Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Obezite ile kanser ve kanserlere bağlı ölüm riskleri arasında olan ilişkiyle ilgili İngiltere’de yapılan bilimsel araştırmada, obezite ile 36 kanser türü ve bunların alt grupları arasındaki ilişkiler incelendi. Sonuç: Obezite ile 11 kanser türü arasında ilişki bulundu!

Yrd. Doç. Dr. Erkan Yardımcı, British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

YÜZDE 9’DAN YÜZDE 56’YA ÇIKTI

“Dünyada her yıl yaklaşık 12.7 milyon yeni kanser vakası tespit edilmekte olup, yine her yıl yaklaşık 7.6 milyon kanser hastası hayatını kaybetmektedir. Bununla beraber obezite prevalansının son 40 yılda 2 kattan fazla artış göstermesi obeziteyi de önemli bir sağlık problemi haline getirdi. Obezite ile kanser gelişme riski arasındaki ilişkiye bakıldığında birçok çalışmada obez bireylerde kanser riskinin arttığı görülüyor.İngiltere’de geniş bir literatür taraması yapılarak 204 çalışmanın incelendiği meta-analizde, obezitenin çoğunlukla sindirim sistemi kanser türleriyle beraber (yemek borusu, mide, kalın bağırsak, rektum, safra yolu sistemi, pankreas), multiple miyelom, böbrek kanseri ve özellikle kadınlarda görülen endometriyum (rahim), over (yumurtalık) ve meme kanserlerini içeren 11 kanser türüne yakalanma riskinde artışa neden olduğu belirtildi. Vücut Kitle İndeksi (VKİ)’ndeki her 5 kg/m2’lik artışta erkeklerde rektum ve safra yolu kanserine yakalanma risklerini yüzde 9'dan yüzde 56'ya çıkardığı, yetişkin dönemde vücut ağırlığındaki her 5 kg’lık artışı olan kadınlarda ise menopoz sonrası meme kanseri gelişme riskinin yüzde 11 ve rahim kanseri görülme riskinin ise yüzde 21 oranında arttığı belirtildi.Bu meta-analizde obeziteyle ilişki kurulan 11 kanser çeşidinin gelişimi ve bağlı ölümler üzerindeki etkisi güçlü kanıtlarla gösterilmiş olup diğer kanser türleri ile obezite arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar devam etmektedir.”OBEZİTE AMELİYATIYLA KİLOLARDAN KURTULMAK MÜMKÜN!

Yrd. Doç. Dr. Erkan Yardımcı; obezite tedavisinde diyet, egzersiz ve ilaç tedavilerinin günümüz şartlarında malesef fayda sağlayamaması nedeniyle, özellikle VKİ 35 kg/m2 üzerinde olan bireylerde obezite ameliyatlarının önerilmesi ile etkin ve kalıcı kilo kaybı sağlanarak kanser riskinin obez bireylerde azalmasının beklenebileceğini belirtiyor.