Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem 692 Sayılı Yeni KHK ile ihraç edilenler ve görevden uzaklaştırılanlar

    Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları alındı.

    Adalet Bakanlığı'nda 418 kişi ihraç edildi

    Diyanet'ten 551 kişi ihraç edildi.

    Dışişleri Bakanlığı'nda 45 kişi ihraç edildi.

    Emniyet'ten 2303 kişi ihraç edildi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan 1486 kişi ihraç edildi.

    Eski İstanbul Valisi hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

    Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi ihraç edildi.

    TRT'den 29, Jandarma'dan 235 kişi ihraç edildi.

    Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 546 kişi ihraç edildi.

    REKLAM

    Kararname ile toplam 7 bin 438 kişi ihraç edildi.

    26 Akademisyen görevine iade edildi.

    302 Akademisyen ihraç edildi.

    327 personel göreve iade edildi.

    1 öğrencinin ise öğrenciliği iade edildi.

    ABD, Kanada ve İniltere'de eğitim gören 9 öğrencinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

    344 TSK personelinin rütbesi alındı.

    Daha önce kapatılan 1 dernek ise geri açıldı.

    Eski Başbakanlık çalışanı Ali İhsan Sarıkoca görevinden ihraç edildi.

    AA'nı haberine göre, olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Buna göre, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması HakkındaKHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 5 Haziran'da kararlaştırılmıştı.

    GÖREV YAPTIKLARI TEŞKİLATA YENİDEN KABUL EDİLMEYECEKLER

    Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

    REKLAM

    Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

    Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler.

    Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeliği, sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

    PASAPORTLARI İPTAL EDİLECEK

    Ayrıca silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından da 15 gün içinde tahliye edilecek.

    Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

    REKLAM

    Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam, benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar, bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

    İADE HÜKÜMLERİ

    İlgili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgiliKHK'nin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

    Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.

    Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

    Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.

    Personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

    REKLAM

    RÜTBESİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ

    Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası alan, devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri feshedilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile haklarında işlem tesis edilenlerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, listede yer alanların rütbeleri alınacak ve emekli kimlikleri iptal edilecek.

    Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek.

    Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

    REKLAM

    Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.

    KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN TEDBİRLER

    İlgiliKHKhükümleri, söz konusu dernek bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.

    YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLER

    Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesildi.

    Bunların gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılamayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

    REKLAM

    İlgiliKHKhükümleri, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılacak.

    HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM'İN MADALYALARI ALINDI

    Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişilere 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında verilmiş madalyalar geri alınacak.

    Bu kapsamda yayımlananKHKile 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ