Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Anayasa Mahkemesi (AYM), sınırına yapılan viyadükten dolayı taşınmazının değerinin düştüğü iddiasıyla açtığı tazminat davası reddedilen kişinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir'in Balçova ilçesinde Yaşar Çetinbaş adına kayıtlı taşınmazın yanına viyadük yapıldı. Çetinbaş, Karayolları Genel Müdürlüğü, ilçe belediyesi ve büyükşehir belediye başkanlığına başvurarak, otoyolun kenarında bulunan taşınmazının kamulaştırılması veya başka bir taşınmazla takas edilmesini istedi.

Başvurularına olumlu cevap alamayan Çetinbaş, üç kurum aleyhine İdare Mahkemesinde dava açarak tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme, davanın esastan reddine karar verdi. İstinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine Çetinbaş, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 35. maddesinde güvenceye alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda, başvurucunun sınırına yapılan viyadük nedeniyle taşınmazında meydana gelen zararların ortaya konulması için taşınmaz üzerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını istediği, mahkemece taleplerin reddedildiği ve mülkiyet hakkının kısıtlanmasına ilişkin zararın olmadığı yorumunda bulunulduğu anlatıldı.

Derece mahkemelerinin bu yorumu sonucunda başvurucunun, yanına inşa edilen viyadük nedeniyle taşınmazında meydana gelen zararlarını veya değer düşüklüğünü ispat etme imkanından yoksun bırakıldığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Somut olayda mahkeme tarafından keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmamış ve taşınmazın bir zarara uğrayıp uğramadığı tespit edilmemiştir. Zararının varlığını mahkemeler önünde ortaya koyma imkanı bulamayan başvurucu, mülkiyet hakkının sağladığı usule ilişkin güvencelerden yoksun bırakılmıştır. Başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklenmiştir. Bu nedenle söz konusu müdahalenin kamunun yararı ile mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozduğu açıktır. Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir."