Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Ankara İstinaf'tan flaş karar! O parklarda 1 TL'ye son! - Haberler

    otopark

    Kira sözleşmesine dayanarak otopark işletmeciliği yapan BUGSAŞ Spor Kulübü A.Ş., Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 12 Mart 2018 tarihli tüm otopark ücretlerinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL olmasına ilişkin kararını yargıya taşıdı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, 19 Nisan'da "kararda hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle davayı reddetti. Bunun üzerine şirket, mahkemenin kararını, belirlenen ücretin ölçülü ve orantılı olmadığı, kazanılmış haklara aykırı olduğunu ileri sürerek, istinaf mahkemesine götürdü.

    ŞİRKET KARARI İSTİNAF'A TAŞIDI

    İstinaf talebini görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, davanın, ABB Meclisi'nin 12 Mart 2018 tarihli kararının iptali istemiyle açıldığını belirterek, "Davacının kira sözleşmesine dayalı olarak otopark işletmeciliği yapmakta olduğu ve dava dilekçesinde yer alan iddialarından dava konusu işlemin kiracılık ilişkisiyle işletenlere yönelik kısmının iptalinin istenildiği otopark anlaşıldığından inceleme ve değerlendirmenin kiraya verilen yerlere hasren yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

    REKLAM

    MAHKEME, KİRACILARI HAKLI BULDU

    BUGSAŞ Spor Kulübü A.Ş.'yi haklı bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, 6 Kasım'da, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin verdiği 'ret' kararının kaldırılmasına, dava konusu olan 1 TL'lik otopark ücreti işleminin de iptaline karar verdi. Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 6 Kasım'da oy birliği ile alınan kararda, Büyükşehir Belediyesi'ne önceki dönem ücret tarifelerinin ve 1 TL’lik ücret tarifesi belirlenirken hangi kriterlerin esas alındığının sorulmuş olmasına rağmen belediye tarafından ücret belirlemesi yapılırken hangi sayısal ve somut verilere dayandığının açıkça ortaya konulamadığı belirtildi.

    ZORLA TAHLİYE İDDİASI

    Kararda, "Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarının tarihlerine, bu kararlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara ve davacının dava konusu Belediye Meclis kararı ile ücret yönünden otoparkların işletilemez hale getirilerek, işleticilerinin tahliyeye zorlandığı yolundaki iddiasına bakıldığında söz konusu Büyükşehir Meclis kararında maksat yönünden de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna da varılmıştır.

    İŞLETME HAKKINA ZARAR VERİLEMEZ

    Belediyenin kendisine ait olan otoparkların ücretlerini istediği gibi belirleme konusunda yetkisi olduğu noktasında duraksama bulunmamakta ise de, sözleşme ile belediye tarafından işletmesi devredilen otoparklar için ancak işletme hakkını elinde bulunduran kişilerin sözleşme hükümlerine aykırı olmayacak ve işletme hakkına zarar vermeyecek şekilde belirleme yapabileceği sonucuna varılmıştır."

    'KAMUSAL YARARIN SAĞLANAMAYCAĞI SONUCU'

    Kararda ayrıca, "Otoparkların bir saate kadar ücretsiz kullanımının sağlanmasının kısa süreli park etme ihtiyacına cevap vererek trafik akışını rahatlattığı ve otopark kullanma alışkanlığını yaygınlaştırdığı açık olmakla birlikte, söz konusu otoparkların 24 saate kadar 1 TL olarak ücretlendirilmesinin zaman kısıtlaması olmaksızın kullanımına olanak sağlanmış olması ile kısa süreli otopark kullanımlarının giderek azalması sonucunu doğurarak bu durumun da trafiği olumsuz etkileyeceği ve hizmetin gerektiği gibi işletilemeyerek kamusal yararın da sağlanamayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ