Son Dakika

Piri Reis haritalarındaki sırlar açığa çıkıyor

04.11.2016 - 15:59 | Güncelleme:

Piri Reis'in, 500 yıl önce çizdiği gizemli dünya haritasında yeni bir keşif daha gün yüzüne çıktı.

 • 2 Piri Reis'in harita sırrı
  2 | 44

  Kamuoyunda uzun yıllar Piri Reis Haritası ile ilgili olarak önemli çalışmalara imza atan Araştırmacı Yazar Metin Soylu, geçen hafta güncel baskısıyla piyasalarda yerini alan "Piri Reis Haritası'nın Şifresi" adlı eserinde ilk kez Rus bilim adamlarının yıllardır iddia ettiği 'enerji ızgaraları' adlı teoriye açıklık getirdi.

 • 3 Piri Reis'in harita sırrı
  3 | 44

  Piri Reis Haritası'nda enerji ızgaralarının olduğunun altını çizen Metin Soylu, "Bu konuyu hemen tartışmaya açmak istedim. Nedeni ise uzun zamandır üzerinde çalıştığım enerji ızgaraları konusu, geçmişte Rus bilim adamları tarafından ilk kez ortaya konmuş çok ilginç bir araştırmanın ürünüdür.

 • 4 Piri Reis'in harita sırrı
  4 | 44

  Bu teori, eski Sovyetler Birliği dergisi Technika-Molodezhi'de de çıkmıştır. Makarov, Morozov ve Goncharov adlı Rus bilim adamları, dünyanın çekirdeğini gezegende olup bitenleri etkileyen büyüyen bir kristal olarak görme fikrini keşfetmişlerdir.

 • 5 Piri Reis'in harita sırrı
  5 | 44

  Bu kristalin çekirdekten gelen yayınımlara dayandığı iddia edilmektedir. Dünyanın yüzeyinin üçgen bölünmelerinin bu kristalin yaydığı dalgalarla üçgen kenarlar oluşturduğunu ve birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu belirtilmektedir.

 • 6 Piri Reis'in harita sırrı
  6 | 44

  Ayrıca bu kristalin ışınlarının ise güç alanı sebebi ile dünyanın yüzeyinde 12 ya da 20 kenarlı bir kristal yapıya benzediği değerlendirilmektedir. Piri Reis, Kitabı-Bahriye adlı eserinde rüzgar gülleri hakkında bilgi verirken satır aralarında aşağıda 'yol' diye tabir ettiği 'enerji ızgaları'nı bizlere anlatmaya çalışıyor" dedi.

 • 7 Piri Reis'in harita sırrı
  7 | 44

  Kitab-ı Bahriye cilt 1 sayfa 73'ten örnek veren Soylu, "Enerji ızgaraları teorisi ışığında Rus bilim adamlarının açıklamalarına istinaden 'Buna göre dünya ızgarasının merkezi, kristalin bir çekirdekten gelen yayınımlara dayanmaktadır.

 • 8 Piri Reis'in harita sırrı
  8 | 44

  Bu kristalin ışınlarının ise güç alanı sebebi ile dünyanın yüzeyinde 12 ya da 20 kenarlı bir kristale andırıyor.' Piri Reis Haritası'nın tümevarım metodu ile tamamlanmış halinden hareket ederek dünyanın yüzeyinin 16 kenarlı bir kristal yapıya çok benzediği gerçeğine ulaşabiliriz" diye konuştu.

 • 9 Piri Reis'in harita sırrı
  9 | 44

  SIRRI ÇÖZÜLDÜ!

  Coğrafya ve harita uzmanı ünlü Türk denizci Piri Reis'in 1513'te çizdiği Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu gösteren harita, ortaya çıkarıldığı 1929 yılında ortalığı karıştırdı. Çünkü Güney Kutbu'nun keşfi, haritanın çizilmesinden çok sonra, yani 1818'de gerçekleşmişti.

 • 10 Piri Reis'in harita sırrı
  10 | 44

  Dahası, Piri Reis'in haritası, kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerini de gösteriyordu. Ancak kıta üzerindeki buzlar, haritanın çizilmesinden tam 6 bin yıl önce erimişti.

 • 11 Piri Reis'in harita sırrı
  11 | 44

  Piri Reis Haritası günümüze kalan, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Osmanlı Kaptan-ı Derya'sı (Amiral) Piri Reis tarafından 1513'te çizilmiş olup, Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarını ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarını gösterir.

 • 12 Piri Reis'in harita sırrı
  12 | 44

  Aralarında Kristof Kolomb'a ait bir haritanın da bulunduğu yirmi kaynağı bütünleştirerek hazırlanmış, 16. yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerinin coğrafya bilgilerini içeren değerli bir tarihi belgedir.

 • 13 Piri Reis'in harita sırrı
  13 | 44

  Bu madde Piri Reis'in birinci haritası hakkında bilgi vermektedir. Piri Reis 1528'de Amerika'yı gösteren ikinci bir harita yapmıştır.

 • 14 Piri Reis'in harita sırrı
  14 | 44

  Piri Reis'in Haritasının Tesadüfen Bulunuşu
  Harita, 9 Kasım 1929'da Topkapı Sarayı'nda sarayı müzeye dönüştürme sırasındaki envanter tespit çalışmaları sürerken tesadüfen bulundu.

 • 15 Piri Reis'in harita sırrı
  15 | 44

  Alman bilim adamı Adolf Deismann (1866-1937), dönemin Milli Müzeler Müdürü Halil Ethem Eldem'in kendisine verdiği parçaları inceleyip düzenlerken eline geçen harita takımının içindeki folyoyu o sırada İstanbul'da bulunan ve Türk denizciliği

 • 16 Piri Reis'in harita sırrı
  16 | 44

  hakkında uzman olan Alman bilim adamı Paul Kahle'ye göstermişti. Eserin Piri Reis'in ilk dünya haritası olduğunu teşhis eden Paul Kahle oldu.

 • 17 Piri Reis'in harita sırrı
  17 | 44

  Prof. Kahle, harita ile ilgili inceleme sonuçlarını 1931 yılında 18. Doğubilimleri Kongresi'nde sundu. Haritanın üzerindeki notları Hasan Fehmi Bey latin harflerine aktardı.

 • 18 Piri Reis'in harita sırrı
  18 | 44

  Türk Tarih Kurumu başkanı Yusuf Akçura'nın 1937 tarihli 'Piri Reis Haritası' adlı kitabında haritayı yayımladı. Cumhurbaşkanı Atatürk, haritayı Ankara'ya getirtip bizzat inceledi ve devlet matbaasında çoğaltılmasını sağladı.

 • 19 Piri Reis'in harita sırrı
  19 | 44

  Haritanın kayıp parçalarını arama çabası sırasında Topkapı Sarayı Müdürü Tahsin Öz tarafından dünya haritası olduğu sanılan bir başka Piri Reis haritası bulunmuştur.

 • 20 Piri Reis'in harita sırrı
  20 | 44

  Piri Reis Haritasının Coğrafi Ayrıntıları
  Çizimde Batı Avrupa, Batı Afrika ve Güney Amerika'nın doğusu kolayca tanınabilir.

 • 21 Piri Reis'in harita sırrı
  21 | 44

  Atlas Okyanusunda Kanarya Adaları, Kap Verde Adaları ve Azor Adaları'nın konumları doğrudur ama biraz orantısızdırlar. Avrupa'da Fransa ve İber Yarımadası iyi çizilmiştir.

 • 22 Piri Reis'in harita sırrı
  22 | 44

  İber Yarımadası'nda gösterilen dört nehirden üçü Tagus, Guadalkivir ve Ebro olarak tanınabilir, ancak bu nehirlerin yukarı kısımlarında hatalar vardır.

 • 23 Piri Reis'in harita sırrı
  23 | 44

  Afrika kıtasında Senegal, Gambia ve Guinea, ve Fildişi Sahili'ndeki Sassandra nehirlerini tanımak mümkündür. Nijer Nehri'nin kaynağı olarak, Sahra Çölü'nde görünen göller vardır.

 • 24 Piri Reis'in harita sırrı
  24 | 44

  Kuzey Amerikanın ayrıntıları, gerçek ayrıntılarına hiç uymamaktadır. Hispanyola olarak adlandırılan ada, kuzey-güney dogrultusunda çizilip, görünüm olarak Japonya'nın 15. yy'da bilinen şekline benzer.

 • 25 Piri Reis'in harita sırrı
  25 | 44

  Güney Amerikada Brezilya'nın kuzey kıyıları gerçekle oldukça uyumludurlar. Orinoko ve Amazon nehirleri, Trinidad adası kolaylıkla tanınabilir. Amazon'un denize döküldüğü noktanın açıklarında çizilmiş olan büyük ada ise gerçekte yoktur.

 • 26 Piri Reis'in harita sırrı
  26 | 44

  Güney Amerika'nın iç bölgelerinde dağlar görünür. Rio de la Plata nehri olması muhtemel bir nehrin güneyindeki kıyı ayrıntıları Brezilya kıyılarıyla çeşitli noktalarda uymaktadır ama kıyı çizgisinin doğrultusu güney yerine doğuya doğru uzanır.

 • 27 Piri Reis'in harita sırrı
  27 | 44

  Bir sosyal paylaşım platformu olan Reddit’de zaaakk isimli bir kullanıcının aklına ilginç bir fikir geldi. Önce 30 kişiyi bir araya getirdi ve onlara hafızalarından faydalanarak bir dünya haritası çizmesini istedi.

 • 28 Piri Reis'in harita sırrı
  28 | 44

  Ancak oluşan yeni harita yepyeni bir dünya(!) ortaya çıkardı. Hayali haritaya göre Danimarka'ya bağlı olan Grönland Kuzey Amerika'nın kuzey doğusunda yer alıyor

 • 29 Piri Reis'in harita sırrı
  29 | 44

  Ancak çizilen haritada Grönland diye bir yer yok!

 • 30 Piri Reis'in harita sırrı
  30 | 44

  Kuzey Avrupa'da bir ada olan İzlanda 5 İskandinav ülkesinden biri...

 • 31 Piri Reis'in harita sırrı
  31 | 44

  Ancak çizilen haritada İzlanda diye bir ülke de yok.

 • 32 Piri Reis'in harita sırrı
  32 | 44

  Avrupa'yı Asya'ya bağlayan Türkiye'nin konumu herkesin malumu...

 • 33 Piri Reis'in harita sırrı
  33 | 44

  Belki de herkesin malumu değildir, çünkü "yok artık" diyeceksiniz belki ama haritada Türkiye de yok.

 • 34 Piri Reis'in harita sırrı
  34 | 44

  İngiltere...

 • 35 Piri Reis'in harita sırrı
  35 | 44

  Bir zamanların 'üzerinde güneş batmayan imparatorluğu' olan İngiltere'nin olduğu yerlerde yeller esiyor.

 • 36 Piri Reis'in harita sırrı
  36 | 44

  Kuzey ve Güney Amerika'nın bağlandığı bölge...

 • 37 Piri Reis'in harita sırrı
  37 | 44

  Meksika'nın olduğu Kuzey ve Güney Amerika'yı birleştiren topraklar da görmeyeli bir hayli genişlemiş.

 • 38 Piri Reis'in harita sırrı
  38 | 44

  Kızıl Deniz...

 • 39 Piri Reis'in harita sırrı
  39 | 44

  Hürmüz Boğazı...

 • 40 Piri Reis'in harita sırrı
  40 | 44

  Sular çekilmiş...

 • 41 Piri Reis'in harita sırrı
  41 | 44

  Coğrafya derslerinden bildiğimiz üzere Türkiye'nin etrafı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'le çevrilidir.

 • 42 Piri Reis'in harita sırrı
  42 | 44

  Türkiye olmayınca haliyle Karadeniz, Ege ve Akdeniz de ortalarda yok.

 • 43 Piri Reis'in harita sırrı
  43 | 44
 • 44 Piri Reis'in harita sırrı
  44 | 44

  Sonuçta Dünya'dan haberi olmayana harita çizdirince o haritada bugün Dünya'nın dört bir köşesinin IŞİD için ağzının içine baktığı Türkiye de o haritada olmuyor.


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
 • Misafir 29 Mart 2018 Perşembe 11:10
  Allahın izniyle çizilmiş o çağda bugünkü hiç bir teknikten faydalanmadan bugünkü çizime çok yakın hemde yıl 1513 ya akıllım senin gibi bilgisayarı olmadan çizilmiş eser vede tesadüfi bir şekilde bulunmuş bir eser.Atalarımızla ne kadar gururlansak azdır derim
 • Misafir 29 Mart 2018 Perşembe 10:55
  Eski haritalarda o görünen enerji çizgisi dediği şey pusulanın yönleridir, pusula dünyanın her yerinde biraz sapması olduğundan eski haritalar üzerinde farklı yerler için pusulalar çizilmiştir. Günümüz denizcilik haritalarındada pusula gösterilir ve zamana göre sapması verilir.
 • Misafir 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:33
  dünyanın düz olduğuna hala inan varsa bat ya da doğu yönünde dümdüz gitsinler bakalım çıktığı noktaya mı yoksa dünyanın ucuna mı ulaşacaklar, biraz ayaklarınız yorulacak gerçepi görene dek ama akılsız başın cezasını ayaklar çeker ne de olsa
Tüm yorumları göster(11)
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.