Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın onayından geçen 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanuna ek madde getirilerek, gerekli izin ve belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar 50 bin ila 250 bin TL arasında bir ücret ödemekle cezalandırılacak. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştiği iş yerlerindeki çalışmalar bir aydan altı aya kadar durdurulacak. Suçun devamı halinde ise sürekli olarak durdurulacak.

AOÇ'NİN BAZI BÖLÜMLERİNİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DEVREDİLMESİ KARARI

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin bazı kısımları, AOÇ Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokolle, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapıların inşaatını yapmak üzere 29 yıllığına bedelsiz olarak Belediye’ye tahsis edilecek.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda yapılan değişiklikle, oda kuruluş yeter sayısına ulaşamayan yerlerdeki esnaf ve sanatkarların kayıtlarını birlik marifetiyle tutmalarının yolu açıldı. Esnaf ve sanatkarlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açan birlikler tarafından da verilebilecek.

İSKAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

5543 sayılı İskan Kanununa getirilen ek maddeye göre, hak sahibi ailelerden kendilerine verilen taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının her biri için vadesinin bittiği tarihten itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için TÜFE değişim oranı ile güncelleştirilmiş tutarını bir yıl içinde ödeyenlerden gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak.

ORMAN KÖYLÜLERİNİN TARIM ARAZİSİ ALIMI İÇİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

İHA'nın aktardığına göre; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında tarım arazisi almak isteyen kişilerden başvuru yapmayanların başvuru süresi, belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatıldı.