Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

“İSTESEK BİZ DE CİNCİLİK YAPARDIK.”

“İstesek biz de cinlerle meşgul olabilir ve onları bazılarının üzerine
salar hatta akılları ile de oynayabiliriz. Ama hiçbir peygamber bu
yolda yürümemiş tebliğ ve irşadına bunları bulaştırmamıştır.”

ÜÇ AYLIK BİR ÇALIŞMAYLA CİNCİLİK VE MEDYUMLUK

“Şimdiye kadar ele almaya çalıştığımız ruhu geliştirmek suretiyle
gelecek adına ruhla kontak olma… keşif ve keramet… hiss-i kable’l
vuku…telepati…içten geçenleri okuma…medyumluk ve yoga…
ruh ve cin çağırma gibi hadiselere her mümin muttali olabilir.
Bunlar bazıları için üç aylık bir çalışmayla elde edilebilecek
şeylerdir.”

Keramet, salih amel sahibi bir mü’minde meydana gelen olağanüstü hâl demektir. Bu
hâl, kulun istemesiyle değil Allah’ın ikramıyla gerçekleşir.

Yoga vb. meditasyon yöntemlerine gelince bunlar özellikle Hinduizm ve Budizm’de söz
konusu olup kişiye birtakım ilahî bilgiler ve yetenekler kazandırdığı iddia edilen yöntem-
lerdir. Bir Müslümanın başka dinlere dayandığını bilerek yogayı teşvik etmesi veya yapması
İslam’ın inanç prensiplerine aykırıdır.

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde insanların, ölülerin ruhlarıyla temas kurduklarına iliş-
kin herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla ruh çağırma seanslarında, ölen kişilerin ruhları
ile irtibata geçildiğine dair iddiaların dinî bakımdan mesnedi bulunmamaktadır.
Sonuç olarak dinî konuşma adı altında mü’minleri, medyumluk, yoga, ruh çağırma gibi
İslam’ın asla tasvip etmediği bir takım uygulamalara yönlendirmenin dinî bir dayana-
ğı yoktur.