Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),hakim ve savcıların derece yükselmesi esaslarına ilişkin ilke kararında önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre, yargı mensuplarının terfilerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına sebebiyet verip vermediklerine de bakılacak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK, Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı, 5 Nisan 2017’de yayımladı. Bu karar ile hakim ve savcıların terfisi sırasında, “ahlakî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, hâl kâğıtları ve sicil fişleri” gibi kriterlere bakılıyordu.

YARGI REFORMU HEDEFİYDİ

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Mayıs 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde bu konuda da bir hedefe yer verildi. Bu hedef, “hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfi incelemesi ve denetimlerinde AYM ve AİHM kararlarına uygunluğun gözetilmesi” ifadeleri ile belgede yer buldu.

HSK O ADIMI ATTI

HSK bu hedefin hayata geçirilmesi için beklenen adımı attı. Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı’nın, yükselme esaslarını düzenleyen 6. maddesinde değişikliğe gidildi. Karara, “Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri temelinde; AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nce incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri” hükmü eklendi.

TERFİLERDE DEĞERLENDİRİLECEK

Bu değişiklik sonrası, yargı mensuplarının terfilerinde, verdikleri kararlarla AİHM ve AYM’de ihlal kararına sebebiyet verip vermediklerine de HSK tarafından değerlendirilecek.