Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün gece Türkiye lehine sonuçlanan Libananco Davasını değerlendirirken,''Türkiye böyle bir sülükten, böyle bir kamburdan kurtulmuştur, kangren olmaya yüz tutmuş bir kol kesilip atılmıştır'' dedi.

Bakan Yıldız, Bolu'nun Karasu İlçesindeki Gazelle Otel'de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu davada Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin haklı bulunduğunu anımsattı.

Bakanlığı bünyesinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün mesaisinin yaklaşık yüzde 50'sini 6 yıldan bu yana Uzanlar Davasına verdiğini anlatan Bakan Yıldız, ''Diğer birçok işten belki de fedakarlık yapıp tamamen bu işe yoğunlaştık. O yüzden Türkiye böyle bir sülükten, böyle bir kamburdan kurtulmuştur. Kangren olmaya yüz tutmuş bir kol kesilip atılmıştır'' diye konuştu.

Yıldız, davanın sonucunda devlet içinde devlet olmaya çalışmanın, kuralsızlığı kural haline getirmenin er ya da geç güçlü Türkiye Cumhuriyeti karşısında ezilmek zorunda olduğunu da gösterdiğini dile getirerek, bu açıdan davanın uluslararası hukuk alanında da Türkiye'nin gösterdiği bir başarı olduğunu vurguladı.

Bakan Yıldız, ''Bu dava bugünlerde çokça tartışılan, uluslararası arenada çok fazla muvazaa haline gelen, Türkiye'nin hukuk alanındaki başarıları için önemli bir tescil olmuştur'' dedi.

"HİÇBİR SİYASİ MÜDAHALEDE BULUNMADIK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Libananco Davasına ilişkin olarak, ''Hiçbir siyasi müdahalede bulunmadık, siyaseten hiçbir şekilde müdahil olmadık'' dedi.

Bakan Yıldız, dün gece ABD'de altı yıldan beri süren Libananco davasının sonuçlandığını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uzan Grubu arasında ciddi bir problem olarak uluslararası Hakem Heyetine taşınan davada Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin haklı bulunduğunu söyledi.

Bakan Yıldız, buradan çıkartılması gereken bir çok sonuç olduğunu, özellikle söz konusu grup tarafından konunun uluslararası arenaya taşındığı bir ortamda bizim hukuk kurallarımızın son derece isabetli bir karar verdiğinin uluslararası platformda da açığa çıkmış olduğunu ifade etti.

2003 yılında söz konusu şirkete ya da hisselerine herhangi bir el koymanın olmadığını, ÇEAŞ ve Kepez şirketlerin imtiyaz haklarının feshedildiğini anlatan Yıldız, Danıştay'da davanın görüldüğünü ve kurumun kendilerini haklı bulduğunu söyledi.

''Biz hiçbir siyasi müdahalede bulunmadık. Siyaseten hiçbir şekilde müdahil olmadık'' diyen Yıldız, sürecin tamamen hukuk kuralları içinde devam ettiğini bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN YURTİÇİ GELİRİ KADAR PARA İSTEDİLER"
Yıldız, şöyle devam etti.

''Özellikle Cem Uzan'ın sayın Başbakanımıza yönelik, siyasi linç kampanyasına alet etmek üzere kullandığı bu dava böylece sonuçlanmış oldu. AK Parti hükümetlerinden önce bu arkadaşların sahtekarlıkları, yolsuzlukları, evrakta sahtecilik yaptıkları bilinmiyor değildi ama devletin, milletin haklarını koruyacak irade oluşmamıştı. Uzanlarla alakalı bu konu onların sıkça kullanmaya çalıştıkları gibi siyasi bir hareket değildir, siyasi bir üslupta değildir.''

Uluslararası platformda görülen beş davada Türkiye'den talep edilen toplam tutarın 230 milyar dolar olduğunu anımsatan Yıldız, 2003 yılında Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) toplam tutarının 230-235 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

''Vatandaşımız başına yaklaşık 3 bin dolarlık gelir talep ettiler'' diyen Yıldız, ''sahtecilik'' ifadesinin kendisinin ifadesi olmadığını, özellikle Polonya'da görülen iki davada hileli evrak kullanmakla ve sahtecilik yapmakla alakalı, suiistimal yapmakla ilgili resmi belgeler oluştuğunu bildirdi.

Yıldız, bir çok arkadaşının, bir çok insanın bu davalarla ilgili çok fazla çaba sarf ettiğini belirtti ve başta Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül olmak üzere emeği geçen herkese vatandaşlar adına teşekkür etti.

Enerji Bakanı Yıldız, ''Vatandaşımız başına, kişi başına düşen milli gelirden hemen hemen tamamını isteyen bir davadır bu. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin en büyük uluslararası davasıdır'' dedi.

ULUSLARARASI TAHKİME TEŞEKKÜR
Davayla ilgili olarak temyiz yolunun da bulunduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

'' Ama biz bu manada başta Uluslararası Hakem Heyetine, Tahkim Kuruluna sağduyularından dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda da kendilerinin sağduyularına ve her zamanki yaklaşımlarına güveniyoruz demiştik. Bu güvenimiz boşa çıkmadı. Çünkü bu, uluslararası soygun tarzında düzenlenmiş bir yapıydı. Sağ olsunlar onlar da buna göz yummadılar. Yine emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Halef selef olduğumuz Hilmi Beye de hasleten teşekkür ediyoruz.''

TAHKİM "SİZ BURADA YETKİLİ DEĞİLSİNİZ" DEDİ
Yıldız açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Yıldız, ''Temyiz yolu açık dediniz. Uzanlar, temyiz yoluna giderlerse dava uzar mı?'' şeklindeki bir soruya cevap verirken, söz konusu davanın karara bağlanmasının altı yıl sürmesinin davanın girift ve biraz problemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Eğer dava kabul edilmiş olsaydı esastan görüşülmeye başlanacağına dikkati çeken Yıldız, davanın daha giriş kısmındayken reddedilmiş olmasının kendileri için son derece önemli olduğunu bildirdi.

Bakan Yıldız, şunları söyledi:

''Onlar, imtiyaz hakkının feshedilmesinden Libananco'nun zarar gördüğünü iddia etmişlerdi. O yüzden kendilerinin yetkili olduklarını iddia ediyorlardı. Uluslararası Tahkim Heyeti şunu söyledi; (Siz burada yetkili değilsiniz. Bu hisselerin size ait olduğu bile muvazaa götürür. Bu hisseler sonradan el değiştirmiştir.) O açıdan uluslararası hukuk alanında tekrar bir temyiz yolunun olması bizi bu manada çok ciddi bir sıkıntıya uğratmıyor. Başka bir tahkim heyetiyle beraber müracaat etmeleri halinde görüşülecek ama biz uluslararası arenada özellikle hakem heyetlerinin son derece sağduyulu olduğuna ve haklı olduğumuz davada haksız görülmeyeceğimize inanıyoruz.''

Her zaman ''Biz doğru işler yapacağız ve doğru işler yaptığımız kadar da güçleneceğiz'' diye düşündüklerini belirten Yıldız, bu davanın da bunun örneklerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bakan Yıldız, vatandaşların alın terleriyle beraber toplanan vergilerden böyle bir paranın ödenmesinin vatandaşlara büyük haksızlık olduğunu düşündüklerini belirterek, Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) üçte birini tahsil etmeye çalışan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu, kendisinin kızgınlığının nedeninin de bu olduğunu ifade etti.

''Biz Somali'ye gidip harçlıklardan biriktirdiklerimizi muhtaç insanlara verebiliriz'' diyen Yıldız, ama haksız yere yolsuzluklarla evrakta sahtecilik yapılarak kendilerinden bir dolar almak isteyenlere karşı olduklarını çünkü vatandaşların bu paraları kendilerine doğru yerlerde kullanılması için emanet ettiklerini vurguladı.

Bakan Yıldız, söz konusu dava kendi haline bırakılsaydı kesinlikle bu insanların, ''bu ülkenin sülüklerinin'' mutlaka bu paraları emmek isteyeceklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HÜKÜMETLERE BOMBARDIMAN
AK Parti hükümetlerinden önceki iktidarları da eleştiren Yıldız, şöyle devam etti:

''Bunlar AK Parti hükümetlerinden daha önceki dönemlerde de doğru işler yapmadılar. Ama iradenin zayıflığı nedeniyle ÇEAŞ ve Kepez'le alakalı iki defa sabah 9'da gelip 9.15'de diğer kapıdan çıkılmıştır. El koyamamışlardır. Devletin siyasetine, emniyetine her türlü kurum ve kuruluşuna nüfuz etmiş insanlardı bunlar. Bu sahtecilik yeni bir şey değil ama son derece sıkıntılı sonuçlar doğurabilecek bir yapıdır. O yüzden ben Uluslararası Hakem Heyetinin verdiği bu kararı son derece önemsiyorum.''

Söz konusu grubun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açtığı davanın tutarının 180 milyar dolar olduğunu, temyiz yolu bulunmayan bu davanın da Türkiye lehine sonuçlandığını hatırlatan Yıldız, bu davada ortaya konulan üslubun tamamen Türkiye Cumhuriyetini düşman yerine koyan bir üslup olduğuna, karşı tarafın avukatlarının tavırlarının da düşmanca olduğuna dikkati çekti.

Yıldız, şunları kaydetti:

''Bu insanlar da bu ülkede yaşadılar, bu ülkede para kazandılar ama çifte muhasebe tutulan dünyadaki ender hadiselerden biridir. Bankacılık sistemleri de dahil olmak üzere büyük organize bir soygun ile karşı karşıyaydı. O yüzden ben Türkiye'nin önemli bir hukuki zaferidir diye düşünüyorum.''

''BAŞBAKAN KARARDAN MEMNUN''
Taner Yıldız, konuyla ilgili Başbakan Erdoğan ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine de dün akşam Başbakan Erdoğan'a bilgi verdiğini, Erdoğan'ın da kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Yıldız, bu davanın söz konusu grup tarafından büyük bir kalkan olarak kullanılmaya ve Başbakan Erdoğan'a çamur atılmaya çalışıldığını ancak başarılı olunamadığını belirtti.

Bir gazetecinin ''Bu karar 188 sayfalık bir karar. Bizimle buradan bir kaç cümle paylaşır mısınız?'' şeklindeki sorusuna cevap verirken de, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezinin bu kararının hem avukatlık büroları tarafından hem de bürokratları tarafından tekrar yorumlandığını, her türlü detayın önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Taner Yıldız, Uzan Grubunun açtığı ve daha önce Polonya'da görülen 2 davada Uzan Ailesi tarafından kontrol edilen davacı şirketin geçmiş tarihli sahte belgeler sunduğu, davanın hileli olduğu ve kötü niyetli açıldığı sonucuna varıldığını bildirdi.

Bakan Yıldız, Uzanların kırmızı bültenle arandıklarını belirtilerek, burada son durumun ne olduğunun sorulması üzerine de bu kısmın siyasi sınırlar içerisinde kaldığını söyledi.

Taner Yıldız, ''Kendisinin yeri bellidir. Burada suç işlenmiş, dava sonuçlanmış ve suçlu bulunmuştur. İadesi ilgili talep Adalet Bakanlığımız tarafından tabii ki takip edilecektir'' dedi.

KÜÇÜK HİSSEDARLARIN DURUMU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, dava süresince Kepez ve ÇEAŞ mağduru olan çok sayıda küçük yatırımcı bulunduğu ifade edilerek, bunlar için bir çözüm yolunun ortaya çıkıp çıkmayacağının sorulmasına karşılık da bu konuyla ilgili mahkemelere intikal etmiş davaların sonuçlandığını ve küçük hissedarlar aleyhine, Enerji Bakanlığı lehine karar verildiğini kaydetti.

Yıldız, hukukçularına gerekirse konuyu tekrar inceletebileceklerini, daha önce bu konuyla alakalı çeşitli görüşmeler yapan bürokratlarının yine bir kısım görüşmeler yapabileceklerini, yolun tamamen kapatılmış olmadığını ama kendileri için mahkemenin verdiği kararın bağlayıcı olduğunu ifade etti.

AA


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.