Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin YEP'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu bu yıl için büyüme oranı yüzde 0,3 olarak tahmin edilirken, yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin devam etmesiyle 2021'de yüzde 5,8, 2022 ve 2023'te yüzde 5 büyüme hedeflendi.

Programda, büyüme ve verimliliğe yönelik teknolojiden girişimciliğe, uluslararası doğrudan yatırımlardan e-ticarete, lojistikten il bazlı kalkınmaya kadar birçok alanda belirlenen politika ve tedbirler dikkati çekti.

Bu kapsamda, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, belirlenen tüm odak sektörlerde geliştirilerek uygulanmaya devam edilecek. Sanayileşme İcra Komitesi kurularak kamu alımları ve politikaları yoluyla üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi sağlanacak.

Bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi Ar-Ge yoğun ve yüksek teknoloji içeren sektörlere yönelik ihtisas serbest bölge uygulaması yaygınlaştırılacak.

Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

- Stratejik ürünler geliştirilecek

Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için stratejik öneme sahip aşı ile ilaç, tıbbi cihaz ve tanı kitleri geliştirilerek üretimi yapılacak. Biyoteknolojik veya biyobenzer ilaçların üretiminde kamu hastanelerinin klinik araştırma potansiyelleri artırılacak.

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu, kritik öneme sahip sektörlerde yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırmaları destekleyecek ve koordine edecek "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" hayata geçirilecek.

KOBİ'lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, dijital dönüşümlerini tamamlamalarına ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler uygulamaya alınacak.

Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, yenilikçi teknolojilerle imalat sanayinin bütünleşmesinin sağlanması amacıyla sanayide dijital dönüşüm desteklenecek.

- Girişimcilik ekosisteminin etkinliği artırılacak

Türkiye'de girişimciliğin gelişimini engelleyen sorunlar tespit edilerek girişimcilik ekosisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik çözüm odaklı bütüncül yaklaşımlar geliştirilecek.

Küresel boyutta bilinirliğe ve yüksek ekonomik değerlemeye ulaşan teknoloji girişimlerinin sayısı ihtiyaç özelinde finanse edilerek artırılacak.

Organize sanayi bölgelerinin kurumsal yapıları güçlendirilecek, doluluk oranlarının yükseltilmesine dönük çalışmalar yapılacak, altyapı ihtiyaçları ve ulaşıma yönelik sorunları hızla çözülecek.

Sanayicilerin uygun şartlarda yeni yatırım alanlarına ulaşabilmesi için altyapısı uygun, ulaşım imkanları kolay yeni sanayi alanları oluşturulacak ve planlı sanayi alanları dışında kalıp yeni yatırım yapmak isteyen sanayicilerin sorunlarının hızla çözümü sağlanacak ve yatırımları desteklenecek.

- Uluslararası doğrudan yatırım stratejisi belirlenecek

Kovid-19 salgınıyla birlikte önemi daha da artan yeni küresel yatırım eğilimleri analiz edilerek küresel yatırım pastasından Türkiye'nin daha fazla pay alması için uluslararası doğrudan yatırım stratejisi hazırlanacak.

Dönüşüm sürecinde olan küresel yatırım hareketlerinde, Türkiye'nin bölgesindeki pozisyonunu güçlendirecek, yüksek istihdam sağlayacak, ülkenin dış ticaret açığını azaltacak ve ekonomik büyümesine katkı sağlayacak teknoloji ve Ar-Ge yoğun büyük ölçekli yatırımların ülkeye kazandırılması için çalışmalar yapılacak.

E-ticaretin perakende ticaret içindeki payında dünyada ilk on ülke arasına girmek için tüketici ve üretici tarafında e-ticaret kullanımı yaygınlaştırılacak.

İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım fırsatları kalkınma ajansları tarafından tespit edilerek yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan fizibilite raporları erişime açık bir havuzda toplanacak. İl bazlı programlarla, illerin potansiyel değerlerini ekonomi ve istihdam açısından harekete geçirmeye yönelik çalışmalar yapılacak.

Lojistik Master Planı dikkate alınarak daha fazla liman, endüstriyel tesis ve lojistik merkezin yerel ağa ve uluslararası demir yolu koridorlarına bağlantısı yapılacak.

BAKMADAN GEÇME