Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı 'Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre; Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 7,5 milyar dolar artarak 203,0 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,1 milyar dolar azalarak 19,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 89 milyon dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 319 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 774 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 17 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar dolar azalışla 13,0 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,3 milyar dolar artışla 3,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 4,6 milyar dolar artarak 151.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 293 milyon dolar azalarak 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,7'sinin dolar, yüzde 34,0'ının euro, yüzde 5,2'sinin Türk lirası ve yüzde 2,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 48,8'inin dolar, yüzde 29,7'sinin euro, yüzde 21,2'sinin Türk lirası ve yüzde 0,3'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 203,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 47,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 82,7'sini finansal kuruluşların 16,1 milyar dolar tutarındaki borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.