Bursluluk (İOKBS) sınavına girecek öğrencilerin, 5,6,7,8 hazırlık sınıfı 9,10,11'nci sınıf öğrencileri olmaları gerekiyor. Bursluluk sınavı için başvurular 5 Şubat'ta başladı ve 17 Şubat'ta sona erecek. e Okul üzerinden alınacak başvurularda öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gereken hususlar bursluluk sınavı kılavuzunda yer alıyor. İşte İOKBS-Bursluluk sınavı başvurularına dair detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN (İOKBS)

Bursluluk sınavı için, sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020'de e-okul üzerinden öğrencilerin erişime açılacak. MEB tarafından sınav tarihi ise 25 Nisan 2020 saat 10:00 olarak duyuruldu. Kılavuzda yer alan bilgilere göre 3 Temmuz 2020'de Bursluluk sınav sonuçları açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI 2020 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

İOKBS-BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavı başvurusu için belirli şartları sağlamak önem arz edecek. O şartlar arasında gelir durumu ve öğrenim görülen sınıf durumu da yer alacak. İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları;

-Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

-Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî EğitimBakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başınadüşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleriesas alınacaktır.

-Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

E-OKUL MEB BURSLULUK SINAV BAŞVURUSU

 

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

a. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

b. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.

ç. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.