Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

HZ. PEYGAMBER, GÜLEN'İN VAAZINI DİNLİYOR

17.08.1987 tarihinde Salihli’de yaptığı bir konuşmada şu ifadelerle Hz. Peygamber’in
onun vaazına iştirak ettiğini iddia etmektedir:

“…Ben sizin samimiyetinize itimad ederek o mübarek ruhu eğer
iz’ac etmeyeceksem ona ait bir şeyi rahatlıkla ifade edebilirim:
Belki şu dakikada beni de hicaba gark edecek şekilde sizin de
saflarınızın arasında bulunmaktadır. Beni dinlemek üzere olmasa
bile kendi cemaatinin arasında gezmek, ağlayan gençlerin alnını
sıvazlamak, başını okşamak, elini sırtına koymak, ‘yürü evladım!’
demek için aranızda bulunmaktadır.” (1979-08-17_Gonul Dunyamizdan-03 -
İmanla gelen değişim.

09.07.1979 tarihinde İzmir Hisar Camii’nde yaptığı konuşmada da benzer ifadelere
yer vermektedir:

“… başında kapalı arz ettim, şimdi de açık arz edeyim. Namaz
kıldığımız mescide geliyorduk. Kalabalık akın akın içeriye
giriyordu diyor nâkil. Ben de içeriye giriyordum. Mahfil gibi bir
yerin merdivenlerinde bulunduğum esnada, Resûl-i Ekrem
cemaatımıza şeref verdi dediler. Mihraba doğru yanaşıyordu,
caminin daimi hatibine vaaz etme teklifini yaptılar, Yâ Resûlallah
sizin bulunduğunuz yerde olur mu bu, şeref buyurdu, mihrabın
önünde oturdular. Cemaat coştu, birisi yukardan bağırıyordu.

” (1979-07-09_Gonul Dunyamizdan-02
Muhabbet fedailerinin ozellikleri - Beraat Gecesi (Izmir-Hisar Camii)-, dk. 57:33)
Yukarıdaki pasajlarda Gülen şunu söylemektedir:

1. Hz. Peygamber, Gülen’in vaazını dinleyen cemaatin arasındadır.
2. Vaaz dinleyen gençlerin alnını sıvazlıyor ve “yürü evladım” diyor.
3. Hz. Peygamber, Gülen’e vaaz etme teklifi yapıyor.
Dinen geçerli olabilecek hiçbir bilgi kaynağına dayanmayan bu söylemlerle Gülen ya
hayal dünyasını konuşturmakta ya da bağlıları nezdinde tartışılmaz bir mevki elde etmek
için yalan üretmektedir. Zira 632 yılında vefat etmiş olan Hz. Peygamber’in (s.a.s.)
dünyada dolaşmaya devam ettiği, belli bir cemaati ziyarete geldiği; nasıl oluyorsa birilerine
(tabiatıyla Gülen’e) görünüp ona manevi payeler verdiği ve vaazına iştirak ettiği
iddiaları, İslam’ın sahih bilgi kaynaklarının hiçbirisiyle ispat edilemez. Dinî kaynaklarla
sağlaması yapılamayan öznel bilgi veya söylemler hiçbir değer ifade etmez. Ne sahabe
ne de onları takip eden örnek nesillerde Resûl-i Ekrem’in kendilerini ziyaret ettiği,
ortamlarında bulunduğu, onları takdir edip başlarını ve sırtlarını sıvazladığı gibi bir söylemin
bırakın benzerini, imasını ve izlerini bulmak dahi mümkün değildir.

40 KENDİ DİLİNDEN FETÖ ÖRGÜTLÜ BİR DİN İSTİSMARI

Kaldı ki Gülen, bu konuda net bilgiye sahip olmamanın açık tezahürü ile “Belki şu dakikada
beni de hicaba gark edecek şekilde sizin de saflarınızın arasında bulunmaktadır.”
şeklinde konuşmak suretiyle bağlılarını motive etmeye ve kendisini gizemli bir
kişilik olarak sunmaya çalışmaktadır. Gülen, vaaz ve sohbetlerine Hz. Peygamber’in
bile teşrif ettiğini vurgulayarak kendisine paye çıkarmaktadır.