Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına toplam 549 memur alımı yapılacak. YSK'da memur olarak çalışmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve başvuruların ne zaman, nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2018 YSK memur alımı başvuru ne zaman başlıyor? YSK memur alımı başvuru şartları neler? İşte YSK memur alımı 2018 başvuru hakkında her şey...

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

YSK memur alımı için başvurular 7-16 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının resmi internet adresinde www.ysk.gov.tr yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması ile yapılacaktır.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabilecekler. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacak.

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebilecekler.

Sözlü sınava katılacak adayların , Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile ö zgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekiyor.

Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığa teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacak.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

* 657 sayılı Kanunun 48 inc i maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

* İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

* 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSS P93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar:

* Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisay ar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

* İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; M atematik ve İ statistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.

Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik - elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilg isayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik - bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Öl çme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık e ğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleşt irme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi alm ış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

* Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak,

* Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik - elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.

* Zabıt k atibi, v eri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, santral memuru, şoför, dağıtıcı, b ekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm yada programlarından mezun olmak