Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Spor Ekonomisi Spor kulüplerine defter tutma zorunluluğu - İş-Yaşam Haberleri

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüpleri ve üst kuruluşlar, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde defter tutacaklar. Halka açık spor AŞ'ler sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

    Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar duyuruldu.

    Kulüplerin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve yönetmelikle belirlenen esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanacak.

    10 YIL SAKLANACAK

    Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette, hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacak.

    REKLAM

    Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edilecek.

    REZAN EPÖZDEMİR: CİDDİ YAPTIRIMLAR VAR

    Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Av. Dr. Rezan Epözdemir, sorularımızı yanıtladı. İşte Epözdemir'in sözleri:

    Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile spor kulüplerine defter tutma zorunluluğu getirildi. Bunun denetimi nasıl yapılacak, yaptırımı var mı?

    Bu zorunluluk, 22 Nisan 2022 tarihinde kabul edilen ve 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca getirilmiştir. Spor yasası ile ilgili o dönemde kamuoyunda önemli tartışmalar yaşanmıştı.

    Özellikle spor kulüplerinin bütçe ve harcama ilkeleri, denetimi ve yaptırımlar konusunda çok önemli düzenlemeler getirilmişti. Spor yasasının 13. maddesine göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri defter ve kayıtlarını mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerine uygun tutmalılar. Bu defter ve kayıtlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenir.

    REKLAM

    Bakanlık, denetimi belirlediği liglerde faaliyette bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali durumunu ve kâr-zarar hesaplarını, yıllık dönemler hâlinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşuna denetlettirmek suretiyle de gerçekleştirebilir.

    Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde durum ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilir. Spor kulübüne ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya bu defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayan spor kulübü başkan ve yöneticileri hakkında ciddi yaptırımlar öngörülmüştür.

    Yeni spor yasasının 47. Maddesi 9. Fıkrası uyarınca bu yükümlülüğe aykırı davranan spor kulübü başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanması söz konusu olabilecektir.

    "ASTRONOMİK TRANSFERLER CİDDİ HUKUKİ SORUNLAR VE YAPTIRIMLARI ORTAYA ÇIKARABİLİR"

    Spor kulüpleri bakımından transfer sezonu yakın zamanda sona erecek. Bu süreçte yapılan astronomik transferler kamuoyunda ve spor basınında sıklıkla yer aldı. Defter tutma yükümlülüğü ve yeni spor yasasının bu transferlere ve kulüplerin borçlanmalarına etkisi olacak mı? Bu konuda uygulama nasıl olacak?

    REKLAM

    Spor kulüpleri kendi taraftarlarını konsolide etmek ve başarıyı yakalamak için astronomik transferler yapabiliyor. Bu dönemde bunun örneklerini yaşadık. Yeni spor yasasına göre, bu kısa ve orta vadede ciddi hukuki sorunları ve yaptırımları ortaya çıkarabilir. Yeni spor yasasının 20. maddesinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkeleri düzenlenmiş.

    Yeni spor yasasının kalbi olarak nitelendirilebilecek 20. maddeye göre, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla %10’una kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği karar ile söz konusu olabilir.

    Buradaki nitelikli çoğunluk spor kulüpleri bakımından üye tam sayısının en az 3’te 2’sinin olumlu oyu ile kabul edilebilecek ek bütçe ile yapılabilir. Spor anonim şirketleri bakımından ise halka açık anonim şirketleri için sermayenin çoğunu oluşturan pay sahiplerinin olumlu oyu, halka açık olmayan diğer spor anonim şirketleri için ise sermayenin en az 3’te 2’sini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oyu ile söz konusu olabilecektir. Ancak ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde 50’sinden fazla olamaz. Özellikle, yapılan astronomik transferler ve diğer borçlanmalar göz önüne alındığında bazı spor kulüplerinin bu sınırlamaları gözetemediği açık.

    Peki, bunun yaptırımı ne olacak? Yeni spor yasasının 20. maddesinin 13. fıkrası uyarınca bu bütçe ve harcama ilkelerine uymayan veya sınırlamanın üzerinde borçlanma yapan spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi malvarlığı ile müteselsilen sorumlu olacak. Buradaki sorumluluk kusursuz sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kendi şahsi malvarlığı ile sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Yine bu bütçe ve harcama ilkelerine aykırı davranılması veya borçlanma sınırının aşılması halinde yeni spor yasasının 47. maddesi uyarınca spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyelerine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu nedenle spor kulübü başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yeni spor yasasının bütçe, harcama ilkeleri ve borçlanma sınırları ile ilgili düzenlemelere uyması gerekir. Aksi halde hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olabilecektir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ