3. Havalimanı 'Yakıt Çiftliği'nde önemli gelişme!

09.06.2016 - 11:39 | Güncelleme:

3.Havalimanı'nın yakıt ihtiyacını sağlayacak olan "Yakıt Çiftliği" projesi için düğmeye basıldı, ÇED raporu kabul edildi

 • 1 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  1 | 109

  İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.tarafından yapılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı Yakıt Çiftliği ve Hidrant Hatları projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulundu ve nihai kabul edildi.

 • 2 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  2 | 109

  Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır.

 • 3 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  3 | 109

  Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir.

 • 4 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  4 | 109

  Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir.

 • 5 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  5 | 109

  3. Havalimanı kapsamında hayata geçirilecek yakıt çiftliği projesi için düğmeye basıldı. İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan “İstanbul Yeni Havalimanı Yakıt Çiftliği ve Hidrant Hatları Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince 8 Eylül tarihinde halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla “Halkın Katılımı Toplantısı” yapıldı.

 • 6 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  6 | 109

  4 fazda tamamlanacak 3. Havalimanı projesi kapsamında yakıt çiftliği ve yakıt iskelesi ünitelerinin inşası faz 1 kısmında yani 2017-2018 yıllarında tamamlanacak.

 • 7 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  7 | 109

  Nihai aşamada havaalanı; altı adet piste, yolcu terminaline ve uyduya (uluslararası ve iç hat); hava trafiği kontrol kulelerine, hava yolcu hareketi istasyonuna, bir adet kargo terminaline, bakım ünitesine, kargo apronuna, hangarlara ve yardımcı binalara, bir adet VIP terminaline, yakıt çiftliğine, yakıt teslimat iskelesine, itfaiye hizmetlerine, bir adet metro bağlantısına, havaalanı hizmet yollarına ve havaalanı bağlantı yollarına sahip olacak şekilde tasarlandı.

 • 8 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  8 | 109

  Projenin geliştirilmesi aşamasında, bahse konu üniteler için gerekli tasarım ve boyutlandırma çalışmaları yürütüldü.

 • 9 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  9 | 109

  Havalimanına jet yakıtı yapacak deniz vasıtalarına yer sağlayacak yakıt iskelesi ve iskele ile yakıt çiftliği arasında yakıtın taşınmasını sağlayacak boru hatları projeleri ile ilgili olarak projenin toplam 210 milyon liralık yatırımla inşa edilmesi hedefleniyor.

 • 10 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  10 | 109

  Uçaklara ikmal edilecek yakıt, yakıt çiftliğinde yer alacak tanklarda depolanacak. Proje kapsamında toplamda 10 adet yakıt tankı kurulması planlanıyor. Yakıt çiftliğinin kaplayacağı toplam alan yaklaşık 17 hektar olarak belirlendi.

 • 11 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  11 | 109

  Havalimanında yakıt depolama ihtiyacı hesaplanırken, en yoğun yolcu trafiği günü dikkate alınarak beş günlük bir yakıt miktarının elde tutulması düşünülmüş durumda.

 • 12 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  12 | 109

  Bu doğrultuda; Proje sahibi tarafından İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt talebi ve en yüksek yakıt tüketimine ilişkin temel veriler temin edildi ve proje kapsamında ihtiyaç duyulacak yakıt tahmini yapıldı.

 • 13 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  13 | 109

  Deniz yolu vasıtası ile teslim edilecek partilerin minimumda 60 bin metreküp ve en fazla 10 günlük bir teslimat süresine sahip olacağı varsayılmış durumda.

 • 14 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  14 | 109

  3. Havalimanı’nın yüksek orandaki yakıt ihtiyacını karşılamanın en uygun yöntemi olarak denizden taşıma ve jetty boru hattı ile iletme düşünülmüş. Uçaklara yakıt ikmali yeraltında bulunan hidrant hatları vasıtasıyla yakıt çiftliğinden (yakıt tanklarından) alınarak yapılacak.

 • 15 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  15 | 109

  Proje kapsamında inşa edilecek yakıt çiftliğinde yalnızca uçak yakıtı depolanacak ve bu yakıt hidrant hatları ile uçaklara ikmal edilecek.

 • 16 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  16 | 109

  Bu doğrultuda herhangi bir üretim ya da işleme faaliyeti yapılması planlanmıyor.

 • 17 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  17 | 109

  Gereksinimlere göre alma, verme, dinlendirme ve yedek/bakım için yeni yakıt çiftliği tesisinde toplam kapasitesi 300 bin metreküp olan minimum 10 tank bulunacak.

 • 18 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  18 | 109

  Gelecekte yapılacak potansiyel bir genişleme sonucunda ihtiyaç duyulacak ek tanklar, havalimanının gelecekteki büyümesine uygun olarak 2023'ten başlanarak sağlanacak.

 • 19 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  19 | 109

  Tipik bir acil durum stoku 2 ila 3 günlük olarak planlandı. Uçak yakıtının, Karadeniz üzerinden deniz yolu ile olası seyrek tedarik nedeniyle, Proje hesaplamalarına esas teşkil etmek üzere bu süre 10 gün olarak alındı.

 • 20 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  20 | 109

  Buna ek olarak, acil durum stoku normal operasyonlarda kullanılmayaca. Proje kapsamında inşa edilecek yakıt çiftliği ve hidrant sistemi ile altyapı inşaatının birbirine paralel olarak yürütülmesi planlanıyor.

 • 21 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  21 | 109

  Birbirine paralel bu işlerin tamamlanmasıyla, yakıt çiftliği tam kapasiteye ulaşacak ve toplam depolama hacmi 300 bin olacak.

 • 22 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  22 | 109

  Proje’nin toplam inşa süresi yaklaşık iki yıl olarak tahmin edilmekte ve inşaat sürecinin 2018 yılı ilk çeyreği sonunda tamamlanacağı öngörülmektedir. Yakıt çiftliği tesisi ve hidrant hatlarının havalimanı işletimi boyunca işletilmesi planlanmıştır.

 • 23 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  23 | 109
 • 24 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  24 | 109
 • 25 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  25 | 109
 • 26 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  26 | 109
 • 27 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  27 | 109

  150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olması hedeflenen 3. havalimanında inşaat çalışmaları hızla sürerken, yeni gelişmeler de peş peşe geliyor.

 • 28 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  28 | 109

  29 Ekim 2017 tarihinde hizmete girecek 3. Havalimanı'nda terminal binası için düğmeye basıldı. ÇED sürecinin başladığı İGA terminal binası yaklaşık 140 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

 • 29 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  29 | 109

  İGA terminal binası sayesinde uçakların gerekli yakıtları deniz yoluyla getirilecek. 133.580.000 TL'lik bedelle gerçekleştirilecek İGA terminal binası ile havalimanının işletme aşamalarında İstanbul'un mevcut trafik yüküne minimum düzeyde ilave yük getirilmesi planlanıyor.

 • 30 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  30 | 109

  Söz konusu proje 'terminal 1' ve 'terminal 2' olarak adlandırıldı. Terminal 1 kısmına sadece akaryakıt gemileri yanaşırken, terminal 2 isimli kısma akaryakıt, kuru yük ve genel kargo gemileri yanaşacak.

 • 31 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  31 | 109

  İGA İkmal Terminali Projesi ile;
  - 550 metre boyunda doğu dalgakıranı,
  - 175 metre boyutunda mahmuz yapısı,

 • 32 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  32 | 109

  - 4 adet bağlama dolfeni, 2 adet yaslanma ve bağlanma dolfeni ve yükleme platformu ve kedi yollarından oluşan toplam 320 m uzunluğundaki “Terminal 1” yanaşma yeri,
  - 260 metre uzunluğundaki “Terminal 2” yanaşma yeri,

 • 33 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  33 | 109

  - Limana 100 bin DWT ve 50 bin DWT’luk gemilerin yanaşabilmesi için yeterli derinliğin sağlanması için yaklaşık 300.000 m²’lik alan -17,5 metreye, yaklaşık 220 bin metrekarelik alan -15 metreye olacak şekilde toplam 520 bin metrekarelik bir alanda tarama işlemi,

 • 34 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  34 | 109

  - Yaklaşık bin 500 metre boyunca sönümleyici tahkimat yapısı yapılması planlanmış durumda. 

 • 35 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  35 | 109

  Denizde yer alan bu projenin kıyı alanı ise (kara bölgesi)  “Kıyı Rehabilite Alanı” kapsamında kalıyor. 

 • 36 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  36 | 109

  Havalimanı projesinin hayata geçmesi ile uçaklara akaryakıt ikmal hizmeti verilebilmesi için ilk fazda günde 14.000 metreküplük yakıtın temin edilmesi gerekeceği öngörülmüş durumda. Söz konusu yakıtın karayolu ile getirilmesi durumunda günlük ortalama 500 adet aracın giriş çıkış yapması söz konusu olacaktı.

 • 37 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  37 | 109

  Bu durum hem taşınan malzemenin niteliği hem de trafiğe getireceği ilave yükten dolayı riskli olarak görülmüş ve akaryakıtın deniz yolu ile getirilmesi gündeme gelmişti. Akaryakıt hem yurtiçinden hem de yurt dışından gemilerle temin edilecek. 

 • 38 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  38 | 109

  DEV GEMİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

 • 39 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  39 | 109

  Rüzgar ve dalga koşulları, zemin özellikleri, koruma alanlarına olan mesafeler gibi sebeplerden ötürü proje için en uygun yer olarak Arnavutköy sınırlarında kalan Akpınar ve Yeniköy arasında kalan sahil şeridindeki kıyı rehabilite alanı seçildi.

 • 40 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  40 | 109

  Korunaklı bir koy konumunda olan kıyı şeridine yapılacak olan iskelelerden ilki 320 metre uzunluğunda olacak ve sadece akaryakıt gemilerini ağırlayacak. 100 bin DWT ağırlığındaki dev akaryakıt gemilerine ev sahipliği yapacak terminal için derinlik 9.5 metreden 17.5 metreye indirilecek.

 • 41 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  41 | 109

  50 bin DWT ağırlığında, daha küçük gemilerin yanaşacağı ikinci terminale yakıt gemilerinin yanı sıra kuru yük ve kargo gemileri de yanaşabilecek. Bu terminal için 10 metre olan derinlik 15 metreye kadar indirilecek. Projede limana yanaşacak gemilerin kötü hava koşullarından etkilenmemesi için 550 metre uzunluğunda dalgakıran ve 175 metre uzunluğunda mahmuz ve yapılacak.

 • 42 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  42 | 109

  3.havalimanının “ ilk” yolcu salonu tamamlandı. Örnek olarak yapılan yolcu salonunda bekleme koltuklarından, yürüyen merdivenin örneklemesine, uçakların iniş kalkış saatlerini gösteren elektronik panolara kadar tüm detayları yer alıyor.

 • 43 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  43 | 109

  Bittiğinde yıllık kapasitesi 200 milyon yolcu olacağı belirtilen 3. havalimanında ana terminal binası artık yükselmeye başlarken, zemin düzeltme çalışmalarında 2 bin 200 kamyon, günde yaklaşık 1 milyon metreküp toprağı şantiye içinde bir yerden bir yere taşıyor. Projenin şu ana kadar yüzde 28’si tamamlanmış durumda.

 • 44 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  44 | 109

  PROJENİN YÜZDE 28'Sİ TAMAMLANDI

 • 45 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  45 | 109

  Başbakanlığı döneminde temeli Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde atılan 3. havalimanı artık ortaya çıkmaya başladı. Projenin şu ana kadar yüzde 28’sinin tamamlandığı belirtilirken şu ana kadar şantiye içinde 374 milyon metreküp kazı yapıldığı, 105 milyon metreküp de dolgu yapıldığı belirtildi.

 • 46 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  46 | 109

  Toplam 76,5 milyon metrekare proje alanı bulunan dev şantiyede ilk fazda yapılması planlanan yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu kapasiteli ana terminal binası artık yükselmeye başladı. 1 milyon 300 metre kare kapalı alanıyla dev binada, 18 bin araç kapasiteli katlı otopark bulunuyor. Terminal binası için 1 milyon metreküp beton, 180 bin ton demir kullanılacak. Ternimalin çatı alanı 450 bin metre kare, Terminalin cephe alanı ise 500 metre kare olacak.

 • 47 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  47 | 109

  BİR YOLCU SALONU HER ŞEYİYLE TAMAMLANDI

 • 48 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  48 | 109

  Ana Terminal binasında çalışmalar hızla sürerken, yolcuların uçağa binerken kullanacağı bir salon örnek olarak yapıldı ve tamamlandı. Dış cam kaplamalarından, içindeki tüm detayları ile tamamlanan yolcu salonunda yürüyen merdiven örneklemesi de bulunuyor.

 • 49 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  49 | 109

  Uçakların geliş ve gidiş saatlerini gösteren elektronik panolar ile uçaklara binilen körüklere giden yolcu kapılarını gösteren elektronik kapı işaretleri de salondaki yerini aldı.

 • 50 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  50 | 109

  ŞANTİYE İÇİNDE 2 BİN 200 KAMYONUN YARATTIĞI TRAFİK DİKKAT ÇEKİYOR

 • 51 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  51 | 109

  3. havalimanının şantiyesinde dev bir iş makinesi ordusu çalışıyor. Şantiye’de çalışan 2 bin 200 kamyon günde yaklaşık 1 milyon metreküp toprağı kazı yapılan alanlardan dolgu yapılan alanlara doğru taşıyor.

 • 52 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  52 | 109

  Şantiye içindeki kamyon trafiği şu anda inanılmaz boyutlarda. Dev şantiyede ayrıca 252 Ekskavatör, 60 kule vinç, 57 greyder, 124 silindir, 101 dozer, 60 eklemli kamyon, 57 tekerlekli yükleyici, 23 mobil vinç, 70 beton mikser ve 18 adet beton pompası başta olmak üzere toplam 3 bin 22 inşaat makinesi çalıştığı belirtildi.

 • 53 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  53 | 109

  ŞU AN 16 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR BU SAYI 30 BİNE ÇIKACAK

 • 54 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  54 | 109

  2016 yılının Mayıs ayı itibariyle ise bin 500 beyaz yakalı olmak üzere yaklaşık 16 bin kişinin şantiyede görev yaptığı belirtildi. Bu sayının 30 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Havalimanı inşaatında 3. faza geçildiğinde bir terminal binasının yanı sıra bir hava trafik kulesi daha inşa edilecek. Bu fazda havalimanında kuzey-güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde bir pist daha eklenecek.

 • 55 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  55 | 109

  4 FAZDA TAMAMLANACAK

 • 56 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  56 | 109

  3. havalinamı hazırlanan plana göre 4 fazda tamamlanacak. Faz 1 de, Yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan ana terminal binası, bir adet ana hava trafik kontrol kulesi, 2 adet Kuzey-Güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde A380 uçaklarının inebileceği donanımda 3.75 km ve 4.1 kilometrelik pist, 114 tanesi Ana Terminal’e yakalaşan uçak olmak üzere toplam 347 adet uçak park alanı, hangar, kargo/antrepo, catering, yer hizmetlerini sağlayan havaalanı destek tesisleri ile 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanı bulunuyor.

 • 57 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  57 | 109

  Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından faz 1’in ikinci bölümünde Kuzey-Güney doğrultusunda üçüncü bir pist daha yapılacağı belirtildi.

 • 58 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  58 | 109

  İKİNCİ FAZ

 • 59 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  59 | 109

  Yıllık yolcu kapasitesi 80 milyona ulaştığında yatırımlar başlanarak Faz 2’ye geçileceği belirtildi. 2. fazda bir adet hava trafik kontrol kulesi, doğu-batı doğrultusunda 60 metre genişliğinde A 380 uçaklarının inebileceği pist ve ilgili taksi yolları, gerekli destek tesisleri yapılacak.

 • 60 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  60 | 109

  ÜÇÜNCÜ FAZ

 • 61 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  61 | 109

   Yeni yapılacak terminal binası ile ana terminal binası arasında yolcu taşıyan sistemler yapılacak.

 • 62 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  62 | 109

  DÖRDÜNCÜ FAZ

 • 63 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  63 | 109

  Projenin 4. fazında ise bir adet uydu terminal binası, kuzey –güney doğrultusunda bir pist ve ilgili taksi yolları ve gerekli destek tesisleri yapılacak. Havalimanın ilk fazın tamamlanmasının ardından 26 Şubat 2018 tarihinde düzenlenecek bir törenle ulaşıma açılacak. Havalimanında diğer fazlar ulaşım devam ederken tamamlanması planlanıyor.

 • 64 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  64 | 109

  HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

 • 65 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  65 | 109

  3. havalimanı ve 3. köprü şantiyelerini ziyaret eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, günü 3. Köprü üzerinde işçilerle birlikte iftar yaparak sonlandırdı. Bakan Arslan konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köprü inşaatında çalışan işçilere verdiği ikramiye sözünün yerine getirildiğini söylemesi üzerine bazı işçilerden itiraz geldi.

 • 66 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  66 | 109

  Bazı işçilerin paralarını alamadığını iletmesi üzerine yetkililerden bilgi alan Bakan Arslan, ödemesi yapılmayan sadece 15 işçinin kaldığını aktardı.

 • 67 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  67 | 109

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın ilk durağı üçüncü havalimanı şantiyesi oldu. Havalimanı şantiyesine helikopterle gelen Bakan Arslan’ı Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, İstanbul Grand Airport (İGA) Havalimanları Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu ve diğer yöneticiler karşıladı.

 • 68 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  68 | 109

  "BUGÜNE KADAR 2 MİLYAR EURO HARCADIK"

 • 69 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  69 | 109

  Havalimanı inşaatı ile ilgili Arslan’a bilgi veren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, havalimanını vaad ettikleri tarihte tamamlamak için tüm güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

 • 70 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  70 | 109

  Özdemir, "Bu güne kadar yaklaşık 2 milyar Euro kaynak harcamış bulunuyoruz. Bu da fiili olarak projenin yüzde 27’sinin tamamlanmış olduğu anlamına gelmektedir" dedi.

 • 71 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  71 | 109

  Özdemir, şu ana kadar havalimanı arazisinde 374 milyon metreküp kazı yapıldığını, 105 milyon metreküp de dolgu yapıldığını söyledi.

 • 72 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  72 | 109

  Bu rakamları Atatürk Barajı ile kıyaslayan Özdemir,11 yılda tamamlanan Atatürk Barajı’nın toplam dolgu miktarının 80 milyon metreküp olduğunu ifade etti.

 • 73 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  73 | 109

  PROJENİN YÜZDE 27’Sİ TAMAMLANDI

 • 74 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  74 | 109

  Arslan, dün ve bugün yaşanan terör saldırılarına değinerek, saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi.

 • 75 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  75 | 109

  Arslan, dün ve bugün yaşanan terör saldırılarına değinerek, saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi.

 • 76 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  76 | 109

  "78 milyon bu terör belasının üstesinden her zamankinden daha güçlü olarak geleceğiz" diyen Arslan "Biz özellikle acımızın olduğu günde şantiyeye geldik. Buradaki mesaj; herkese ve her şeye inat Türkiye Cumhuriyeti büyük projeleriyle büyümeye devam edecektir" ifadesini kullandı.

 • 77 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  77 | 109

  3. havalimanını Gayrettepe’ye bağlayacak metro ihalesine ilişkin konuşan Arslan, "Uygulama projeleri bitti. 15 güne kadar netleşmiş olacak. Ardından ihaleye çıkacağız. Yapım süresiyle ilgili rekor bir sürede bitirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

 • 78 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  78 | 109

  Havalimanının açılış tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve sürecin bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğini belirten Bakan Arslan "Şu ana kadar projenin yüzde 27’si tamamlandı" şeklinde konuştu.

 • 79 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  79 | 109

  HAVALİMANI İNŞAATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

 • 80 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  80 | 109

  Öte yanda Mayıs ayında çekilen havalimanı inşaatının havadan görüntüleri basınla paylaşıldı.

 • 81 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  81 | 109

  76 milyon 500 bin metrekarelik inşaat alanını kapsayan projenin ilk fazının 2018 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

 • 82 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  82 | 109

  3. KÖPRÜ 2,5 AY SONRA AÇILACAK

 • 83 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  83 | 109

  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı inşaatının ardından, adının Yavuz Sultan Selim olacağı açıklanan 3. köprü inşaatına gitti.

 • 84 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  84 | 109

  Yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Ahmet Arslan, köprüde çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi. 2,5 ay sonra bağlantı yolları ile birlikte köprünün açılacağını belirten Bakan Arslan köprünün 26 Ağustos tarihinde açılacağını söyledi.

 • 85 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  85 | 109

  Arslan "En ufak bir eksiklik yok, her şey yolunda gidiyor. Projenin yetiştirilmesi konusunda bir sıkıntı yok" diye konuştu.

 • 86 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  86 | 109

  5 MİSLİ AĞAÇ DİKMEMİZ GEREKİYORDU BİZ DAHA FAZLA DİKTİK

 • 87 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  87 | 109

  Köprü ve bağlantı yolları inşaatı sırasında bu güzergahta 381 bin adet ağaç kesildiğini belirten Arslan, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yaptığımız protokole göre 5 misli ağaç dikmemiz, yaklaşık 1 milyon 900 bin ağaç dikmemiz gerekiyor. Biz ise bugüne kadar 2 milyonun üzerinde ağaç diktik. Ancak bununla da yetinmiyoruz. İlave 1,5 milyon daha ağaç dikeceğiz" dedi.

 • 88 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  88 | 109

  3418 İŞÇİYE İKRAMİYE DAĞITILDI, ÖDEMESİ YAPILMAYAN 15 İŞÇİ KALDI

 • 89 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  89 | 109

  Bakan Arslan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köprü inşaatında çalışan işçilere verdiği ikramiye sözünün yerine getirildiğini söylemesi üzerine bazı işçiler ödeme yapılmadığını iletti.

 • 90 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  90 | 109

  İşçilerin itirazları üzerine yetkilerden bilgi alan Bakan Arslan basın mensuplarını konu hakkında bilgilendirdi.

 • 91 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  91 | 109

  Arslan, "3418 işçiye Ramazan ayı öncesinde ikramiyeleri verildi. Başka yerde çalıştığı için Sosyal güvenlik kayıtlarına ulaşılamayan ve ödemesi yapılamayan yaklaşık 15 kişi var. Onların da ödemeleri yapılacak" ifadesini kullandı.

 • 92 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  92 | 109

  İŞÇİLERLE KÖPRÜ ÜZERİNDE İFTAR

 • 93 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  93 | 109

  Köprü üzerine kurulan masalarda iftar saatini bekleyen ve ezanın okunmasıyla oruç açan Bakan Arslan işçilerle sohbet etti. 

 • 94 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  94 | 109

  Yemek sonrası kürsüye çıkıp konuşma yapan Ahmet Arslan işçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.
  AA

 • 95 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  95 | 109

  İŞTE 3. HAVALİMANI'NIN GÖRÜNTÜLERİ...

 • 96 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  96 | 109
 • 97 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  97 | 109
 • 98 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  98 | 109
 • 99 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  99 | 109
 • 100 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  100 | 109
 • 101 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  101 | 109
 • 102 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  102 | 109
 • 103 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  103 | 109
 • 104 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  104 | 109
 • 105 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  105 | 109
 • 106 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  106 | 109
 • 107 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  107 | 109
 • 108 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  108 | 109
 • 109 3. Havalimanı ne zaman açılacak?
  109 | 109

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300