Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin AR-GE çalışmalarını teşvik etmek ve arttırmak amacıyla 5 yıllık toplam 203 milyon TL'lik bir bütçe ayırdı. Bu bütçeden istifade etmek isteyen şirketler AR-GE çalışması yapmak istedikleri konuyu ve projeyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna sunuyor ve Kurumun onayı ile proje gerçekleştiriliyor. Proje üretemeyip EPDK'yı bu konuda ikna edemeyen şirketler için öngörülen bütçeler ise kurum tarafından geri alınıyor.

ENERJİNİN KRİPTOLANMASI

Projeler neticesinde kayıp ve kaçakların azaltılmasına ilişkin ortaya çıkması muhtemel yatırım ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanıyor. Henüz çalışmaları süren projelerden bazıları ise şöyle:

'Enerjinin Kriptolanması', enerji hatları üzerinden yasa dışı kullanımları önlemek veya azaltmak amacı ile trafoların çıkışlarında enerji şifreleniyor. Daha sonra son kullanıcının sayacında şifrenin çözülmesi sağlanıyor. Böylece herhangi bir kaçak hattan elektrik çekildiğinde evdeki elektrikli cihazların çalışması engelleniyor. Proje ile ilgili ürün geliştirme çalışmaları sürüyor.

KAYIP VE KAÇAK ELEKTRİK İÇİN ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

'Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik İçin Önleyici Çalışmalar Projesi', dünya uygulamaları ışığında anlık ölçüm yapılarak kayıp enerjinin anında görülmesi, önlenmesi ve analiz sistemi ile kayıpların etkisinin şebeke işletiminde değerlendirilerek şebekenin esnekliğinin ve verimliliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak çalışma neticesinde uzaktan izleme yöntemi ile şebekeye giren ve çıkan enerji, merkezi bir sistem ile takip edilecek. Proje ile ilgili pilot uygulama devam ediyor.

METODOLOJİ VE YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ

'Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Gerçeğe En Yakın Teknik Kayıp Seviyesinin Belirlenmesi için Metodoloji ve Yazılım Geliştirilmesi Projesi', teknik kayıp ile teknik olmayan kayıpların ayrıştırılması ile ilgili olarak gerçek ve anlık veriler kullanılarak katalog bilgileri ve diğer kabullerin ışığında yük akışları tasarlanması, dağıtım sistemindeki teknik kayıpların belirlenmesi için algoritma ve yazılım geliştirilmesi amaçlanıyor.

SMART SEAL AKILLI ELEKTRONİK MÜHÜR SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

'Smart Seal (SMS) Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Geliştirilmesi', ölçü sistemlerinin güvenliğinin sağlanması için saha çalışmalarında yetki olmadan işlem yapılmasına izin vermeyen, yapılan işlemin kim tarafından yapıldığı bilinen ve taklit edilemeyen elektronik mühür sistemi geliştirilerek kaçak elektik kullanımında caydırıcı olunması hedefleniyor."
Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Yılmaz, "Hükümetimizin çizdiği hedef doğrultusunda ve Enerji Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde kayıp kaçak ile mücadelede önemli mesafe aldık. AR-GE konusunda henüz 5 yıllık uygulama döneminin başındayız. Projeler ilerliyor. Önümüzdeki süreçte de kayıp kaçakların azaltılmasına yönelik pek çok proje alacağız ve uyulamaya geçilmesi ile kaçakların azaltılmasında ciddi ilerlemeler sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

İHA