Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Diyanet FETÖ Raporu: Ashab-ı Bedir'in İsimleriyle Cin Kovma

    ASHAB-I BEDİR’İN İSİMLERİYLE CİN KOVMA

    “Ben kendi müşahedemi size şöyle anlatayım. Çok sevdiğim bir

    arkadaşım ve kadın da alabildiğine mütedeyyin olduğu için, evime

    misafir gelsin de Allah’ı hoşnut edeyim; böyle coşan bir kadın

    olduğu için, içim yanıyordu. Ashab-ı Bedr’in adını götürdüm. Ben

    çok kerametlerini görmüşüm Bedir ashabının. Dedim, bunu onun

    yanına koyalım, belki Ashab-ı Bedir, Hz. Hamza bir görünüverir

    bu cinlere. Ben merdivenlerden daha çıkarken kadın bağırmaya

    başladı yukarıda. Diyorlarmış ki hoca geliyor, onun da iflahını

    keseceğiz. Ben daha girmedim eve. Tamam dedim, tuttu bizim iş.

    Ben Ashab-ı Bedr’in adını götürdüm. O trans halinde kendinden

    geçmiş, hekimler bunu çok iyi bilirler. Arkadaşım gitti. Böyle diyor

    onu şuradan göğsüne bırakıverdim. Başladı konuşmaya, duyuyoruz

    biz sesini: Niye kaçıyorsunuz? Hz. Hamza geldi diye kaçıyorsunuz

    değil mi? Ashab-ı Bedir geldi diye kaçıyorsunuz. Nasıl izah

    edersiniz bunları? Edemezsiniz ve sonra Allah’ın tevfik ve inayetiyle

    tertemiz oldu, şimdi hacca gitti bu sene…”

    “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların

    taşkınlıklarını artırırlardı.” (Cinn, 72/6) ayetinde açıklandığı üzere cinlerin insanlara

    zarar vermesi, Yüce Allah’ın açık ikazına rağmen insanların cinlere sığınıp onlarla iletişim

    kurma ve medet umma hevesleri yüzündendir. Bunun için Felak ve Nâs surelerinde

    bu duruma işaret edilerek insanların, cinlerin ve her türlü yaratığın şerrinden ve

    vesvesesinden her şeyin Rabbi olan Yüce Allah’a sığınmaları teşvik edilmiştir. Bu demektir

    ki gerçekten Allah’a iman edenler üzerinde şeytanların ve cinlerin hâkimiyeti, bir

    baskı kurması ve zarar vermesi söz konusu değildir. Şeytanın ve cinlerden şeytanların

    hâkimiyeti ve zararı sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar için söz konusudur.

    (Bk. Nahl, 16/99-100). Bu bakımdan mü’minlerin cin ve insan şeytanların her türlü

    şerrinden ve zarar vermesinden Allah’a sığınması ve onlardan korkmaması gerekir.

    Onlara hiçbir şekilde meyletmeyen ve iradesini sadece hak ve hakikat doğrultusunda

    kullanan kimseler ise cin ve şeytanlardan gelebilecek her türlü etki ve zarardan korunmuş

    olurlar. Ayrıca Hz. Peygamber’in öğrettiği bazı dualar ile muavvizeteyn surelerinin

    okunması gerektiği yönündeki bilgiler dışında muteber kaynaklarımızda başka korunma

    yollarına dair bir bilgi yer almamaktadır. Bu bakımdan Bedir ashabının adının anılması

    gibi uygulamaların herhangi bir dinî temeli yoktur.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ