Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 5678 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u, Anayasa'nın 175. maddesi uyarınca, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi.
 
ÇANKAYA'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ:

"Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER, 5678 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u, Anayasa'nın 175. maddesi uyarınca, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir.
Sayın Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasa Mahkemesi'nde dava açacaklarını ifade etmişlerdir"

PAKETTE NELER VAR

İki kez Meclis’te görüşülen ve aynen Köşk’e gönderilen Anayasa değişikliği paketinde şu düzenlemeler yer alıyor;

Genel seçimlerin 4 yılda bir yapılması, Meclis’in, yapacağı seçimler dahil, Genel Kurul’da bütün toplantılar üye tamsayısının en az üçte biri (184) ile toplanacak.

Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi, 5 yıla indirilecek; bir kimse, en fazla iki defa (5 artı 5) cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığına, TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi, 20 milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkün olacak. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçiminde aldıkları geçerli oyların toplamı yüzde Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesinden önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde de boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanacak