Rumlar, Türkiye’nin başta OECD olmak üzere, 9 örgüte üyeliğini herhangi bir hukuksal gerekçe göstermeden sadece siyasi nedenlerle engellediğini savunuyor. Avrupa Birliği kaynakları, Rum kesiminin de bazı alanlarda Ankara’yı engellediğini hatırlatmakla birlikte, Türkiye’nin biraz daha yapıcı olmasını bekliyor.

Şikayet mektubu, Rum kesiminin bazı müzakere başlıklarını ileride gerekçesiz bir şekilde veto edilebileceğinin bir sinyali olarak değerlendiriliyor.

Brüksel’deki diplomatlara göre Rum yönetimi, Türkiye’nin tam üyeliğini geriye dönüşü olmayan bir sürece sokacak fasılları veto etmek için zemin hazırlıyor. Fransa ile Rum yönetimi’nin özelikle “ekonomi ve para politikaları” başlığının açılmasını engelleyebileceği belirtiliyor.

NTV