Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İnsanın hem fiziksel ve biyolojik hem de sosyal ve kültürel yönlerini ele alan bilim dalına antropoloji denir. İnsan, doğayı ve hayatı paylaştığı diğer tüm canlı varlıklar gibi değişmekte ve gelişmekte olan bir varlıktır. Var oluşundan bugüne hem o açıdan hem de sosyal açıdan değişimler ve gelişimler yaşamıştır. Antropoloji, işte tam bu değişimler ve gelişimler ile ilgilenmektedir. Antropoloji iki ana başlık altında incelenmektedir:

Fiziksel ve Biyolojik Antropoloji

Antropolojinin inceleme alanlarından ilki olan fiziksel ve biyolojik antropolojinin inceleme alanı somuttur. Somuttan kasıt bu incelemenin insanı var eden yapılar üzerinden yürütülmesiyle birlikte insanların fiziksel durumları ve biyolojik yapıları açısından birbirinden farklı veya aynı olan özellikleri üzerinde araştırma yapar.

Antropolojinin ikinci inceleme alanı olan sosyal ve kültürel antropoloji insanların birbirleri ile olan ilişkileriyle, toplumun geçmişten günümüze var olan kurallarıyla ve bu kuralların kişiler üzerindeki yansımalarıyla ilgilenmektedir. Toplumlar zaman içinde çeşitli sebeplerden ötürü birçok defa yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu durum da diğer insan topluluklarıyla ilişki kurmalarını kolaylaştırmıştır.

Antropolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

İnsanın hem biyolojik hem de sosyal yapısıyla ilgilenen antropologlar, insan hakkında elde edilen bilgilerin çoğuna arkeologların, dilbilimi araştırmacılarının, halkbilimi araştırmacılarının ve tarih araştırmacılarının keşifleriyle ulaşmışlardır. Peki, bu bilim dalları bize antropoloji hakkında nasıl bilgiler sunar:

  • Arkeoloji: Arkeolojik araştırmalar sadece somut bilgileri elde edebileceğimiz veriler sunuyor gibi görünse de esasında, İnsanın beceri ve yetenekleri hakkında sosyal grupları hakkında çeşitli bilgiler sunmaktadır. Kullandığı aletler ve yaşam alanlarının inşası bile insanın o dönemlerdeki kabiliyetleri toplumsal ve bireysel ihtiyaçları hakkında bilgiler sunabilmektedir. Yapılan kazılarla gün yüzüne çıkan bilgiler insan hakkında yürütülen araştırmalar için somut birer delil olarak kabul edildiğinden arkeoloji, antropolojik araştırmalar için gereklidir.

  • Dilbilim: Dilbilim, dillerin kökenleri hakkında, hangi dillerin akraba oldukları hakkında ve bir dili konuşan kişilerin hangi coğrafyalarda hangi topluluklarla ilişki kurduğu hakkında bilgi vermesi sebebiyle antropoloji açısından önemlidir. Bir dilin barındırdığı unsurların çeşitliliği o dili konuşan toplumların diğer toplumlarla ne kadar fazla ilişki kurduğunu göstermektedir.

  • Halkbilim: Folklor olarak da bilinen halkbilimi, insan topluluklarının kültürel olgularını incelediği için antropoloji açısından büyük önem kazanmaktadır. Mitler, töre ve inançlar, müzikler ve sözlü edebiyat unsurları antropologların insan yaşamı üzerine yaptığı araştırmalara ışık tutmaktadır.

  • Tarih: İnsanoğlunun ilk yaşantısı ve günümüze kadar olan değişimlerinin tamamına yakınını bulabileceğimiz araştırma alanlarının başında tarih gelir. İnsanların yazıyı keşfiyle başlayan serüvenin tamamı tarih kaynaklarında mevcuttur. Bu bilgiler antropolojiye de kaynaklık eder. Tarih araştırmaları sayesinde antropologlar, insanın hem değişimini hem de gelişimini neden ve sonuçlarıyla birlikte açıklayabilmektedirler.

Bunların dışında antropolojiye kaynaklık eden birçok bilim dalı bulunmaktadır. Psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi, siyasal bilimler, coğrafya, biyoloji, zooloji, paleontoloji bu bilim dallarından en dikkat çekici olanlarıdır.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Cirik