Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen İş Dünyasında Kadın Sempozyumu'nda konuşan Çubukçu, ülke olarak kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata erkeklerle eşit ve tam katılım sağlayabilmelerine yönelik önemli adımların atıldığı ve bu konudaki kararlılığın yeni adımlarla güçlendirildiği umut verici bir süreçten geçildiğini söyledi.

Çubukçu, kadın sorunlarının çözümünün her alanda eş zamanlı bir çabayı, toplumun her kesiminin iş birliğini ve duyarlılığını gerektirdiğini belirterek, Türkiye'de kadın istihdamının yetersizliğinin, temel sorun alanlarından biri olarak varlığını sürdürdüğünü ve ülke genelinde 1990'da yüzde 34,1 civarında olan kadınların iş gücüne katılım oranının geçen yıl yüzde 25 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye'nin, AB-Lizbon Avrupa Konseyi'nde belirlenen standart olan yüzde 60'a ulaşabilmesi için kadın istihdam oranını yaklaşık 2,5 kat artırması gerektiğini vurgulayan Çubukçu, ''Türkiye'de kadınların yüzde 46'sının tarım sektöründe istihdam edildiğini'' ve bu sektörde kadınların çoğunlukla ücretsiz aile işçisi konumunda bulunduğunu ifade etti.

İmalat sanayinde kadın iş gücünün oldukça sınırlı olduğunu anlatan Çubukçu, şunları kaydetti: ''Oysa aynı sektörde tekstil, gıda ve hazır giyim gibi emek yoğun sanayi dalları için kadınlar halen tercih edilen iş gücü konumundadır. Yasalardaki mevcut eşitlikçi hükümlere rağmen kadınların iş gücüne katılımlarının erkeklere göre çok düşük olmasının nedenleri arasında; toplumdaki zihniyet yapısı, kadınlarımızın eğitim düzeylerinin düşük olması ve ülkemizin istihdam alanındaki ekonomik ve yapısal sorunlar öne çıkmaktadır. Bu çerçevede kadın istihdamını olumsuz etkileyen en önemli hususlardan biri, ülkemizde kayıt dışı istihdamın ulaştığı boyuttur. Türkiye'de kayıt dışı çalışan kadın oranı yüzde 66'dır. Kadınların kayıt dışı istihdamı, çözmeyi hedeflediğimiz önemli bir sorunumuzdur.''

-KADIN İSTİHDAMININ ARTTIRILMASI ÇALIŞMALARI-

Bakan Çubukçu, hükümet olarak kadın istihdamının artırılması için temel önceliklerine değinerek, bu önceliklerin hayata geçirilmesi amacıyla bakanlığının da etkin rol aldığı birçok çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

İş Yasası'nda 2003 yılında yapılan düzenlemelerle çalışma yaşamanında kadın-erkek eşitliliğinin sağlanması alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Çubukçu, ''Devletimiz, kadınların iş gücüne katılım oranlarını artırmak üzere iş gücü piyasasına girişlerini destekleyici politikalar oluşturmakta ve çeşitli önlemler almaktadır. Bu kapsamda ülkemizde çeşitli projeler ve mesleki eğitim programları yürütülmektedir'' diye konuştu.

Kadının eğitilmesinin sadece kendi gelişimine ve refahına katkı yapmadığını vurgulayan Çubukçu, sağlık, üretkenlik, çevre, alt yapı olanaklarından yararlanma, beslenme, tüketici davranışları ve istihdama katılım gibi birçok boyutta olumlu sonuçlar da doğurduğunu, daha az eğitilen ya da hiç eğitilmeyen kadınların ise hem istihdamın hem de toplumsal yaşamın dışında kaldığını söyledi.

-''ALMAMIZ GEREKEN UZUN BİR YOL BULUNUYOR''-

Bakan Nimet Çubukçu, Türkiye'de 5 yıldır başarıyla sürdürülen eğitim seferberliği ile eğitimin her kademesinde kız çocuklarının okullaşma oranının arttığını ifade ederek, ''Daha önümüzde almamız gereken uzun bir yol bulunuyor. Devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün iş birliği ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimde eşit fırsatları oluşturmak üzere atılan adımlar, bu uzun yolu çok daha kısa sürede almamızı sağlayacaktır'' diye konuştu. Önümüzdeki dönemde planladıkları kadın istihdamına yönelik çalışmalara da değinen Çubukçu, konuşmasını şöyle tamamladı: ''

Türkiye'nin kalkınmasının ve refahının olmazsa olmaz koşullarından biri, kadınlarımızın istihdama katılmalarıdır. Dolayısıyla ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlarımızın ekonomik olarak güçlendirilmesi yönündeki politikaların üretilmesi ve uygulanmasına yönelik her türlü çabanın desteklenmesi gerekmektedir. Sempozyum kapsamında İş Kanunu'nun taranması, mali ve eğitim politika önerilerinin tespit edilmesi ve bu doğrultuda hazırlanacak raporun da önemli bir rehber olacağına inanıyorum.''

(AA)