Nisan 2007'de hisse devir süreci tamamlanmış bankalarla birlikte sektördeki yabancı payı yüzde 22.4'e çıktı. Halka açık paylar içindeki yabancı payları da sektörün aktif toplamına göre yüzde 16.4'üne ulaştı. Bu paylar da eklendiğinde bankacılık sektöründe yabancı payı yüzde 38.8'e çıktı. Mali sektörün toplam aktif büyüklüğü 2006 sonu itibariyle yüzde 20 büyüdü ve 567 milyar YTL'ye ulaştı.

Merkez Bankası'nın mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu'nda mali sektörün genel yapısı incelendi. Buna göre, bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam etti. Geçen yılın sonu itibariyle mali sektör bir öncesi yıla göre yüzde 20 büyüdü. Mali sektör içindeki payı henüz küçük olmakla beraber, emeklilik yatırım fonlarındaki artış dikkat çekerken, portföy değeri yüzde 142 artış gösterdi.

Bankacılık sektörü verilerine göre Yapı ve Kredi Bankası ile Koçbank'ın birleşmesi ile banka sayısının 50'ye düştüğü anımsatılarak, personel sayısının da 150 bin 853'e yükseldiği kaydedildi. Sektörün toplam varlıkları, 2006'da bir önceki yıla oranla yüzde 12 reel artışla, 500 milyar YTL'ye, dolar bazında da yüzde 17 artışla 303.3 milyardan 355.5 milyara yükseldi. Türk bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün GSYİH'ye oranı, 2005'de yüzde 83.5 iken, geçen yılın sonunda yüzde 86.7'ye yükseldi. Yabancı yatırımcıların Türk bankacılık sektörüne ilgisi artarak sürüyor. Hisse devir süreci Nisan 2007 sonu itibariyle tamamlanmış bankalar da dahil edildiğinde, yabancı payı yüzde 22.4 arttı. Aynı dönemde, halka açık paylar içindeki yabancı payları, sektörün aktif toplamına göre yüzde 16.4'üne ulaştı. Bu paylar da eklendiğinde bankacılık sektöründe yabancı payı yüzde 38.8'e çıktı.

KREDİLERİN PAYI YÜZDE 46

Aktifler içinde en büyük paya sahip olan ve yıl içinde artış eğilimini sürdüren kredilerin payı 2005'te yüzde 41 iken, geçen yıl ise bu oran yüzde 46'ya çıktı. Geçen yılın sonu itibariyle, bankacılık sektörünün toplam kaynakları içinde özkaynakların payı 2005'e göre 1 puan azalarak, yüzde 12'ye düştü. Yabancı kaynaklar içinde en büyük paya sahip olan mevduatların payı 2005 yılı sonuna göre değişmeyerek, yüzde 62 seviyesini korudu.

SEKTÖRÜN KARI YÜZDE 94 ARTTI

Geçen yılın sonu itibariyle bankacılık sektörünün net karı yıllık yüzde 94 oranında artarak, 10.6 milyar YTL olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün karındaki artışta, faaliyet gelirlerindeki artış ile kredi ve diğer alacaklar karşılığındaki azalış belirleyici oldu. Faaliyet gelirlerindeki artışta, net faiz gelirindeki yükselişin yanı sıra faiz dışı gelirler arasında yer yer net ücret ve komisyon gelirlerindeki yüzde 17.9'luk artışın da etkili olduğu kaydedildi. Diğer yandan, geçen yıl faaliyet gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılama oranı da artarak yüzde 219.9 olarak gerçekleşti.

(ANKA)