Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Türk eğitiminin 2018 değerlendirme raporu çıktı. 9 ana başlıkta toplanan geniş çaplı analizlerin sonuçları eğitim camiasında uzun süre tartışılacak nitelikte. Türkiye'de öğrenciler ortalama 12.1 yıl okulda kalmalarına rağmen sadece 8.9 yıla eşdeğer bir eğitim alıyor. Raporda yer alan diğer notlara bakıldığında, temel eğitimde olması gereken 154 bin çocuk okul dışında kaldı. Türkiye 53 ülke arasında devamsızlığın en fazla yapıldığı 6. ülke oldu. Anadolu meslek programlarında 214 bin 34 kontenjan boş kaldı. Dikkat çekici bir diğer sonuç da matematik öğretmenleriyle ilgili. Alanı matematik olan öğretmenler adaylarının 50 soruluk matematik testinde doğru yanıt ortalaması 12.48.

"OKUL ODAKLI EĞİTİMDEN UZAKLAŞILDI"

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu; eğitim sistemi, sınavların öğrenci, okul ve aileye etkisi, öğretmenler, Türk eğitim sisteminin uluslararası arenadaki yeri gibi 9 farklı başlıkta topladı. Raporda öğrencilerin okul odaklı eğitimden uzaklaştığına dikkat çekiliyor. Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) sınava giriş zorunluluğunun kaldırılmasına karşın, her 100 öğrenciden 81’inin sınava girdiği ve sınava giren öğrenci sayısında beklenen azalmanın gerçekleşmediği görüldü. 127 bin 480 kişilik boş kontenjan olmasına rağmen bazı okullara öğrencilerin gitmek istemediği ve tercih edilmeyen okulların merkezi yerleştirilmeye dahil edilmesinin çelişki yarattığı üzerinde duruldu..

Raporda yer alan başlıklar ise şöyle:

12 YILLIK EĞİTİM 9 YILLIK EĞİTİME DENK

Raporda en dikkat çekici bileşenlerden biri öğrenmeye göre uyarlanmış ortalama eğitim süresi hesaplamasıdır. Buna göre, Türkiye’de öğrenciler ortalama 12,1 yıl okulda kalmalarına rağmen sadece yaklaşık 8,9 yıla eşdeğer bir eğitim almakta.

154 BİN ÇOCUK NEREDE?

Temel eğitimde olması beklenen 6-13 yaş aralığında yaklaşık 154 bin çocuk okul dışında kaldı. Her ne kadar net okullaşma oranları 6-9 yaş grubunda yüzde 98,35, 10-13 yaş grubunda ise yüzde 98,62 olsa da toplamda 6-13 yaş aralığında 153 bin 895 çocuğun okul dışında kaldığı belirlendi. Okulda olması gereken çocukların ne durumda olduğuyla ilgili net bir veri yok.

TÜRKİYE DEVAMSIZLIKTAN KALDI

PISA uygulamasının yapıldığı tarihten önceki iki hafta içinde tam gün devamsızlık yapan öğrenci oranı 2015 yılında OECD ortalamasında yüzde 20 iken, Türkiye’de yüzde 47. Bu oran Türkiye’nin 53 ülke arasında devamsızlığın en yüksek olduğu 6. ülke olduğunu gösteriyor. Devamsızlığın temelinde ise "sınav kaygısı" bulunuyor. Özellikle 12. sınıf öğrencileri devamsızlık konusunda ısrarcı görünüyor.

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ MATEMATİK SINAVINDAN KALDI

Rapora göre öğretmenlik yapmak isteyenlerden temel eğitim testinde 80 soru içinde doğru yanıt ortalaması 39. Alanı ilköğretim matematik öğretmenliği olanların 50 matematik sorusundaki doğru yanıt ortalaması 12,48 olurken, kimya branşında da 50 sorudan ortalama doğru sayısı 12,84’te kaldı.

ÖĞRENCİLER MATEMATİKTEN YOKSUN

Sadece öğretmenlerin değil öğrencilerin de matematikten yana ciddi problemleri bulunuyor. Örneğin LGS'de 8. sınıf öğrencilerinin matematik testi başarı oranı100 üzerinden 24.77. Matematik testinde öğrencilerin doğru cevap ortalaması ise 20 soruda 4,95’tir. 2018 yılında ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yer alan testlerin herhangi birinden Türkiye genelinde yüzde 50 başarı dahi yakalanamadı. İki aşamalı YKS’de ikinci aşama olan Alan Yeterlik Testi’ne (AYT) katılan öğrencilerin ortalama puanları matematikte 40 soruda 3,923; fizikte 14 soruda 0,467; kimyada 13 soruda 1,109; biyolojide 13 soruda 1,669.. Özellikle fen bilimleri sonuçları bugüne kadar gerçekleştirilen yükseköğretime geçiş sınavlarında elde edilen en düşük ortalama oldu.

ÖĞRENCİ MESLEK LİSESİ İSTEMEDİ, 214 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

Raporda yer alan istatistiklere göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ciddi sayıda boş kontenjan bulunuyor. Bu da alanda bir arz-talep dengesizliğine ve mesleki eğitim-işgücü piyasası ilişkisinin yetersizliğine işaret ediyor. 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılında Anadolu meslek programlarında 214 bin 34 kontenjan boş kaldı.

İŞSİZ ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISI, LİSE MEZUNU OLMAYANLARDAN DAHA FAZLA

OECD raporuna göre Türkiye’de 25-34 yaş aralığında olup üniversite mezunu olanların oranı son 10 yılda neredeyse ikiye katlanarak yüzde 32 oldu. Ancak işsizlik oranları incelendiğinde, Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranının (yüzde 13,1), eğitim düzeyi ortaöğretimin altında olan yetişkinlerin işsizlik oranından (yüzde 11,7) daha yüksek oluşu dikkat çekiyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri