Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
BBC TÜRKÇE
- BBC

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yapılan kapsamlı bir araştırma, Arap ülkelerinde en beğenilen yabancı liderin yüzde 51 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gösterdi. Aynı araştırmaya göre Araplar giderek dindarlıktan uzaklaşıyor.

Yaklaşık 25 bin kişiyle yapılan görüşmeler sonunda Arapların kadın hakları, göç, güvenlik ve cinsellik üzerine görüşleri derlendi.

BBC için Arab Barometer isimli araştırma ağının 10 ülke ile Filistin topraklarında 2018 sonu ve 2019 ilkbaharına kadar yürütülen anketin sonuçları grafiklerle şöyle:

- BBC

Anketin yapıldığı her ülkde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile karşılaştırıldığında en az destek buldu. 11 ülkenin yedisinde ise yarıdan fazla Erdoğan'ın yaklaşımlarına destek veriyor.

Lübnan, Libya ve Mısır'da ise Putin'in politikaları Erdoğan'dan daha fazla destek alıyor.

- BBC

2013 yılından bu yana bölgede kendini "dindar değilim" olarak tanımlayan insanların oranı yüzde 8'dem yüzde 13'e çıktı. Bu sayı 30'lu yaşların altındaki kişilerde yüzde 18'e ulaşıyor. Sadece Yemen'de bu kategoride düşüş var.

- BBC

Bölgedeki pek çok kişi bir kadının başbakan ya da devlet başkanı olmasına sıcak bakıyor. Sadece Cezayir'de bir kadının devlet başkanı olmasına olumlu bakanların oranı yüzde 50'inin altında.

- BBC

Ancak aile hayatına bakıldığında-buna kadınlar da dahil- evde son sözün erkeğe ait olması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Sadece Fas'ta ankete katılanların yarısından azı sadece kocanın son karar verici olması gerektiği görüşüne katılıyor.

- BBC

Eşcinselliğe bakışta bölge çapında çok düşük bir destek görülüyor. Sosyal anlamda daha özgürlükçü görülen Lübnan'da bile bu oran yüzde 6.

- BBC

Kimi katılımcılar "bilmiyorum" dedikleri ya da yanıtlamadıkları için her ülke için toplam 100'e ulaşmıyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki halklar için güvenlik en büyük endişe konusu. Hangi ülkenin istikrar ve ulusal güvenliğie en büyük tehdit olduğu sorulduğunda önce İsrail sonra da ABD yanıtları verildi. İran üçüncü sırada yer alıyor.

- BBC

Araştırmanın yürütüldüğü her ülkede en az beş kişiden biri göç etmeyi düşünüyor. Sudan'da bu oran nüfusun yarısı.

Göç etme isteğinin ardında ekonomik nedenler yatıyor.

Bölgeden Kuzey Amerika'ya göç etme isteğinde artış görülürken Avrupa eskisi kadar popüler olmasa da göç etmeyi düşünenler arasında listenin başında geliyor.


Metodoloji

Anket Arab Barometer araştırma ağı tarafından 10 ülke ile Filistin topraklarında 25407 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler yapılarak yürütüldü. Arab Barometer ABD'de Princeton Üniversitesi'nin bünyesinde bulunuyor. Bu Arap dünyasının görüşlerini yansıttığı için İran ve İsrail dahil edilmedi. Küveyt sonuçları çok geç gedliğinden ve Suriye'ye ise erişim zorluğundan bu iki ülke anketin içinde yer almadı.