Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargıda normalleşmeye dair takvimi belirledi. Buna göre; tutuklu ve acil işler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020’ye kadar ertelenmesine dair tedbir aynen devam edecek. Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç tüm yargısal faaliyetlerine 1 Haziran’dan itibaren başlayacak. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir de 1 Haziran itibariyle son bulacak.

HSK tarafından tüm adliyelere Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı “Yeni Normale Dönüş Eylem Planının Belirlenmesi” konulu bir yazı gönderildi. Yazıyı HSK 1. Dairesi Başkanı Halil Koç’un sosyal medya hesabı üzerinden “01.06.2020 tarihinden itibaren yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin, HSK Genel Kurulu’muzun 29.05.2020 tarihli kararı, teşkilatımıza duyurulmuştur” notuyla paylaştı. Yazıda HSK’nın yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandaşların sağlıklı bir ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etme, “yeni normale” dönüş eylem planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapma amacıyla olağanüstü gündemle toplandığı belirtildi.

İŞTE YARGIDA YENİ NORMAL TEDBİRLERİ

Toplantı neticesinde alınan kararlar yazıda şöyle sıralandı:

DURUŞMALAR 16 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK: Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16/06/2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanacak.

YARGISAL FAALİYETLER 1 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR: Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetler 01.06.2020’den itibaren başlatılacak.

1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN KAMU DAVALARI AÇILACAK: Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbirin 01.06.2020 tarihi itibariyle sonlandırılacak.

ADLİ HİZMETLER GECİKMEKSİZİN YERİNE GETİRİLECEK: Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından; suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilecek. Her bir mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığının; dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duymayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilecek.

İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN İZNE FREN: Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, 20 Temmuz 2020 tarihine kadar, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri karşılanmayacak.

SADECE 60 YAŞ ÜSTÜ KRONİKLERE İZİN: 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yalnızca altmış yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılacak. Altmış yaş üzerinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, kronik rahatsızlıklarını belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanağından istifade ettirilecek. İdari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için, mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri