur.Bu dönemde Fetullah Gülen devlete yakınlığını da açıkça ilan etmeye başlamıştır. Örneğin, 1977 yılında yurt çapında yapılan Yüksek İslam Enstitüleri boykotunu eleştirmiş ve “İslam’da boykot yoktur” diyerek sadece boykotu kırmakla kalmamış, o dönem eriştiği gücünü de göstermiştir.

    REKLAM

    Fetullah Gülen, 1977 yılında geçici görevle Almanya’ya giderek orada çeşitli konferanslar vermiştir. İlk sayısı 1979 yılının Şubat ayında çıkan Sızıntı dergisinde önce başyazıları yazan Gülen, daha sonra orta sayfa yazılarını da yazmaya başlamıştır. Bu dergi örgütün ilk ve en güçlü propaganda araçlarından biri olmuştur. Ayrıca örgütün başta devlet kurumları olmak üzere önemli ve lüzumlu görülen her yere “sızma” stratejisi göz önüne alındığında, bu dergi için seçilen ismin rastgele ya da masum bir tercih olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu tür isimlerndirme tercihlerin örgütün içinde bulunduğu aşama ve hedefleriyle ilişkilendirildiği görülmektedir: Örneğin oluşum ve gelişim dönemleri için “Sızıntı” ismi tercih edilirken, kadrolaşmanın yoğunlaşıp artık “hareket ve aksiyon” zamanının yaklaştığı dönem içinde -1994 yılında- “Aksiyon” ismiyle yeni bir dergi yayınlanmaya başlamıştır.

    Fetullah Gülen, hakkında arama kaydı olmasına rağmen, 12 Eylül Askeri Darbesinin hemen öncesinde Sızıntı Dergisi’nin Haziran 1979 tarihli sayısındaki “Asker” adlı başyazısını şöyle sonlandırmıştır: “Onun süngüsü, yüz defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti. Yakın tarihimizde dahi kaç defa onda mazinin tebessüm eden çehresini ve yıldırımlaşan celadetini gördük... Eğer, atik davranıp da yıllardan beri hazırlanan karanlık emellerin önüne geçilmeseydi, bütün bir millet olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı. Tuğa selam, sancağa selam ve onu tutan sancağa binlerce selam”… Bu ifadelerden Gülen’in 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önceden haberdar olduğu ya da bu darbeyi öngördüğü ve darbeci askerlere yaranma mesajı vererek kendini korumaya çalıştığı sezilmektedir.

    REKLAM

    Fetullah Gülen 12 Eylül 1980 darbesinden hemen önce 05.09.1980 tarihinde doktor raporu alarak görevinden ayrılmış ve 25.11.1980 tarihinde Çanakkale Merkez Vaizliğine tayin edilmiştir. Fakat bu göreve başlamamış, 27.02.1981 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinden 20 günlük rapor almış ve raporun bitiminde görevinden istifa etmiştir.

    1980’li Yıllar

    • 1980-1983 Yılları (Sıkıyönetim Dönemi: Tedbir Dönemi)

    12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra askeri cuntanın İzmir ve Ege Ordu Sıkıyönetim Komutanlıkları tarafından Fetullah Gülen hakkında yakalanma emri yayınlanmış ve Gülen aynı tarihte İzmir'i terk etmiş ve kaçak yaşamaya başlamıştır. Gülen, 20.03.1981 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki vaizlik görevinden istifa etmiştir, zira artık resmi bir göreve ihtiyaç duymamakta ve belki de kendini resmi görevin getirdiği kısıtlarla sınırlandırmak istememektedir. Keza 1981 yılına gelindiğinde halkın yardımları sayesinde cemaate ait yurtların sayısının ülke genelinde 100’e çıktığı, kısa sürede müthiş bir ivme yakalandığı, bu yurtlarda kalıp üniversite eğitimlerini bitirenlerin doktor, kaymakam, vb. olarak göreve başladıkları dönemin tanıklarınca ifade edilmektedir.

    REKLAM

    Fetullah Gülen’in yasadışı istihbarat elde etme faaliyetlerine 1980’li yıllarda başladığı, en yakınında bulunan arkadaşlarını dinlettiği, yeminli çekirdek kadrosundaki İlhan İşbilen’in Altunizade'de kaldığı odasında dinleme cihazının bulunduğu, daha sonra diğer kaldığı yerde de dinleme ve kamera cihazının bulunduğunu, aradan geçen zamanda Latif Erdoğan ve İlhan İşbilen’in ve daha başka kişilerin de Gülen tarafından dinlendiği yine döneme şahit olan tanıkların ifadeleriyle sabittir.[15]

    Gülen’in 1999 yılından beri ikamet ettiği ABD’deki 130 dönümlük çiftliğinin temellerinin de bu dönemde -1980’li yıllarda- atılmış olması, örgütün bu erken sayılabilecek zamanlarında bile eriştiği büyük güce ve de ihtimamla gizledikleri nihai hedeflerine dair fikir vermektedir. Fetullah Gülen’in yakın arkadaşı olan Necdet Başaran tarafından 1980’li yıllarda Altın Nesil Vakfı adı altında bir vakıf kurulmuş ve bu vakıf ABD’de 130 dönüm üzerinde 8 adet müstakil villanın bulunduğu yeri satın almıştır.[16] Bu, örgütün planlamalarının kısa vadeli olmadığının açık bir göstergesi olduğu gibi kuruluşundan çok kısa bir süre sonra uluslararası bir boyut kazandığına da işaret etmektedir. Bu konuda benzer bir örnek de Fetullah Gülen’in Nisan 1980 yılı Nisan ayında İzmir’de gerçekleştirilen bir örgüt toplantısında yaptığı konuşmada “Birkaç gün içerisinde ‘Huruç Harekâtı’nın başlatılacağı” yönündeki sözleridir. Sonrasında ise Gülen, 1980 yılı Haziran ayında bu kalkışmanın kısa süreli bir çıkış değil örgütün tüm faaliyetlerini kapsayıcı bir nitelik arz ettiğini, bir anlamda örgütün bizzat kendisini ifade ettiği anlamına gelen mesajlar vermiş ve nihai hedefin gerçekleştirileceği, başka deyişle huruç harekâtının taçlanıp tamamlanacağı zamanı da şöyle anlatmıştır: “Huruç Harekâtı başlatıldı, ancak bu harekât 35-40 sene sonra uygulamaya konulabilecektir, bugünkü ortamda bu mümkün değildir. Huruç Harekâtının başarılı olabilmesi için bütün ülkede, kendi binalarımızda ve kiralanacak yerlerde orta ve yüksek öğrenim gören öğrenciler için yurt binalarının açılması, yurtlarda eğitilen öğrencilerin meyvelerini vermesi, kendi fikirlerimiz doğrultusunda çeşitli kitap ve dergilerin basımının gerçekleştirilmesi, özellikle Türkiye’deki öğretmenlerin büyük bir bölümünün kendi yönümüzde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

    REKLAM

    Askeri rejim dolayısıyla Gülen ve takipçileri de “tedbir” gereği kendilerini geri planda tutmuş, zaten vakti gelmedikçe göze batmamayı şiar edinmiş olduklarından göz önüne hemen hemen hiç çıkmamayı yeğlemiştir. Bu nedenle bu dönemde örgüt hakkında gerek açık gerekse de resmi kaynaklardan ulaşılabilen bilgiler sınırlı kalmaktadır. Ankara Çatı İddianamesinde yer alan tanık ifadeleri ve ihbarlar bu konuda önemli bir kaynaktır. Örneğin, Ankara'da 1975 yılında camiye gidip gelirken Fetullah Gülen Cemaati ile ve 1979 yılında Naci Tosun ile tanıştığını ifade eden bir tanık örgüt toplantılarında “resmi dairede çalışan üst düzey bürokratlarla cemaat toplantılarında tanıştığı”nı belirtmiştir. Bu, örgütün devlet içerisindeki kadrolaşmasının 1980’li yıllardan da önce başlamış olduğunu ve 1980’li yıllarda artarak sürdüğünü göstermektedir.

    Fetullah Gülen’in 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında Sızıntı Dergisi’nin Ekim 1980 tarihli sayısında kaleme aldığı “Son Karakol” başlıklı yazısı, Gülen’in her dönemde güçlü olanın yanında saf tuttuğunu gösteren bir örnektir. Gülen bu yazısında askeri darbeyi açıkça desteklemekte, şu ifadeleriyle de haklı ve hatta gerekli görmektedir. “…Ne var ki, yıllardan beri, binbir saldırı ile rehnedar olmuş bir bünye, böyle hemen bir mualece ile iyi edilemeyeceği de muhakkaktı. Daha köklü ve daha gönülden bir hareket gerekliydi ki, milli bünyeyi kemiren yıllanmış seretanlar bertaraf edilebilsin...”. Darbeyi desteklediği bu yazısı “…Ve işte şimdi, bin bir ümit ve sevinç içinde, asırlık bekleyişin tuluû saydığımız bu son dirilişi, son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor; ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz” ifadeleriyle bitmektedir.

    REKLAM

    Esasen Fetullah Gülen, Şemseddin Nuri müstear ismi ile Latif Erdoğan tarafından yazılan ve Gülen’in hayatını konu alan “Küçük Dünyam” isimli kitapta, dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve arkadaşlarını överek “12 Mart bir ihtilal ve darbe değildir” şeklinde açıklamalarda da bulunmuştur. Benzer şekilde, 28 Şubat sürecinde Çevik Bir’e övgü dolu bir mektup yazmış, sonrasında 31 Ocak 2005 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Mehmet Gündem'e verdiği röportajda Kenan Evren'i şu sözleriyle cennetlik ilan etmiştir. "Evren Paşa, seçmeli din derslerini mecburi yapmakla yararlı bir iş yapmıştır. Gençlerin çoğu onun bu icraatı vesilesiyle din eğitiminden nasiplerini almışlardır. Bu iş kanaatimce öyle büyüktür ki doğrusunu Allah bilir hiçbir sevabı olmasa bile bu icraatı ona yetebilir, ahirette kurtuluşuna vesile olabilir, cennete de gidebilir."

    Gülen ve örgütünün bu ve benzeri ifadeleri ile sonrasında 28 Şubat sürecinde de gözlemlenecek olan darbeler karşısındaki işbirlikçi duruş, söylem ve eylemleri, 15 Temmuz’da açığa çıkan nihai hedeflerinin yıllar öncesindeki ipuçları olarak değerlendirilebilir.

    • 1983-1989 Yılları (Özal Dönemi: Kitleselleşme, İvme Kazanma ve Siyasete Nüfûz Dönemi)

    1983 yılı örgüt için bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu tarih, Anavatan Partisi’nin tek başına iktidar olarak ve lideri Turgut Özal’ın başbakan olarak Türk siyasi hayatına hakim olduğu dönemin başlangıcı olduğu gibi, Gülen’in siyasilerle güçlü ilişkiler kurmayave devletin “kılcallarına” nüfuz etmeye başladığı ve de takipçilerinin örgüt adına okul kurmalarının önündeki engellerin kalktığı dönemdir. Bu dönemde 1986 yılında yapılan yasal düzenlemelerle özel teşebbüs tarafından okul açılmasına imkân tanınmıştır. Örgüt bu imkânı büyük bir fırsat olarak değerlendirmiş ve bu dönemde hızlı bir okullaşma furyası başlatmıştır. İzmir'in Bozyaka semtindeki Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı adına açılmış olan öğrenci yurdunun "Yamanlar Koleji" adıyla koleje çevrilmesiyle, örgütün ilk özel okulu hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda bu okul, örgütü her anlamda besleyen can damarı olan ve yıllar sonra tüm dünyaya yayılacak okullar zincirinin de başlangıcı olmuştur. Nitekim Fetullah Gülen Kasım 1987’deki bir sohbetinde “29.11.1987 tarihinde yapılacak olan erken genel seçimde oylarını ANAP’a vereceklerini, ANAP’ın iktidar olduğu dönemde (1983-1987) rahat çalıştıklarını, devlet kademelerinde işlerini kolayca hallettiklerini, önemli noktalarda nüfuzlu taraftarların elde edildiğini” belirtmiştir. [20]

    REKLAM

    İzmir’deki Yamanlar Koleji ile aynı dönemlerde kurulan bir diğer okul olan Ankara’daki Samanyolu Okulları da örgüte ait gözde eğitim kurumlarından biri olmuş, ayrıca örgüt için özel bir sembolik değer de taşımıştır. Bu iki okul ilerleyen dönemlerde bilim olimpiyatları gibi çeşitli platformlarda öne çıkarılarak, örgütün hem yurt içi hem de yurtdışı vitrininin en nadide parçaları olarak kullanılmıştır. “Fevkalade başarılı ve ahlaklı talebeler yetiştiren bir hayır hareketi” imajı oluşturularak bu imajın kamusal algıya ve toplumsal hafızaya işlenmesinde başrolü bu okullar oynamıştır. “Fevkalade başarılı ve ahlaklı talebe” figürü, hem toplumun kahir ekseriyetinin takdir ve gıptayla bakabilecekleri bir reklam ve halkla ilişkiler malzemesi, hem de örgüte muhalif çevrelerin dahi kolayca itiraz edemeyecekleri türden bir “oto savunma” fonksiyonunu icra etmiş, bu şekilde örgütü her türlü şüphe, eleştiri ve saldırılardan peşinen ve sürekli olarak koruyan gayet kullanışlı ve sağlam bir zırh ve kalkan görevi görmüştür.

    Üniversiteye hazırlık kurslarına olan ihtiyacın fark edilmesiyle, Fırat Eğitim Merkezi (FEM) açılmış ve bu kurslar da okullar kadar ilgi görmüştür.1986 yılında Millet Dershanesi ve 1987 yılında Ankara Maltepe'de Maltepe Dershaneleri kurulmuş, eğitim sistemindeki handikapların ve dönemin konjonktürünün de etkisiyle dershanecilikte olağanüstü bir ivme yakalanmıştır. Bu süreçte “mütevelli heyeti” uygulaması geliştirilerek semt mütevellileri oluşturulmuş, hızla büyüyen örgütün büyüme hızına ayak uydurabilecek “dinamik fakat mahrem-ketum idare yapısı” için, -eğitim kurumlarının bulunduğu iller öncelikli olmak üzere- hemen her ilde “abiye itaat” esasına ve sorumluluk paylaşımına dayanan bir yapılanma modeliyle, en küçük birimlere varıncaya kadar “imamlık sistemi” uygulanmıştır.

    REKLAM

    Bu dönemde örgütün gerek maddi kaynaklarının gerekse de insan kaynaklarının hızla artmasıyla birlikte engeller, zorluklar ve başarı eşikleri eskiye nazaran kolaylıkla aşılır hale gelmiş, örgüt sisteminin çarkları çok daha hızlı ve çok daha verimli bir şekilde dönmeye başlamıştır: “Işık evleri” okul ve dershane öğrencileriyle dolup boşalır olmuş, zamanla bu okullar ve dershaneler farklı isimlerle ülke çapında yaygınlaşarak örgütün en önemli finans kaynakları haline geldikleri gibi esasen örgüt için son derece geniş ve verimli, sürekli olarak büyüyen ve tazelenen, zengin ve dinamik bir insan kaynaklarıolarak da işlev görmüşlerdir. Kısacası bu eğitim kurumları örgüt için vitrin olarak kullanıldığı gibi, kelimenin tam anlamıyla örgütün arka bahçeleriolmuştur.

    Bu dönem, örgütün yetiştirdiği “seçilmiş” öğrencilerin askeri liselere ve polis kolejlerine yoğun olarak yönlendirildiği dönemdir. Bu seçilmiş öğrenciler 1984 yılından itibaren "talebe imamı" denilen örgüt mensupları tarafından sürekli olarak takip ve kontrol altında tutulmuştur. Örgüt mensuplarının ele geçirdikleri askeri lise ve polis koleji sınav sorularını talebe imamlarına ilettiği ve bu soruların deneme sınavı soruları olarak, hatta “abilerin çıkacak bazı soruları rüyalarında gördüğü” gibi kılıflarla söz konusu “seçilmiş” öğrencilere iletildiği açığa çıkmıştır.

    Ankara Çatı İddianamesinin “Teşkilat Yapısı” bölümünde, Fetullah Gülen-CIA ilişkisinin bu dönemde kurulduğu iddia edilmiş ve konu hakkında şu ifadelere yer verilmiştir: “…Fetullah Gülen ile CIA ilişkisi, 1983 yılında Moon Tarikatının Türkiye'deki uzantısı Kasım Gülek üzerinden sağlanan irtibatla başlamıştır. Resmi adı Birleştirme Kilisesi olan Moon Tarikatını kullanarak komünizme karşı blok oluşturmak isteyen ABD, Türkiye'de komünizmle mücadele kuruluşlarına destek vermektedir. Komünist harekete karşı olan Fetullah Gülen'in de bu politika çerçevesinde Türkiye'de desteklenip büyümesini sağlamış, lise ve kolejler açmasına izin verilmiştir.” “…Kendisini önemli göstermek için 1990’lı yıllarda Türkiye'deki önemli devlet adamları ve siyasetçilerle yakınlık kurup Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit ile görüşmüştür. Abraham Foxman ile Papa II. John Paul ile görüşmeler yapmıştır...”

    REKLAM

    Fetullah Gülen ve örgütü, 1983 yılından itibaren Dünya Kiliseler Birliği’nin Vatikan ile işbirliği yaparak geliştirdiği “Dinler Arası Diyalog” sürecinin ürettiği kavramlardan biri olan “Ilımlı İslam” kavramıyla bu sürece dâhil olmuş, “hizmetini” ve “misyonunu” sürecin İslam coğrafyasındaki önemli bir sacayağı olarak yıllarca büyük bir heves, sadakat ve istikrarla sürdürmüştür. Nitekim Gülen’e 1983 yılında aralanan bu perde, 1998 yılında Vatikan’da Papa II. Jean Paul ile görüşmesiyle ardına kadar açılmış ve başta takipçi ve sempatizanları olmak üzere “misyon” artık herkese ilan edilmiştir.

    Hızla büyüyen örgüt hem giderek artan ve çeşitlenen örgüt içi ihtiyaçlarını karşılamak hem de ticari ve ekonomik alanda büyük ve organize bir güç haline gelerek hâkimiyet sağlamak amacıyla, 1989 yılı başlarında şirketleşmeye başlamış ve sonrasında holdingleşmeye gitmiştir. Sürat Yazılım, Sürat Teknoloji, Sürat Kargo gibi şirketler bu süreçte kurulan şirketlere örnektir. Bu dönemde kurulan şirketlerin bazılarının görünen amaçları dışındaki asıl amaçları ilerleyen dönemlerde ortaya çıkmıştır. Örneğin, “Sürat Teknoloji'nin kamu ihalelerine girerek bakanlıklar ve kurumlar içerisinde alt yapı teknolojisi oluşturduğu ve devletin tüm verilerini ve gizli bilgilerini yedekleyip örgüte arşiv temin ettiği” şeklindeki ifadeler Ankara Çatı İddianamesinde yer almıştır.

    REKLAM

    Ayrıca bu dönem, örgütün medya ayağındaki en güçlü ve sembol organı olan Zaman Gazetesi’nin de kurulduğu ve örgütün kontrolüne geçtiği dönemdir. 3 Kasım 1986 tarihinde İhsan Arslan ve Alaattin Kaya tarafından Ankara'da kurulan bu gazete, önceleri muhafazakâr-İslami kesimin sesi olarak yayın hayatına başlamış, 1987 yılında ise birçok eski çalışanının tasfiyesi ile Gülen yapılanmasının kontrolüne geçmiştir. O dönemlerde bu gazete Gülen’in mesajlarının aracı olduğu gibi, özellikle de örgüte ait eğitim kurumlarının “başarı haberi” görünümlü örtülü reklamlarla kamuoyu nezdinde olumlu imaj oluşturularak öne çıkarılmasında etkin rol oynamıştır.

    • 1990’dan Günümüze1990’lı Yıllar (Koalisyonlar Dönemi: Şirketleşme ve Yurtdışına Açılma Dönemi)

    Bu dönem örgütün hızla büyüyerek küresel ölçekte bir örgüt haline geldiği dönemdir. Örgüt 1991 yılından itibaren yurt dışına açılmaya başlamıştır. Bu dönem dünya genelinde 160 ülkeye yayılan örgüt okullarının temellerinin hızla atıldığı ve Orta Asya cumhuriyetleri üzerinden ilk ve yaygın örneklerinin verildiği bir dönemdir. Azerbaycan’da 1992 yılında açılan Nahçıvan Türk Lisesi, yapılanmanın Türkiye dışında açtığı ilk okul olmuştur. Bu liseyi Orta Asya’da peş peşe açılan okullar izlemiş ve en yoğun okul açma süreci Kazakistan’da gerçekleştirilerek, 1992 yılında bu ülkede 29 adet lise açılmıştır. Okulların yaygınlaşmasıyla birlikte, örgüt söylemin vitrinine “Müslümanlığı tanıtan, İslamiyet’i yayan, kültürümüzü, dilimizi, Bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı Adriyatik’ten Çin Seddine kadar, en uzak Afrika ülkelerinde bile duyuran bir hizmet ve gönüllüler hareketi” şeklinde ifade edilebilecek hem dini hem de milliyetçi hassasiyetlere hitap eden bir imaj yerleştirilmiş, o okullardaki öğretmen ve öğrencilere de bu imaja hizmet eden, milli-manevi duyguları okşayıcı roller verilmiştir. Bu durumun en bariz ve delil niteliğindeki örneklerinden biri, örgüte ait bu okullardaki öğrencilerin dönemin genelkurmay başkanları başta olmak üzere, devlet büyükleri ve siyasilerle buluşturulması ve örgütün “tehlikeli” değil vatana millete yararlı olduğunun devletin üst düzey makamlarında her vesileyle işlenmesidir.

    REKLAM

    Örneğin 28 Şubat sürecinin Genelkurmay Başkanı Org. İsmail Hakkı Karadayı 1995 yılında o tarihteki örgüt ileri gelenlerini makamında ağırlamış, örgüt mensupları İsmail Büyükçelebi ve Osman Özsoy, Genelkurmay Başkanı’na öğrenciler üzerinden örgütle ilgili “ülkemiz adına gurur verici” türden bilgiler vermiş, daha önceden Kenan Evren ve Doğan Güreş'i de ziyaret ettiklerini dile getirmiştir. Örgüt yöneticileri Genelkurmay Başkanı’na “Fetullah Gülen’in cami yerine okul açılmasını tavsiye ettiğini” özellikle ifade etmişlerdir. Genelkurmay Başkanı öğrencilerle ilgilenip nasihatlerde bulunmuş, hepsi ile tokalaşıp kutlayarak fotoğraf çektirmiş ve hediyeler vermiştir.

    Bu dönemde “medyayı kaybeden muharebeyi kaybeder” anlayışıyla hareket eden örgüt, basın yayın organlarına ağırlık vermeye başlamıştır. Zaman Gazetesi’ni bünyesinde bulunduran Feza Gazetecilik A.Ş. tarafından 1 Ocak 1994 tarihinde Cihan Haber Ajansı (CİHAN) yayın hayatına başlatılmış ve ülkenin en yaygın haber ajanslarından biri haline gelmiştir. Keza, örgütün en önemli medya organı olan Samanyolu TV (STV) bu dönemde 13 Ocak 1993 tarihinde yayın hayatına başlamış ve yine bu dönemde 25 Eylül 1996 tarihinde Türksat-1C uydusunun hizmete girmesiyle Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerine de yayınlarını ulaştırmaya başlamıştır.

    Örgüt ayrıca bu dönemde hızlı bir ekonomik büyüme göstermiştir. 24 Ekim 1996 tarihinde Bank Asya –ilk adıyla “Asya Katılım Bankası A.Ş”.- açılmıştır. Dikkat çekici bir nokta, bankanın 1 numaralı hesabının Fetullah Gülen adına açılmış olmasıdır ki, bu durum Bank Asya’nın asıl sahibinin kim olduğu ve neye “hizmet” ettiği hakkında açık bir mesajdır. Aynı dönemde kurulan Işık Sigorta da Bank Asya’nın yan kuruluşu olup, “muhafazakar sigortacılık” açığını değerlendirerek büyük ve yaygın bir sigorta firması haline gelmiştir.

    REKLAM

    Örgütün devlet kadrolarına sızmak için başta sınav sorularının çalınması olmak üzere illegal faaliyetleri bu dönemde de artarak devam etmiştir. Ankara Çatı İddianamesindeki çeşitli tanık ifadelerinde, “bu dönemde çalınan soruların Türkiye genelinde her yere ulaştırıldığı, soruları abilerin rüyasında gördüğü, askeri okullara yerleşecek zeki öğrencilerin sağlık problemi varsa gerekli egzersiz ve problemi aşıcı tedbirlerin uygulandığı, polis okulundan 1995 yılında mezun olan 400 öğrencinin Fetullah Gülen'in elini öpmeye geldiği, Fetullah Gülen'in askeri güce karşı bir güç oluşturmaya çalışıp polis alımına önem verdiğini, askeriyeyi şer odağı olarak gördüğü, daha çok istihbarattaki birimlere polis yetiştirmek için çalıştığı, terör ve diğer kritik birimlere önem verdiği…” gibi pek çok bilgi yer almaktadır. Burada da açıkça görülmektedir ki, daha önce gerek Sızıntı Dergisindeki yazılarıyla gerekse diğer mahfillerdeki beyanlarıyla askeriyeyi ve orduya öven, 12 Eylül Darbesini olumlayan Fetullah Gülen aslında bu tavrında da takiyye yapmaktadır; gizli konuşmalarında aslında bambaşka bir yüzünü ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yine takiyye yapmaktadır. Nitekim bu gizli konuşmalardan birkaç yıl sonra yine askeri darbe yanlısı bir tutum ortaya koymuştur.

    Askeri darbe yanlısı tutumunu bu dönemde de sürdüren Fetullah Gülen, 28 Şubat 1997 postmodern darbe sürecinden hemen sonra dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’e son derece saygılı ve itaatkâr bir mektup yazarak, yapılan müdahalenin çok doğru ve gerekli bir karar olduğundan bahsetmiş, ayrıca örgüte ait tüm okulları kendilerine hemen devredilebileceğini ifade etmiştir.

    Her ne kadar Fetullah Gülen 1999 yılında ABD’ye kaçmış olmasından dolayı 28 Şubat sürecinin mağduru gibi görünmeye çalışsa ve örgütünce bu şekilde bir algı yaratılmaya çalışılsa da, geriye dönüp bakıldığında 28 Şubat sürecinin Türkiye'deki en büyük kazananının Fetullah Gülen ve örgütü olduğu söylenebilir.

    Şüphesiz ki dönemin en önemli ve sansasyonel olaylarından biri Gülen’in Papa’yı ziyaretidir. Papa II. Jean Paul 1991 yılında ilan ettiği “Redemptoris Missio (Kurtarıcı Mesih)” isimli genelgesinde; "Dinler Arası Diyalog, Kilise'nin bütün insanları Kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır... Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir. Tanrı, Mesih vasıtasıyla bütün insanları kendine çağırmakta, vahyinin ve sevgisinin mükemmelliğini onlarla paylaşmak istemektedir” demektedir. Yine Papa II. John Paul bu kez 24 Aralık 1999 tarihli milenyum mesajında ise, "Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Amerika ve Afrika. Üçüncü bin yılda hedef Asya'dır” diyerek asıl hedefin ne olduğunu ve Dinler Arası Diyalog projesinin neye hizmet ettiğini belirtmiştir. Fetullah Gülen Papa II. John Paul’a özel bir mektup yazmış, mektupta “Papa VI. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinler Arası Diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik..." şeklinde ifadeler kullanmış ve mektubunu kendinden “Rabbin aciz kulu” diyerek bitirmiştir.

    REKLAM

    1994 yılında Onursal Başkanlığını Fetullah Gülen’in yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı açılmış, yazılı ve görsel medyada büyük yankı bulan bu açılış örgütün Türk ve dünya kamuoyunda daha da tanınmasını sağlamıştır. Gülen, vakfın onursal başkanı sıfatını kullanarak, dönemin başbakanı ve diğer siyasî parti liderleri ile Türkiye’de bulunan azınlıkların, dini yapılanmaların liderleriyle görüşme imkânı bulmuştur. Bu vakıf Fetullah Gülen’in legal görünümlü sözcüsü olmuştur. 1990’lı yılların sonlarında vakfın bünyesinde kurulan Abant Platformu ile Medialog Platformu, Kadın Platformu, Kültürlerarası Diyalog Platformu gibi oluşumlar örgütün sivil toplum alanındaki yapılanmaları olarak göze çarpmıştır. Abant Platformu başta olmak üzere düşünce platformları üzerinden aydınlar, akademisyenler ve gazetecilerle sıcak ilişkiler kurulmuş, bu yolla muhtemel tenkit ve saldrılara karşı bu kesimlerin de sempati ve desteği sağlanmıştır.

    Gülen’in “kılcallara sızma” temalı talimatlarına paralel olarak, devlet kadrolarına sızan örgüt mensuplarının yaygın olarak kod isim kullanmaya başlaması bu dönemde olmuştur. Bizzat Fetullah Gülen tarafından verilen bu kod isimlerin Gülen haricinde sadece en yakınındaki mahrem hizmet gören birkaç kişi tarafından bilindiği değerlendirilmektedir. 1995 yılında Fetullah Gülen'in talimatı ile kamu görevlisi veya herhangi bir yerde görev yapan bütün kadrolarına kamu kurumları içerisinden istihbari bilgi toplama, fotoğraflama, belge ve bilgi elde etme, önemli dosyaların suretini alma, önemli olaylarla ilgili kamu kurumlarındaki bilgi ve belgelerin örgüt yöneticilerine ulaştırılması talimatı verilmiştir. Kamu kurumlarındaki örgüte muhalif kişilerin fişlenmesine de bu dönemde başlanmıştır. Bu tarihten itibaren devletin kamu idarelerindeki her türlü arşivi elde edip dışarı çıkarılmış ve bir örgüt arşivi oluşturmaya başlanmıştır.

    REKLAM

    Bu dönemde İstanbul Altunizade’de bulunan FEM Dershanesi, özellikle de dershanenin beşinci katındabulunan toplantı salonu örgütün yönetim merkezlerinden biri olarak kullanılmıştır. Gülen’in TSK içindeki örgüt mensubu rütbeli personel, kaymakamlar, emniyet mensupları, yargı personeli ile burada toplantılar yaptığı bilinmektedir. Bu toplantılarda Fetullah Gülen "Devletin kan damarlarına girin; askeriyeyi, mülkiyeyi, adliyeyi, yargıyı ele geçirin" talimatlarını vermiş ve bu toplantılara halk ve esnaftan kimse alınmamıştır. Yine örgütün Zaman ve Samanyolu başta olmak üzere medya gücünü yönetmeye ve strateji belirlemeye dönük düzenli toplantıları da burada düzenlenmiştir. Keza, örgüt mensuplarının ilk elden “efsunlanması” da yine bu adreste gerçekleştirilmiştir: Örneğin bir tanık ifadesinde “…1998 yılında Altunizade'deki cemaatin yurduna götürüldüklerini, 5. kata çıkarıldıklarını, Fetullah Gülen tarafından okunmuş komiser yardımcısı rütbelerinin verildiğini…” şeklinde beyanlara yer verilmiştir.

    Önceki yıllarda (1997) sağlık sorunlarını bahane ederek ABD’ye gidip dönmüş olan Gülen, dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel’in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturma neticesinde dava açmasından önce, 21.03.1999 tarihinde yine sağlık sorunlarını bahane ederek, fakat bu defa kalıcı olarak ABD’ye gitmiş ve örgüt içinde “Hicret” olarak görülen bu olay bir “milat” olarak kabul edilmiştir. Esasen bu gidiş ve yeni devre, küresel güçlerle yakın işbirliği yapma aşamasıdır. Nitekim Fetullah Gülen daha 1997 yılında verdiği bir röportajda "…Dünyanın halihazırdaki durumuyla, şu çerçevesiyle, Amerika da şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir ve hatta denilebilir ki, şöyle veya böyle Amerika ile dostça geçinmeden destek almak değil, dostça geçinmeden, Amerikalılar istemezlerse, kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Amerika, hâlâ bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır.” sözleriyle örgüt mensuplarına hareketin selameti için takınılması gereken tavrı ve ABD ile uyum fikrini telkin etmiştir.

    REKLAM

    Ayrıca, Fetullah Gülen’in dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve Yardımcısı Osman Ak tarafından hazırlanan “Fetullah Gülen grubunun devlet içindeki yapılanması ve amaçları” konulu raporun 15.03.1999 tarihinde EGM İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilmesinden hemen birkaç gün sonra Türkiye’den ayrılması oldukça dikkat çekicidir. Gülen örgütü hakkında hazırlanan ilk resmi rapor olan ve yazıldığı dönem ve konjonktür göz önüne alındığında oldukça detaylı ve isabetli bilgi ve tespitlerin bulunduğu rapor uzun bir alıntıyı hak etmektedir;

    Yeterli bir din eğitimine ve bilgisine sahip olduğu kuşkuludur. İtikatlı inanan insanları etkilemeyi bilecek noktaları iyi keşfetmiş, üstün bir zekâ sahibi olduğu söylenmektedir. Fetullah Gülen'in âlim olmayı gerektirmeyen dini hikâyeleri, ıstırap yüklü ses tonu eşliğinde sohbetlerinde gözyaşı suyu ile kişilerin manevi alanlarına nüfuz edecek şekilde anlatan ve istediği yöne sevk etmeyi başarmış olduğu konusunda yaygın bir kanaat vardır. Fetullah Gülen'in din dışına çıkarak eğitim dünyasında, basında, ticari sahada, para piyasasında, ordu ve polis içinde örgütlenme gibi yoğun faaliyetlerini ilmi masumiyet kisvesi ile izah etmek artık mümkün değildir. Türkiye kamuoyu Fetullah Gülen ve bağlılarının ne yapmak istedikleri yönünde değil, değil derinliğine yüzeysel bilgiye bile sahip değildir. Ne kendisi, ne cemaati, ne iç ve dış organizasyon derinlikleri, ne hedeflerinin boyutu ve ilişkileri milli menfaatlerin neresinde yer almakta oldukları tam olarak anlaşılamamaktadır. Kendisini ve cemaatini sürekli kendisi anlattığı için ve kendi harekete ile ilgili bazen diğer hareketlerin veya tarikatların mukayesesini halka bırakarak konuyu efsunlamış, toplum görülmesi gerekeni değil kendisinin göstermek istediğini görmek ile yetinmiştir. İmaj değişiklikleri yapacak kadar uyanık ve dikkatli davranmayı başarmıştır… Fetullah Gülen mensupları arasında tedbir olarak adlandırılan ilişkilerinde ve düşüncelerin aktarılmasında kullanılan takiyye sanatının gelmiş geçmiş en önemli uygulayıcılarından biridir. Kendini “kıtmir” (kıtmir, Türkçe’de, köpek, it, zağar anlamına gelir) olarak gösterebilecek kadar tevazu sahibi, hakikaten Allah dostu bir er kişi gibi gösterme sanatında mahirdir. “Müslüman gerektiğinde Allah'ı bile inkâr edebilir” diyecek kadar takiyyede ilerlemiştir…Fetullah Gülen dedeleri ile ilgili anlatımları gibi anne ve babasıyla ilgili anlatımlarında da bariz çelişkiler içerisinde bulunmaktadır. Ailesini mitolojik bir olayın kahramanları tasvir etmekte, daha sonra yine kendi anlatımları ile sıradan bir insan oldukları anlaşılmaktadır… Fetullah Gülen “Küçük Dünyam” isimli kitapta “ciddi şekilde bütünüyle iki sene okudum”, ifadesine yer verip, ayrıca “talebeliğimin hepsini toplasanız iki sene ancak yapar” demektedir. İslamiyet yarım yamalak bir iki yıllık eğitimle hoca sıfatı alıp kürsülere çıkma hafifliğini kaldıramayacak güce ve o nispette de sorumluluk gerektiren bir dindir. Fetullah Gülen'in açıklayamayacağı çok gizli ve çok önemli bir görevi ve hedefi vardır. Fetullah Gülen tarikatçı olmadığını, hiçbir tarikata intisabı olmadığı gibi hiçbir münasebetim de olmadı demiştir… Fetullah Gülen grubu çok disiplinli bir teşkilatlanma ve sıkı bir hiyerarşi altındadır. Bu iddiaların dile getirilmesi üzerine verdiği cevapta “devlete alternatif örgüt teşkili bir fitnecilik, bozgunculuk demektir. Böylesi bozgunculuk ve fitneden en çok kaçınan ve istikrarı en fazla müdafaa eden birisiyim” diyerek cevap vermiştir. Altın Nesil Yetiştirme gibi müphem bir iddia peşinde bir adam ve bunun yanı sıra bir tarikat, bir örgüt hatta cemaat olduklarını gizleme çabası içerisinde olan insanlar durmaktadır…”.

    REKLAM

    Raporun şu cümleleri özellikle dikkat çekici niteliktedir: “…Fetullah Gülen gençlere yönelip onlarla birlikte ülkeyi çok tehlikeli mecralara sürükleyebileceği endişesi nihai sonuç olacaktır. Açık bir örgütsel modelde nasıl bir gizli hedefe doğru gitmekte olduğunu eklektik felsefe anlayışı ile dini fenomenleri kullanan bir tarikat liderinin fark edilmemesi ülkemiz yönünden oldukça acıdır.

    • 2000’li Yıllar (Paralel Devlet Aşaması)

    Kurulduğundan beri her zaman iktidarın, güçlünün ve kazananın yanında saf tutmaya çalışan FETÖ, bu dönemde de 2002 genel seçimlerinden tartışmasız bir zaferle çıkan AK Parti’ye yakın bir görüntü vermeye özen göstermiştir.

    Örgütün otuz yıllık çalışmaları neticesinde eriştiği güç sayesinde 2000’li yılların bu döneminde önceki dönemlere kıyasla daha muktedir olduğu değerlendirilmektedir. Zira bu dönem, 30 yılı aşan devlet kadrolarına yerleşme sürecinin tekemmül etmek ve semerelerini vermek üzere olduğu, ordu ve emniyet dışındaki HSYK, Yargıtay, TÜBİTAK gibi kritik ve stratejik yerlerde de son ve büyük kadrolaşma harekâtının hazırlıklarının yapılıp temellerinin atıldığı ve sonuçlarının alındığı dönemdir. Aynı zamanda bu dönem, örgütün ekonomik ve istihbari gücünün, insan kaynaklarının, yurtiçi ve yurtdışı ağının zirveye ulaştığı ve gerek kamu gerekse özel sektörlerde nüfuz ve hatta hakimiyetin sağlandığı dönem olmuştur. Örgütün 1970’li yıllarda attığı tohumlar 1980’li yıllarda patlayıp filizlenmeye ve hızla yeşermeye başlamış, ardından Gülen’in ifadesiyle “dört bir yanda şehbal açarak” 1990’lı yıllarda dal budak salmış, 2000’li yıllarda hedeflenen her alanı sarmış ve örgüt Altın Nesil’in “Altın Vuruşu” için hazır hale gelmiştir.

    REKLAM

    Bu dönemin başında -2000 yılında- DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel tarafından Fetullah Gülen ve yapılanması hakkında “Fethullahçı Terör Örgütü” ismiyle bir dava açılmıştır. “Laik devlet yapısını değiştirerek, dini kurallara dayalı bir devlet düzeni kurmak amacıyla örgüt kurmak” suçundan açılan bu kamu davası, Bülent Ecevit Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin çıkardığı 4616 sayılı Kanun kapsamında kalmış ve bu sayede Fetullah Gülen bu davadan ceza almadan kurtulmuştur. 4616 sayılı bu Kanun, 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçların kesin hükme bağlanmasının ertelenmesini düzenlenmektedir. Bu kanunda özellikle Gülen’in korunması için Fetullahçıların girişimi ile bu tarihin seçildiği dile getirilmiştir. Zira Gülen bu tarihten önce yurtdışına kaçarak zaman itibariyle bu davanın kapsamı dışında kalmıştır.

    Fetullah Gülen'in mahkûm olduğu ikinci bir dava yine Başbakan Bülent Ecevit'in çıkardığı af kanunu ile düşmüştür. Aynı hükümet döneminde ağır cezalar almaktan iki kez Başbakan Ecevit’in erteleme-af düzenlemeleriyle kurtarılmış olması, Fetullah Gülen’in ileriki zamanlarda “ahirette ilk olarak Ecevit’e şefaat edeceği” yönündeki sözlerinin ve ona karşı öteden beri takındığı sıcak ve olumlu tavrının sonraki yıllarda da aynen devam etmesinin sebebini ortaya koymaktadır.

    Diğer yandan, Fetullah Gülen yıllar sonra yaptığı kimi açıklamalarda “2000 yılındaki bu iddianame hazırlanırken ne yaptılarsa hepsinden haberinin olduğunu” söylemektedir. Bu ifade, Gülen’in kendisine ve örgütüne yönelik olası girişimlere aba altından sopa gösterdiği üstü kapalı bir tehdit olduğu gibi, örgütün henüz o dönem itibariyle dahi güçlü ve derin bir istihbari ağa eriştiğinin ifadesidir.

    REKLAM

    Örgüt bu dönemde de kitlesel algı yönetimi ve halkla ilşkiler çalışmalarını artırarak sürdürmüştür. 2003 yılında düzenlenen ve sonraki yıllarda düzenli olarak tertiplenen “Türkçe Olimpiyatları” organizasyonunda, dünyanın değişik bölgelerinden gelen öğrencilerin Türk halkının gönüllerinde yer etmiş şarkıları seslendirmeleri, “hizmet hareketi” olarak adlandırılan bu yapılanma hakkındaki mevcut olumlu algıyı pekiştiren unsurlardan olmuştur.

    Dinler Arası Diyalog faaliyetleri de bu dönemde hız kesmemiş ve artarak devam etmiştir. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının organizasyonuyla 2000 yılında Şanlıurfa-Harran’da “Dinler Arası Diyalog” toplantısı yapılmıştır. İslam’ın yanı sıra Hıristiyanlığın da hak din olduğu fikrini geniş kitlelere duyurabilmek için bir Müslüman kadın ile Hıristiyan erkeğin müftü, papaz ve haham karşısında nikâhı kıyılmış, Hz. İbrahim’in mekânında kıyılan bu nikâh ile ilgili olarak Zaman Gazetesinde “Diyalogdan Düğüne” başlığı ile 15 Nisan 2000 tarihinde haber yapılmıştır. Yine Dinler Arası Diyalog faaliyetleri kapsamında Mardin’de Kasımiye Medresesinde 13-14 Mayıs 2004 tarihinde bir toplantı yapılmış, bu toplantıya papaz ve hahamlar da katılmıştır. Sembolik olarak Sırat-ı Müstakim Köprüsü kurulmuş, toplantıda üç din temsilcisi de bu köprü üzerinden konuşmalar yapmıştır. Tüm din temsilcileri yine bu köprü üzerinden geçirilerek Şanlıurfa’da yapılan düğünde verilen mesajlar Mardin’de de tekrarlanmıştır.

    REKLAM

    Örgüt bu dönemde uluslararası bağlantılarını okulları üzerinden daha da geliştirmiş ve 160 ülkeyi kapsayan dev bir “network” oluşturmuştur. Özellikle ABD ile ilişkilerine her zamankinden de özel bir önem vermiştir. Zira ABD’deki örgüt okullarının sayısı bu dönemde hızla artmıştır. Bu nedenle üst düzey yetkililerle yakın ilişkiler geliştirilmesi için hiçbir masraftan kaçınılmamış, seçim bağışlarında vs. bulunulmuştur. Örneğin, FETÖ’nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul İl İmamı olan ve akabinde Kenya Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, Barack Obama’nın başkanlık yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır. Söz konusu davet, B. Obama’nın başkan adayı olmasıyla birlikte, Ahmet Kara’nın Fetullah Gülen’in talimatı doğrultusunda, Obama’nın Kenya’da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul etmesi ve aile fertleriyle iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir.

    Bu dönemde örgüt ekonomik gücünü makro ölçekte kurumsallaştırmaya yönelik adımlar atmıştır. 2005 yılında Fetullah Gülen'in talimatıyla, Gülen’e bağlı iş adamlarını tek çatı altında bir araya getiren Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) kurulmuştur. İlerleyen süreçte TUSKON dev bir yapıya dönüşmüş ve kendisine bağlı 7 federasyon ve bunlara bağlı 211 üye dernekle faaliyet gösterir hale gelmiştir. Üye iş adamı ve girişimci sayısı 2014 yılı itibarıyla 55.000 civarına erişmiştir.

    Bu dönemin ikinci yarısında örgüt, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında AK Parti Hükümetine karşı gizli bir mücadele başlatmıştır. Ankara Çatı İddianamesindeki tanık ifadelerinde AK Parti Hükümetini devirmeye yönelik operasyonların 2009 yılında istihbari çalışmalarla örgüt tarafından başlatıldığı, MİT, emniyet ve jandarmadaki bilgi akışını sağlayan elemanların parti ayırt etmeden bilgi toplamaya başladığı, kişilerin özel hayatları, mali ilişkilerinin tespit edildiği, hükümete yakın olduğu bilinen şirket ve holdinglerin mercek altına alındığı yönünde bilgiler yer almaktadır.

    REKLAM
    • 2010’lu Yıllar (Gizli Hedefleri İfşa Dönemi)

    Bu dönem örgütün Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında AK Parti hükümetlerine karşı başlattığı gizli mücadelenin açığa çıktığı dönemdir. 7 Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması hadisesi örgüt bakımından açık niyet ifşası sayılmazsa, örgüt 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsüne kadar bu mücadelesini gün yüzüne çıkarmamıştır. Bunun sebebinin iktidarı devirmeye yönelik saldırı operasyonları öncesindeki hazırlık süreci olduğu değerlendirilmektedir. Zira örgüt dershanelerin kapatılmasının kesin olarak kararlaştırıldığını ve Başbakan’ın o dönemdeki açıklamalarıyla bu konuda geri dönüşün de mümkün olmadığını anlayana kadar çeşitli yollarla hükümeti yer yer ikaz etmeyi ve hatta medyası yoluyla aba altından sopa göstermeyi yeğlemiş,dershanelerin kapatılması konusunda geri dönüşün mümkün olmadığını anladığında ise iktidarı devirmeye yönelik saldırı operasyonları için hazırlıklara başlamıştır.

    Bu dönemde örgütünün 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsü sürecinde başarısız olup, deşifre olmuş ve suçüstü yakalanmış halde adalet karşısına çıkarılmaya başlaması Fetullah Gülen’i dış güçleri açıkça yardıma çağırır hale getirmiştir. Örneğin, 17.11.2015 tarihinde sarf ettiği “Avrupa Birliği olmasa, NATO olmasa, bazı süper güçlerin birliği olmasa cemaatin faili meçhullerle zift kuyularına atılarak, öldürülerek örtbas edilip şeytani baskı uygulanacağı” yönündeki sözleri bozgun psikolojini gözler önüne sermektedir. Gülen’in dış güçlere yönelik bu gibi açıklamaları ve örtülü çağrılarıyla, 19.01.2014 tarihinde MİT tırlarının durdurulması olayı birlikte değerlendirilmelidir. Gülen Türkiye’yi uluslararası kamuoyu nezdinde terör destekçisi bir ülke olarak gösterme çabalarının karşılığında korunduklarını ifade etmektedir.

    REKLAM

    Diğer yandan Fetullah Gülen 21.12.2015 tarihli konuşmasında “Dimdik durursunuz, Türkiye'nin çınarları gibi. Müminin kendisine zulmeden birisinin işini kolaylaştırması Allah'a karşı terbiyesizliktir” diyerek örgütü hakkındaki adli ve idari süreçlerde ilgili mercilerin işlemlerinin zorlaştırılmasını ve örgüt mensuplarının kolayca teslim olmamasını telkin etmiştir.

    Bu süreçte Gülen görüntülü konuşmalarında; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yetkililer hakkında “Yezit, Karun, Nemrut, Firavun” gibi tanımlamalarla hakaret ettiği, yine kamu görevlilerini tehdit ettiği, FETÖ mensuplarına yönelik hukuki takibat neticesinde gözaltına alınan ve tutuklananlara asla birbirlerinden ayrılmamalarını, herhangi bir itirafta bulunmamalarını, sabretmelerini telkin ettiği, cezaevinde bulunanlar için basın açıklaması, yürüyüş, internet sitelerinde ve gazetelerde haber yapılması gibi eylemlerin yapılmasını, örgüt elemanlarına karşı yapılan operasyonların ve bu operasyonlarda görev alanlardan bir gün mutlaka hesap sorulacağı şeklinde tehditler savurduğu ve örgüt elemanlarına talimatlar verdiği görülmektedir.

    Bkz. Latif ERDOĞAN’ın çeşitli TV kanallarındaki beyanları. Ayrıca, Hüseyin Gülerce’nin 26.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.

    REKLAM

    Ahmet Akgündüz’ün 18.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

    Fetullah Gülen 1995 yılında bir örgüt toplantısında takipçilerine hitaben "Bin dökeceksin bir alacaksın, önemli olan mahkûm ettirmek, hâkim de kiralayacaksın savcı da kiralayacaksın avukat da alacaksın önemli olan hizmeti ibra etmektir. Bunlar mahrem şeylerdir…Devletin kılcal damarlarında zamanı gelinceye kadar hissettirmeden dolanacaksınız" demekte ve böylelikle en gizli ve önemli devlet kadrolarına sızma talimatını vermektedir.

    Prof. Dr. Yavuz Çobanoğlu’nun 20.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

    Diyanet İşleri Başkanlığının Komisyona sunmuş olduğu 24.04.2017 tarih ve 126895 sayılı cevabi yazıda, bazı arşiv evrakında Fetullah Gülen’in doğum yılının 1942 bazılarında, bazılarında 1941 bazılarında ise 1938 olduğunun görüldüğü belirtilmektedir.

    Ankara Çatı İddianamesi, 5. Bölüm, İddianamede yer alan ilgili ifadeler şöyledir: “Türkiye’de kurulan ilk Komünizmle Mücadele Derneğinin kuruluş başvurusu, Zonguldak'ta 1948 yılında yapılmıştır. Resmi olarak ise 1956 yılında İstanbul'da faaliyete geçirilmiştir. Fethi Tevetoğlu, derneğin kurucularından ve fikri liderlerindendir. 1965 yılında Dernek Genel Başkanlığına o zamanki Toprak Dergisi sahibi İlhan Egemen Darendelioğlu'nun geçmesiyle Türkiye genelindeki şube sayısı 110'a çıkmıştır. Kuruluş amacı dernek tüzüğünde; ‘Başta komünizm olmak üzere, yıkıcı, yıpratıcı ve bozguncu fikir ve cereyanlarla mücadele etmek, milli kültürü, milli ve manevi değerleri korumak" şeklinde yer almaktadır. Dernek "Soğuk Savaş" döneminde CIA tarafından kurdurulmuş, finansmanını ABD Büyükelçiliği ve bazı sermaye grupları sağlamıştır. Dernek Türkiye genelinde mitingler düzenlemiş, komünizm aleyhtarı gösteriler yapmış, 1977 yılında işlevini yitirdiği için kendini feshetmiştir.

    REKLAM

    Latif Erdoğan’ın 08.08.2016 tarihli CNN Türk - Türkiye'nin Gündemi isimli programdali beyanları. Ayrıca Soner Yalçın’ın 22.07.2016 tarihli Sözcü Gazetesi’ndeki köşe yazısı ile Selim Çoraklı’nın Ankara Çatı İddianamesinde yer alan ifadelerinde de aynı husus dile getirilmektedir.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi İnternet Sitesi, Diyanet İşleri Başkanlığında, Yaşar Tunagür'ün Faaliyetleri Hakkında Kurulan Senato Araştırma Komisyonu,

    TBMM İnternet Sitesi, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü raporu (10/44), https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/CumhuriyetSenatosu/10-28,44-3.pdf, Erişim: 17.05.2017.

    Ankara Çatı İddianamesi, Tanık İfadeleri.

    Ankara Çatı İddianamesi, Tanık İfadeleri.

    Ankara Çatı İddianamesi, Sekizinci Bölüm, Örgütsel İletişim.

    Ankara Çatı İddianamesi, Tanık İfadeleri.

    Ankara Çatı İddianamesi, Tanık İfadeleri.

    Ankara Çatı İddianamesi, Tanık İfadeleri.

    Halen İzmir 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Zaman Gazetesi eski yazarlarından Ali Ünal’ın Uşak Başsavcılığına verdiği ifadede, bahsi geçen arazinin Necdet Başaran’dan önce Örgütün ABD sorumlusu olan Abdullah Aymaz zamanında alındığı ifade edilmektedir. Bu da, aslında Örgüt liderinin ABD’ye yerleşme planının yukarıda tahmin edilenden çok daha eski olabileceğini göstermektedir.

    REKLAM

    Ankara Çatı İddianamesi, FETÖ Teşkilat Yapısı Bölümü.

    Gülen’in bu dönemde siyasilerle ilişkilerini iyice geliştirip güçlendirdiğinin bariz bir örneği, sıkıyönetim komutanlığının hakkındaki arama kaydına rağmen altı 6 yıl boyunca yakalan(a)mayıp 12.01.1986 tarihinde Burdur’da yakalanması, sonrasında ise Başbakan ve İçişleri Bakanı’nın araya girmesiyle 13.01.1986 tarihinde serbest bırakılmasıdır.

    Nurettin Veren, "Kuşatma: ABD'nin Truva Atı Fetullah Gülen Hareketi", Siyahbeyaz Yayınları, 2007 İstanbul, s.22

    Ankara Çatı İddianamesi, FETÖ Teşkilat Yapısı Bölümü.

    VEREN, a.g.e., sf. 30

    Ankara Çatı İddianamesi, EK-3.

    “Sınavda çıkacak soruların rüyada görülmesi” kılıfı bizzat Fetullah Gülen tarafından meşrulaştırılmış, hatta teşvik edilmiştir. Fetullah Gülen, Fasıldan Fasıla-4 isimli Nil Yayınlarından çıkan kitabın Mart 2001 baskısının 105. Sayfasında “Rüya Hakikati” başlığı altında sınav soruları ile ilgili açıklama yapmış; "Bazı kimselerin kazanacakları bir başarıyı çok önceden rüyalarında görebildiğini, gireceği imtihan sorularını bütün ayrıntıları ile müşahede edebilmekte olduklarını, rüyaların yoruma açık olduğunu, bütün bunların metafizik dünyaya inanç gereği problem olmadığını, mana âlemine kapalı olanların problemi olduğunu" anlatmıştır. Bu şekilde takipçilerine yol göstermekte, çalınan sınav sorularına izah ve zemin hazırlamakta ve bu yola teşvik etmektedir. Ayrıca sınava girecek çocuklara ve gençlere çalıntı sorular “Sınavda çıkacak F. Gülen Hocaefendi’nin rüyasında gördüğü sorular” denilerek verilmiş, ardından aynı soruların sınavda çıkmasıyla F. Gülen’in insanüstü kutsal bir varlık olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Kısacası, sadece hırsızlıkla kalınmamış, hırsızlık “keramet ve insanüstülük” olarak pazarlanmıştır. Durumdan habersiz olan çocuklar ve gençler böylece örgüte ölümüne bağlı “adanmışlar” haline getirilmiştir.

    REKLAM

    M. Fetullah Gülen, Rabbin Aciz Kulu, 9 Şubat 1998. Zaman gazetesi, 10 Şubat 1998.

    “Beşinci Kat” örgüt için özel bir anlam ifade etmektedir: Bu seviye örgüt kurumlarında Gülen’in kaldığı makam katıdır. Mahrem ve özel görülür. Örneğin; Harp akademileri ile polis akademisinden mezun olan örgüt mensubu teğmen ve komiserlere Ankara, İstanbul ve İzmir’de örgüte ait okulların beşinci katında “yıldız takma töreni” düzenlenmekte, bu törene talebe imamı katılmamakta, ancak askeri okullardan ve polis akademisinden sorumlu örgüt imamları ile kara, deniz ve hava kuvveti komutanlıklarının sorumlu imamları veya emniyet imamı katılmaktadır. Bu tören tamamen Fetullah Gülen’e özel bir tören olup, Türkiye'de iken törenlere bizzat kendisi de katılmıştır. Tören -tıpkı masonlukta olduğu gibi- gizlilik içerisinde yapılmaktadır.

    Ankara Çatı İddianamesi, İhbarlar Bölümü.

    REKLAM

    Fetullah Gülen’in 23.07.1997 tarihinde Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde Nevval Sevindi’ye verdiği röportaj.

    Örneğin 25.06.2008 tarihli “Kendim gibi döneceğim” başlıklı konuşması.

    Çeşitli örnekler için bkz. 23 Mart 2011 tarihli Zaman Gazetesinde Hüseyin Gülerce’nin “ABD anlamış ama ne yapmış acaba?” başlıklı, “Erdoğan’ın geleceği vesayetle mücadeleye bağlı” dikkat çekici cümlesini içeren köşe yazısı; 12 Eylül 2011 tarihli Zaman Gazetesinde Ali Ünal’ın "Ustalık Dönemi ile İlgili Üç Endişe" başlıklı köşe yazısı; 23 Kasım 2011 tarihli Zaman Gazetesinde Fetullah Gülen’in “Çağın Ruh Hastalığı Kibir” başlıklı yazısı.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ