Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Askeri birimler kaç kişiden oluşur? sorusu, askeri birlikler ile ilgili detayları merak edenler tarafından zaman zaman araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, tabur, tim, manga, takım, bölük, alay gibi bölümlerden oluşuyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri...

TİM NEDİR? KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

İç güvenlik harekatında görev yapan, belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçte olan en küçük birliktir. Görevi, 100 metrelik bir alanı ateş gücüyle kontrol altına almaktır. Komutanı genellikle Çavuş ve en az Onbaşı rütbesindedir. Tim birlikleri 4 kişiden oluşur.

MANGA NEDİR? KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

İki adet timden oluşan birliktir. Komutanı Çavuş rütbesindedir. Manga birlikleri çavuş dahil olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Bazı Jandarma mangaları 11 kişiden oluşabilir.

TAKIM NEDİR? KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Bağımsız görev yapabilecek ve bir subay tarafından komuta edilen en küçük birliktir. Müfreze de denir. Bağımsız olabileceği gibi takımlar aslen bir bölüğü oluşturur. Komutanı Astsubay, Asteğmen, Teğmen ya da Üsteğmen rütbesindedir. Takım birliklerinin sayısı, ihtiyaca ve koşullara göre değişmekte olup genel olarak 35-55 kişiden oluşur. Zırhlı birliklerin 1 Tank Takımı; 4 tank ve 16 kişiden oluşur.

BÖLÜK NEDİR? KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

İdari bakımdan tam olarak bir birim oluşturan en küçük askeri birimdir. Diğer birliklerin temeli sayılır. Komutanı Yüzbaşı ya da Kıdemli Üsteğmen rütbesindedir. Günümüzde bölükler, belirli işlevleri yerine getirmek üzere organize edilirler. Bölük birliklerinin sayısı, ihtiyaca ve koşullara göre değişmekte olup genel olarak en az 100 kişiden oluşur.

TABUR NEDİR? KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

En az 4 bölükten oluşan birimdir. Komutanı Yarbay ya da Binbaşı rütbesindedir. Günümüzde taburlar, ana silahlarına göre Tank Taburu, Piyade Taburu, Topçu Taburu gibi sınıflara ayrılmaktadır.

Ordu bünyelerinde belirli görevleri yerine getirmek için oluşturulan Sıhhiye Taburu, İstihkam Taburu, Keşif Taburu, Muhabere Taburu, Bakım Onarım Taburu, Kimyasal Savunma Taburu, Lojistik Destek Taburu gibi taburlar da bulunmaktadır.

Tabur birlikleri 300-1300 kişiden oluşur. Topçu taburları 3 ya da 4 topçu bölüğü olarak tertiplenir. Diğer muharip taburlar da çoğunlukla 3 muharip bölük ve 1 ikmal bölüğünden oluşur.

ALAY NEDİR? KAÇ KIŞIDEN OLUŞUR?

Alay, 3 ya da 4 taburdan oluşan birliktir. Çok eski tarihlere kadar dayanan askeri bir teşkilatlanma olarak bilinir. Komutanı Yarbay ya da Albay rütbesindedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde alaylar, aynı sınıftan unsurların ya da aynı ana silahların temelinde oluşturulmuş olan Piyade Alayı, Topçu Alayı, Hava Savunma Alayı ve Hudut Alayını içinde barındıran en büyük çaptaki birliklerdir. Alay birlikleri 1300-3000 kişiden oluşur.

TUGAY NEDİR? KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

İçinde farklı alaylar barındırabilen bir taktik birliktir. En önemli özelliği kendi kendine yetebilen en küçük birlik olmasıdır. Komutanı Tuğgeneral rütbesindedir. Deniz Kuvvetlerinde ise komutan rütbesi Tuğamiraldir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde tugaylar, ana savaşçı unsura göre Piyade Tugayı, Tank Tugayı, Topçu Tugayı olarak ayrılır ve her türlü ikmal ve muhabere birimine sahiptir.

Tugay birliklerinin sayısı, ihtiyaca ve koşullara göre değişmekte olup genel olarak 3.000-5.000 kişiden oluşur.

TÜMEN NEDİR? KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Tümen, modern ordularda herhangi bir harekatı kendi başına bağımsız olarak yapabilmek için gerekli tüm silahları ve hizmetleri bünyesinde barındıran en küçük askeri birliktir. Komutanı Tümgeneral rütbesindedir. Deniz Kuvvetlerinde ise komutan rütbesi Tümamiraldir.

Tümenler, temelde Zırhlı Tümenler ve Piyade Tümenleri olmak üzere, çeşitli harekat şekillerine göre iki biçimde teşkilatlandırılır. Piyade Tümenleri ise personelin ve malzemenin sevk araçlarına göre motorize ve mekanize olarak ikiye ayrılır. Tümen birlikleri, savaş şartlarına ve ülkelere göre değişmekle beraber genelde 10.000-20.000 kişiden oluşur.