Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin, üniversitelerde kılık-kıyafetin serbest bırakılmasını destekleyen bildirisine destek her geçen dakika artıyor. Listedeki son gülcellemede imzalayan akademisyen sayısı 941'e yükseldi.

Akademisyenlerden karşı bildiri: Bu ayıbı ortadan kalksın

Prof. Dr. Eser Karakaş, Prof. Dr. Naci Bostancı, Prof. Dr. Levent Köker, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Nuri Yurdusev, Prof. Dr. Ümit Cizre, Doç. Dr. Şaban Çalış, Doç. Dr. Ferhat Kentel ve Doç. Dr. Vedat Bilgin'nin de imzasının bulunduğu bildiride şöyle denildi : "Öğretim üyeleri olarak bizler kılık-kıyafet konusunda yıllardır uygulanan politikaları ve son günlerde yapılan tartışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Üniversitelerin düşünce, ifade, din ve inanç özgürlükleri ile eğitim ve öğretim gibi en temel insan hakları karşısında yasakçı değil özgürlükçü bir tavır alması gereken kurumlar olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizin çağdaş uygar toplumlara yaraşır biçimde, özgürlüklerle ve bilim üretimiyle anılmasını istiyoruz. İstisnasız her demokratik ülkede olduğu gibi üniversitelerimizde de kılık-kıyafet serbestliğinin; hiçbir din, inanç, düşünce, ırk, grup ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün öğrencilere tanınması gereğine inanıyor; aksi yöndeki tüm düzenleme ve uygulamalara bir an önce son verilmesini talep ediyoruz."
 

İŞTE BİLDİRİNİN ALTINDA İMZALARI OLAN AKADEMİSYENLER
Prof. Dr. Levent Köker, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Zühtü Arslan
Prof. Dr. İhsan Dağı, ODTÜ
Doç. Dr. Şaban Çalış, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Nesin, Bilgi Universitesi
Prof. Dr. Yasin Aktay, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Ferhat Kentel, Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri Yurdusev, ODTÜ
Prof. Dr. Ümit Cizre, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Elisabeth Özdalga, ODTÜ
Doç. Dr. Nuray Mert, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Eser Karakaş, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Naci Bostancı, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mete Tunçay, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Koç, Akademisyenler Birliği Başkanı
Doç. Dr. Önder Kutlu, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, KTÜ
Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne
Prof. Dr. Atilla Yayla, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Gür, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emin Çağıran, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Selçuk Üniversitesi
Dr. Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Mor, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. M. Edip Çağmar, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. M. Akif Aydın, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Sait Gezgin, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, (E) KTÜ
Yrd. Doç. Dr. Murat Çemrek, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Remzi Çevik, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Bahadır Akın, Karamanoğlu Mehmet Bey
Yrd. Doç. Dr. Y. Ebubekir Ceylan, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Karaosmanoğlu
Prof. Dr. Halil Berktay, Sabancı Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bican Şahin, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Refik Korkusuz, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal İnat, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Murat Yel, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Atilla Acar, SDÜ
Doç. Dr. Berdal Aral, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Güven, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Burhanettin Ünem, Gazi Üniversites
Prof. Dr. Refik Turan, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Müslüm Turan, Dicle Üniversitesi
Dr. Murat Erdogan, Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Kalabalık, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Selman Türker, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Anayurt, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Cindoğlu, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Gözen
Doç. Dr. Hakan Taşdemir, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Adem Çaylak, Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Köse, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Tunç, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bilal Sambur, SDÜ
Dr. Hasan Yücel Başdemir, Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal Nas, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Aydın Karapınar, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Semra Somersan, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Erdogan, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Şahin, KTÜ
Doç. Dr. Murat Çokgezen, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. M. Arif Adlı, Marmara Üniversitesi
Dr. Ayşe Güveli
Doç. Dr. Yeşim M. Atamer, Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent Somay, Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Altun, Fatih Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayten Zara Page, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Yaman, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Tıftık, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Melek Göregenli, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Hikmet Kavruk, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. M. Tayfun Amman, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uysal, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Mazhar Bağlı, Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İlhan Akar, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Çufalı
Yrd. Doç. Dr. Teoman Pamukçu, ODTÜ
Dr. Sıtkı Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Çakır
Prof. Dr. Ali Topal, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Acar, Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ertan Aydın, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Cem Somel, ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Cevdet Akbay
Prof. Dr. Mehmet Turhan, Başkent Üniversitesi
Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Battal, Gazi Üniversitesi
Dr. Med. Dr. Phil. İlhan İlkılıç
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Tanel Demirel, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Kudret Bülbül
Doç. Dr. Muhittin Ataman, Abant İzzet Baysal
Prof. Dr. M. Emin Köktaş, DEÜ
Prof. Dr. Ramazan Çıtak, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Muhit Mert, Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret Adanır, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Salim Öğüt, Hitit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burcay Erus, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Tapramaz, Ondokuz Mayıs
Doç. Dr. Ali Savaş Çilli, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Haldun Göktaş, Gazi Üniversitesi
Dr. Engin Sarı, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan Değirmenci, Eskişehir Osmangazi
Prof. Dr. Adem Kurt, Gazi Universitesi
Yrd. Doç. Dr. Aydın Tavman, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ejder Okumuş, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Özel, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. B. Gültekin Çetiner
Yrd. Doç. Dr. Birol Mercan, Karamanoğu Mehmet
Dr. Meral Saçkan, Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart, Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi
Dr. Ahmet Kömürcü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bilen, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Bal, Gazi Üniversitesi
Dr. Mehmet Ali Güveli, 18 Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz, Ondokuz Mayıs
Dr. Vedat Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi
Doç. Dr. Musa Toğrul, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Şahabettin Yalçın, Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Yeğen, ODTÜ
Dr. Murat Tümay
Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Gürkan, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Nihat İnanç, YYÜ
Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Akın Turgut, Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Ersan Aslan, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Hüseyin Tutar
Dr. Ebubekir Şahin, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ay, Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Veysi Erken, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yonca Aslanbay, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Muhittin Acar, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Turgay Uzun, Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Talip Küçükcan, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan Yelken, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Menderes Çınar, Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, KTÜ
Dr. Faruk Alpkaya, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ergül Yaşar, Çukurova Üniversitesi
Dr. Erdoğan Uygur, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Necip Camuşcu, TOBB Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Güneş, Abant İzzet Baysal
Doç. Dr. Alaettin Kılıç, Çukurova Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zafer Tatlı, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan H. Tekin, Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Selim Erdoğan, Dicle Üniversitesi
Dr. Mustafa Yaz, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan Çetinkaya, Fırat Üniversitesi
Dr. Sinan Canan, Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öztürk, Abant İzzet Baysal
Yrd. Doç. Dr. Timur Soysal, Marmara Üniverisitesi
Dr. Sait Okumuş, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Talat Sakallı, SDÜ
Yrd. Doç. Dr. Kadir Canatan, Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Özler, Dumlupınar Universitesi
Dr. Mustafa Kanat, Abant İzzet Baysal
Prof. Dr. E. Edip Keha, KTÜ
Aslı Güneş, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Osman Solak, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Öztürk, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak, Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bacık, Fatih Üniversitesi
Dr. Levent Korkut, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Erdoğan, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. E. Şahin Çonkur, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Kemal Filiz, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Kara, Fatih Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Burhanettin Duran, Sakarya Üniversitesi
Dr. Ömer Türker
Prof. Dr. Uğur Çevik, KTÜ
Prof. Dr. Ali Erişen, Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz Kallek
Prof. Dr. Musa Eken, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bayram Işık, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Levent Yılmaz, Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serdar Aslan, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Özcan, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Doğruel, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hızır Önsoy, KTÜ
Prof. Dr. Adem Ersoy, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Çelebi, KTÜ
Yrd. Doç. Dr. Aslan Çoban, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Elif İncekara Hafalir
Prof. Dr. Hasan Yetim, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Armağan Emre Çakır, Marmara Üniversitesi
Dr. Mutlu Türkmen, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi
Dr. İbrahim Demir
Doç. Dr. M. Hamza Müslümanoğlu, Osmangazi
Yrd. Doç. Dr. Vedat Demir, Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri Yavuz, Atatürk Üniversitesi
Dr. Yaşar Yetişken, Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz Ataşoğlu, Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Aziz Kutlar, Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Cavit Bircan, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Adem Elgün, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Atici
Prof. Dr. Bülent Miran, Ege Üniversitesi
Prof. Dr Fazlı Arslan, KTÜ
Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe, Marmara Universitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç
Yrd. Doç.Dr. Ayşe Sıdıka Oktay, SDÜ
Doç. Dr. Yusuf Devran, Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Birol Akgün, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Aydan Gülerce, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Bilkent Üniversitesi
Fatih Tamer, Gaziantep Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Paker, Bilgi Universitesi
Dr. M. Emin Aydın
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zengin, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuru
Prof. Dr. Ahmet Berhan Yılmaz, Atatatürk Üniversitesi
Doç. Dr. İsmailcem B. Arpınar
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özdemir, Marmara Universitesi
Doç. Dr. Coşkun Çakır
Doç. Dr. Özkan ÜNAL, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Abdulnasır Yiner, Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay Sarı, Selçuk Üniversitesi
Dr. Gürbüz Özdemir
Yrd. Doç. Dr. İlhami Vural, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Halit Yetişir, Mustafa Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztaş, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Vildan Serdaroğlu
Prof. Dr. Aziz Polat, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Esengün, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bulur, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Atalan
Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar, Ankara Üniversitesi
Dr. Muhittin Kapanşahin, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aydın Başarır
Prof. Dr. Mesut Akgül, SDÜ
Dr. Asuman Kayhan
Doç. Dr. Osman Köse, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Erol Arcaklıoğlu
Doç. Dr. Hidayet Metin Erdoğan, Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut Kartal, Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Hamza Ateş, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Metin Boşnak
Prof. Dr. Süleyman Felek
Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal Vatansever, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Nejdet Gürkan, SDÜ
Prof. Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Vecihi Yiğit, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Pehlivan, KTÜ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özalp, Batman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr İsmail Küçük
Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özcan Yıldız, Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Naki Tütüncü, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Şerafettin Çelik, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Engin Yıldırım, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir Selçuk üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Baltacı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öcal, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Muvafık, YYÜ
Doç. Dr. Asım Balcı, Selçuk Üniversitesi
Dr. İlhan Çiftci
Doç. Dr. Kamil Kayabalı, Ankara Üniversitesi
Dr. Yusuf Suiçmez Yakın, Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir Cangızbay, Gazi Üniversitesi
Dr. Can Başkent
Prof. Dr. Bekir Batı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Keskin, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Yüksek, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Şefaettin Severcan, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Cemalettin Erdemci, YYÜ
Prof. Dr. Reşat Öngören, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Ay, Gaziantep Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Keleş, Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan
Prof. Dr. Ahmet Z. Şahin
Doç. Dr. Murat Karaöz, SDÜ
Doç. Dr. M. Emin Sakarya, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Avcı, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Said Öztürk
Doç. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Çukurova Üniversitesi
Yrd. Doç. Veli Hakkoymaz, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Hüsniye Dilek, Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dal, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Sami Karahan, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şammas Salur, Fatih Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aysel Kıyıcı, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Vahdettin Aydın, SDÜ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Selahattin İptaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Fuat Erdal, Adnan Menderes Universitesi
Doç. Dr. Nevin Karabela, SDÜ
Doç. Dr. Halit Çalış, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan, Fırat Üniversitesi
Dr. Hasan Almaz, Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Seyrek, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Meyda Yeğenoğlu, ODTÜ
Doç. Dr. Halûk Gümüşkaya, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Kasap, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Öztürk, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet İpçioğlu, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Halis Ölmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Jale Parla, İstanbul Bilgi Universitesi
Doç. Dr. Şükrü Selim Has, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım Çarman, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Yalçın Nutku, (E) YYÜ
Dr. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Orhan, Fatih Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. S. Ahmet Oymak, Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Davut Kavranoğlu
Dr. Yıldıray Topçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Abdullah Benli, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Neşet Toku, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Celal Tuncer, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahattin Samur, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hamza Yaşar Ocak, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Atilla Eroğlu, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Aydın, Düzce Tıp
Prof. Dr. Orhan Çeker, Selçuk Üniversitesi
Dr. Tansu Küçüköncü
Mustafa Uysal, Niğde Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Eyüp Nefes, Ondokuz Mayıs
Yrd. Doç. Dr. Aslan Gülcü, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Emrullah Eken, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Tarık Özkul
Doç. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Şen, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Aziz Karaoğlu, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu, Mimar Sinan
Dr. Muammer Velidedeoğlu
Doç. Dr. Gökalp Kahraman, Ege Üniversitesi
Dr. Orhan Başaran, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Baysal, İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi Keleş, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Soner Durmuş, Abant İzzet Baysal
Dr. Metin Yılmaz, Ondokuz Mayı Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğazici Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Faik Öner, YYÜ
Dr. Hülya Baki
Yrd. Doç.Dr. Mustafa Yöntem, Dumlupınar
Prof. Dr. Muhsin Koçak, Ondokuz Mayıs
Yrd. Doç. Dr. Derin Terzioglu, Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Bahadir Uğurlu, İTÜ
Doç. Dr. Tülay Artan, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Yetik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Demir, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Kılıç, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Halis Çetin, Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Beşirli, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Uğur Zülkadir, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Öztürk, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer, Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Kara, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Özdemir Alaoğlu, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Tezer, ODTÜ
Doç. Dr. Nasuh Uslu, Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Çiftçi, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Batuk, Rize Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erhan Çetin, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Nihat Ekinci, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin Bilici, Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Orhan Özbey, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Çetişli, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Abdülkadir Buluş, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Behçet Gülenç, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar Karadağ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Baki, KTÜ
Yrd. Doç. Dr. Fatih Camcı, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akman, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Menderes Gürkan, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oymak
Doç. Dr. Mustafa Zerin, Harran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Recep Birgül, Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet Doğan, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Türker, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Boynukara, YYÜ
Doç. Dr. Şefaatdin Yüksel, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Kaya, Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. İsa Telci, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muharrem Gürkaynak, SDÜ
Prof. Dr. Osman Çakmak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Koç, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal Yıldız, Rize Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Saadettin Özdemir, SDÜ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Özler, Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Semih Özeren, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Özsert, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet Çevik, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Eldoğan, Sakarya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Şenol Durgun, Gazi Üniversitesi
Doç.Dr. Şeref Kalaycı, SDÜ
Yrd. Doç. Dr. Haluk Songur, SDÜ
Doç. Dr. Recep Aslaner, İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Murathan, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynel Kılıç, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Zengin, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Sarı, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Nurettin Sonel, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Birey, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. İhsan Keleş, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya Küçük, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Celal Çakan, İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Hamdi Ağrıbağ, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sami Özcan, Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Kaya, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Ulukanlıgil, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Önder, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Habil Nazlıgül, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Özmen, ODTÜ
Dr. Emin Yılmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Durgutlu, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur Türe, Muğla Üniversitesi
Dr. Eyüp Bekir Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Önder, SDÜ
Doç. Dr. İsa Gökçe, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güner Özkan, Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Cesur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma Ayhan,
Prof. Dr. Umur Daybelge, (E) İTÜ
Yrd. Doç. Dr. M. Bahattin Kurt, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Bilal Altay, İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Okçu, SDÜ
Doç. Dr. Yılmaz Çolak, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Özkul, Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz, Çukurova
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Ondokuz Mayıs
Prof. Dr. Ali Osman Ateş, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza Aksoy, Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu, YYÜ
Doç. Dr. Hakan Karateke
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karahocagil, YYÜ
Dr. Necmettin Yurtseven, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sunu, Muğla Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Ali Gülpınar, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Necdet Gök, Nevşehir Üniversitesi
Doç. Dr. İrfan Kaymaz, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen, Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru, Uludağ Üniversitesi
Dr. İsmail Şahin, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hayri Dayıoğlu, Dumlupınar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Özdemir, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. H. Tekin Gökmenoğlu, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet Hasenekoğlu, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yüksel Metin, SDÜ
Prof. Dr. Orhan Atalay, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan Kara, Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Sair Kahraman, Niğde Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kadir Ertoğral, TOBB
Yrd. Doç. Dr. Yücel Ünal, Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan İmal, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Sarı, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Fadıl, Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selahattin Arslan, KTÜ
Prof. Dr. Selim Sivrioğlu, GYTE
Prof. Dr. Sibkat Kaçtıoğlu, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Rize Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Karamanoğlu
Prof. Dr. Yahya Güzel, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bahtiyarca, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Kabaklı, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Çelik, Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Koç, Rize Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz Konca
Doç. Dr. Celalettin Vatandaş, KTÜ
Yrd. Doç. Dr. Osman Keskiner, Ondokuz Mayıs
Doç. Dr. Hüseyin Certel, SDÜ
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Gaziosmanpaşa
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Karabulut, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Hamit Yıldız, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Çiçek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Yıldırım, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Karslı, Rize Üniversitesi
Dr. Hüseyin Özaslan, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Zeki Oğurtan, Selçuk Üinversitesi
Doç. Dr. Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Koşal
Doç. Dr. Zekeriya Pak, Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Münir Oktay, Atatürk Üniversitesi
Dr. Necdet Demirhan, Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Koşar, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Nuh Boyraz, Selçuk Üniversitesi
Dr. Mustafa Abasıyanık, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Sedat Aktan, SDÜ
Prof. Dr. Ahmet Özel, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Saydam, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Turan Karataş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Selami Serhatlıoğlu, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Yılmaz Bingöl, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Genç
Doç. Dr. M. Salih Arı
Doç. Dr. Metin Güngörmüş, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Kösem, YYÜ
Dr. Adnan Akın, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Ali Akay, Dicle Üniversitesi
Dr. İhsan Toktaş, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Mükremin Apaydın, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bal, YYÜ
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Eskikurt, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kılıç, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Alparslan Özyazıcı, Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir Karlık, Fatih Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ercan Ergün, GYTE
Prof. Dr. Hüseyin Çoksen, YYÜ
Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Memduh Gezici, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Bayat, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nusret Şekerdağ, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. M. Vedat Pazarlıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nazif Tok, Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. Mete Gündoğan
Doç. Dr. Osman Yiğit
Dr. Hayrullah Yılmaz, Dicle Üniversitesi
Dr. Mehmet Özkan, Erciyes Üniversitesi
Dr. Şenol Yıldız, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nihat Döngel, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Kayacık, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Geçit, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Akdoğan, Rize Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Ölçücü, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sami Ağaoğlu, YYÜ
Prof. Dr. Cafer Marangoz, Ondokuz Mayıs
Doç. Dr. Mustafa Dördüncü, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin Kalyoncu, Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alıcı, Rize Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Özbay, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zafer Erginli, Rize Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Atilla Arkan, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ender Erdoğan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kolip, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Bolat, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Tüzen, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Kaya, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, Muğla Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Latif Tokat, Rize Üniversitesi
Doç. Dr. Giray Topal, Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muhsin Doğan, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Yayla, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erdinç Ahatlı, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Üniversitesi
Prof. Dr. Saffet Köse, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Aydın Yakar
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özçelik, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cihan Alkan, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Uslan, Gazi Üniversitesi
Dr. Ali Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Öz, Marmara Üniversitesi
Dr. Davut İltaş, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Necmettin Maraşlı, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Neşet Arslan, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Gerçekçioğlu
Dr. Nejlet Filiz, Uludağ Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özşenerli, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar Eren, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülkadir Yıldız, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zafer Kartal, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Nebi Bozkurt, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Osmangazi
Prof. Dr. Davut Yaylalı, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saraç, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Ayık, Rize Üniversitesi
Dr. Aytürk Keleş, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Şimşek, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Kurtaran, GYTE
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Yavuz, Rize Üniversitesi
Doç. Dr. Eşref Taş, Harran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Nevzat Uyaroğlu, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Hamdi Temel, Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şevket Alp, YYÜ
Doç. Dr. Mustafa Değirmenci, Harran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin Yaman, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Polat, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar T. Hondur, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Suna Başak, Gazi Üniversitesi
Dr. Selçuk Özdağ, Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Şimşek, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selami Özcan
Prof. Dr. Burhan Aslan, Namık Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tahir Kahraman, Eren Üniversitesi
Prof. Dr. Hazma Aktan, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Şakir Aydoğan, Atatürk Üniversitesi
Dr. Murat Memiş, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Naci Çağlar, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Raif Parlakkaya, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Güneş, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Canatar, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Harun Taşkın, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan Budak, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Onsekiz Mart
Doç. Dr. Ahmet Özel
Prof. Dr. Mustafa Saatçi, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Rüstem Keleş, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Atamanalp, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Sinan Başar, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Çetin, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şan, Sakarya
Doç. Dr. Uğur Yavuz, Atatürk Üniversitesi
Prof. Ali Ünal Erdem, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Lütfi Saltabaş, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kutanis, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman Demirci, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu, İ.T.Ü.
Doç. Dr. Sait Eren San, GYTE
Yrd. Doç. Dr. Hasalettin Deligöz, Pamukkale
Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. M. Kemal Özsay, Gaziosmanpaşa
Prof. Dr. Zekeriya Altuner, Gaziosmanpaşa
Doç. Dr. Sinan Marufoğlu, Celal Bayar
Prof. Dr. Ali Kalender, (E), KTÜ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat Sarıcoğlu, Kırıkkale
Yrd. Doç. Dr. Haşim Akça, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Necdet Yıldız, Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Ahmetoğlu, KTÜ
Prof. Dr. Erdoğan Fıratlı, (E), Osmangazi
Yrd. Doç. Dr. Fatma Açık, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nimet Kabakuş, Fırat Üniversitesi
Dr. Ahmet Küçük, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nafi Yalçın, Maltepe Üniversitesi
Doç. Dr. M. Macit Kenanoğlu, Fatih Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Erdem, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Alim Yıldız, İTÜ
Yrd. Doç. Dr. Ali Soylu
Doç. Dr. Naim Kapucu
Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Şükrü Özen
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tabak, Rize Üniversitesi
Doç. Dr. Adnan Aslan
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ondokuz Mayıs
Doç. Dr. Şener Demirel, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Beylü Dikeçligil, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kara, YYÜ
Dr. Mehmet Çelebi, Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Ayaz, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Akçil, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Durmuş Deveci, Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nesime Ceyhan, Gaziosmanpaşa
Doç. Dr. Bilgehan A. Gökdağ, Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Birol Soysal, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Durmuş Günay, Kara Elmas Üniversitesi
Dr. Mehmet O. K. Kapıcıoğlu, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Yüksel
Prof. Dr. Mustafa Berktaş, YYÜ
Prof. Dr. Ali Çelik, Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Adnan Parlak, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Özsoy, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Muğla Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Çelebi, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Demircan, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Kurtsoy, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman,Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Rıza Aydın, Ondokuz Mayıs
Prof. Dr. Mehmet Akbaba
Prof. Dr. Fikret Çelebi, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hulusi Kılıç, Dicle Üniversitesi
Dr. Bilal Çakıcı, Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bahri Türen, SDÜ
Prof. Dr. Turan Koç, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan Çevik, Muğla Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akçil, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Şimşek, Namık Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Tekeoğlu, YYÜ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Uzun, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kırkpınar, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. A. Kerim Kar, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hakkı Acun, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hayrettin Akdeniz, YYÜ
Prof. Dr. Bahattin Tunç, SDÜ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çığlı, İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Necmettin Akdeniz, YYÜ
Prof. Dr. Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Büşra Nur Polat
Prof. Dr. M. Metin Belviranlı, Selçuk Üniversitesi
Dr. Abdurrahman Daş, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Gümüş, Ondokuz Mayıs
Doç. Dr. Recep Bozlağan, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Bünyamin Şahin, Ondokuz Mayıs
Prof. Dr. Etem Köklükaya, Sakarya üniversitesi
Doç. Dr. Yılmaz Can, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nahit Emanet, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. A. Turgay Kurultay, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Peker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Nevzat Can, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Kizirgil, Fırat Üniversitesi
Hüseyin İskender, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Kelestimur, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Emel Köseoğlu, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Köse, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Koç, Mustafa Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, Harran Üniversitesi
Dr. İhsan Yılmaz
Prof. Dr. Abdullah Yıldız, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus Çengeloğlu, Selçuk Üniversitesi
Dr. Doğan Işık
Doç. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Rize Üniversitesi
Dr. Zekeriya Şimşir, Selçuk Üniversitesi
Dr. İsmail Erper
Doç. Dr. Hasan Karabulut, Rize Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Koç, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cahid Baltacı, Marmara Üniversitesi
Dr. Halil Özcan, Harran Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Erdoğan, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan Pehlivan, İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nimetullah Akın, Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Arifoğlu, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Turhan Kaçar, Balıkesir Üniversitesi
Prof.Dr. Kadir Aydın, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Avcı, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar Yücesu, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Aydın, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Karaca , Kocatepe Üniversitesi
Prof.Dr.Ulvi Avcıata, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof.Dr.Sait Bilgiç
Dr. Süleyman BERK
Doç Dr Mehmet Tokaç, Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr.Bülent Müngen, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Murat Pala, 7 Aralık Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Dr. Turan Kayaoğlu
Prof. Dr. Hasan Türedi, KTÜ
Yrd. Doç. Dr. Tamer Kahveci
Prof.Dr.Mehmet Kılınç, Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, YTÜ
Doç. Dr. Ahmet Tutar, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat Uzun, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Azimli, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı, Rize Universitesi
Dr. Musa Erkaya, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Türk, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Hayati Aydın
Doç. Dr. Abdülkerim Ünalan, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal Saklan, Selçuk Üniversitesi
Doç Dr. Ömer Varol, Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Ağar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. T. Ahmet Serel, SDÜ
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Demir, Muğla Üniversitesi
Dr Erdal Biber
Prof. Dr. Suat Yıldırım, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Dicle Universitesi
Doç. Dr. Zeki Parlak, Marmara Ünivesitesi
Yrd.Doç.Dr. Kürşat Ayan, Sakarya Üniversitesi
Dr. Mahmut Gündeşli
Prof. Dr. Davut Aydüz, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yücel Öksüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Sıddık Korkmaz, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih Yılmaz, Rize Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Koyunbakan, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kara, Fatih Üniversitesi
Dr. Yusuf Ziya Gürtaş
Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Universitesi
Doç. Dr. Selim Kutlu, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Selim Yavuz, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Cabir Terzioğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeşilyurt, YYÜ
Prof. Dr. Kadir Aydın, Çukurova Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Etem Levent, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Sedat Yazıcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç.Dr.İbrahim Sarıoğlu, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Rifat Atay, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Ulvi Avcıata, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersoy
Prof. Dr. Yusuf Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tunçtürk
Prof.Dr. Durmuş Bozkurt, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aslı Yazıcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bedirhan, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Korkut, Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Necati Türedi, KTÜ
Doç. Dr. Ahmet Duran, Selçuk Üniversitesi
Doç Dr. Ömer Varol, Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Vedat Demir, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Osman Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uzman
Prof. Dr. M. Bekir Selçuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Selçuk Özdağ, Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr.Necmettin Çıkılı, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mümin Küçük, Ege üniversitesi
Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Cevdet Coşkun, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülcemal Işık, KTÜ
Doç. Dr. Hamit Akbulut, Atatürk Üniversitesi
Dr. Serdar Orhan, Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kurt, Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan Oktay, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Burhanettin Kuruşcu
Doç. Dr. Alaattin Kızıltan, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Özdalyan, Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Durmuş Deveci, Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. İsmail Ekici
Doc. Dr. Mustafa Baloglu, Gaziosmanpasa Universitesi
Dr. Ersel Obuz, Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bulgurcu, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Alaittin Hastaoglu, GYTE
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Usta, Gazi Universitesi
Yrd. Doç. Dr. Erdal Bekiroğlu, Abant İzzet Baysal
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Y. Doç.Dr. İzzettin Ulusoy, Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Afyon, Selçuk Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Savaş Genç, Fatih Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Ömer Faruk Noyan, Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Apaydın, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Yüksel Yılmaz, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Salih Çift, Uludağ Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Erol Eroğlu, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Sedat Yazıcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğu, Gazi Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Aslı Yazıcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Görgülü, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut Arslan, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi
Y.Doç. Dr. Mehmet Sandalcı, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ergin Kısakürek, İstanbul Üniversitesi
Doç Dr. Şaban Sağlık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Y.Doç. Dr. Şahin Köktürk
Prof. Dr. Erdoğan Fıratlı, Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Demirok, YYÜ
Prof. Dr. Nükhet Esen, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Şener Demirel, Fırat Üniversitesi
Dr. Hasan Yavuz,
Y. Doç. Dr. Mustafa Türkboyları, Yeditepe Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Mustafa Aktaş, Ordu Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Erdal Bekiroğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Birol Soysal, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi
Dr. Selçuk Özdağ, Muğla Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Veysel Aslantaş, Erciyes Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Hikmet Koyunbakan, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Demircan, Harran Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Ali Osman Kurt, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Müngen, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk Halkacı, Selçuk Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Murat Taşdemir, Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Necdet Subaşı, Muğla Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Mesut Erşan, Osmangazi Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Fettullah Akın, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Gülşen, Dicle Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Ferhat Sayım,
Doç. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Musa Alp, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ziya Yılmazer, Marmara Üniversitesi
Dr. Nurgün Kul Parlak
Doç. Dr. Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Gök, Selçuk Üniversitesi
Dr. Osman Ceyhan, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre Pakdemirli
Doç. Dr. Rahim Acar, Marmara Universitesi
Dr. Yusuf ali tandoğan, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fuat Boyacıoğlu, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Okan Şirin, Gaziantep Universitesi
Dr. Ali Köse, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir, (E) Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahraman
Prof. Dr. Adnan Demircan, Harran Üniversitesi
Dr. Alpaslan Görücü, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Nebi Yılmaz, YYÜ
Dr. H. Murat Arabacı, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Murad Aktan, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Fethi Güngör, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Keleş, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Atakan Kurt, Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir Pekmez, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Soysaldı
Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. M. Adnan Öztürk, Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Galip Önal, Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet E. Kideys, ODTÜ
Doç. Dr. Hakan Kırımlı, Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Yildiz
Prof. Dr. İsmail Fidan
Prof. Dr. Osman Doğru, Fırat Üniversitesi
Dr. Mehmet Çevik, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Ünver, Sakarya Üniversitesi
Dr. Osman Şadi Özkul, (E) Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Okka, Selçuk Üniversitesi

Zaman